Angle down Atgal

Kaip dirba Butų ūkis?

Noriu pasidalinti mintimis apie UAB „Kaišiadorių butų ūkis“. Kokie jo veiklos principai, kokia ten tvarka, niekaip nesuprantu. Gyventojai moka įvairius mokesčius: už įvairių paslaugų, tokių kaip kaip teritorijos tvarkymas, remonto darbai, apšvietimo ir šilumos reguliavimo, teikimą. Daugiabučių gyventojai dar suneša taip vadinamas kaupiamąsias lėšas. O gauna ką – kai kas daroma, o į kai ką ranka numojama. Jiems gerai, prieš nieką nereikia atsiskaityti. Kažkada šiek tiek akcijų turėjo savivaldybė, bet ir jų atsisakė ar pardavė.

Taigi, UAB yra vieno žmogaus rankose, daug metų vadovauja J. Sidaras. Noriu pasakyti, kad įmonė daug ko neatlieka, ką turėtų daryti. Aš kalbėsiu apie tai, ką matau, apie savo gyvenamą vietą – Gedimino 129 namą. Visi reikalai, mano nuomone, prasidėjo nuo tada, kai pareikalavome sutvarkyti namo šilumą pagal galią. Žmonės žino, kad kai kurie gyventojai turi didesnį radiatorių skaičių, o mokame visi vienodai. Buvo sukviestas susirinkimas, kuriame buvo nutarta patikrinti radiatorių skaičių. Komisija vaikščiojo, tikrino, bet patikrino ne visus butus.

Aišku, kad neįsileido tie, kas turi didesnį skaičių radiatorių ar įsirengę šildomas grindis, sakydami, kad butas – jų privati nuosavybė. Tada buvo atlikta gyventojų apklausa. 47 procentai pasisakė, kad būtų sugrąžinta galia, o 53 proc. buvo už tai, kad palikti, kaip buvę. Juk galėjo Butų ūkis padidinti mokesčius tiems, kurie neįsileido, gal tada patys būtų paprašę senos tvarkos.

Taip šis reikalas tyliai užgeso, visi vėl po lygiai mokame. Aš pats kreipiausi į Butų ūkį, kad sutvarkytų automobilių stovėjimo aikštelę, kad subraižytų linijas, kad mašinų nestatytų prie laiptinių, šalia šaligatvių.

Mums pasisekė, automobilių aikštelę padidino. Bet vis tiek 10 automobilių stovi po langais, rytais „birbina“ , teršia orą, kad lango negali atsidaryti. O ir specialios mašinos, tokios kaip greitoji, prie laiptinės negali sustoti. Kitiems gi, tvarkingai sustojusiems, sunku apsisukti, išvažiuoti iš kiemo. Kai apie reikalus norėjau pakalbėti su namo komendantu, kai šis man paaiškino, kad važiuočiau į kaimą ir ten kvėpuočiau grynu oru.

Čia toks paradoksas išeina, nes mes su žmona atsikraustėme iš kaimo, kad turėtume visus patogumus, nes mano žmona neįgali. Taip pasijaučiau lyg apspjautas, nors tas žmogus man į sūnus tiktų. Dar apie komendantą – jo dauguma namo gyventojų nepažįsta ir nežino, kuriame bute jis gyvena. Nėra ir nurodytas telefonas, kuriuo būtų galima jam paskambinti. Sako, kad galimai jis čia ir negyvena.

Taip ir gyvename be daugiabučio valdžios, kartais buvęs komendantas žmonėms padeda. Dar vienas pavyzdys. Virš mano balkono yra neįstiklintas balkonas. Šeimininkas, atrodo, užsienyje. Šalia jo gyvena nelabai sukalbama moteris. Ji, kaip paaiškėjo, labai myli balandžius. Šie apsigyveno balkone, atsivedė vaikų ir šie paukščiai dergia mano balkono langus, dekoratyvines lenteles.

Mums belieka tik kas vakarą valyti apdergtus langus. Be to, triukšmą kelia katinai, kurie bando gaudyti balandžius. Kreipiausi į Butų ūkio direktoriaus pavaduotoją. S. Zakarevičių. Jis apsilankė, išmatavo, su balkono įstiklinimu sutiko ir grįžęs šeimininko sūnus. Aš žadėjau prisidėti prie įstiklinimo. Atnešė darbų sąmatą, ji pasirodė labai didelė.Nieko nepavyko su stiklinimu, bet aš prašiau kažką padaryti ir jie balkoną užsitraukė tinklu.

Dabar balandžių kovos su katinais vyksta gėlių darželyje, nes balandžiai pro langą lesinami gėlyne. Dar kita problema – turėklai. Prašėme komendanto, kad įrengtų turėklus, kad būtų galima lengviau išeiti žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų. Komendantas atėjo su popieriais, matavo, braižė, sakė, kad turėklai bus įrengti iš kaupiamųjų lėšų.

Tuos turėklus „rengia“ jau keli metai, per tą laiką keli žmonės jau ir pasimirė. Mano žmona irgi sunkiai juda, negali į kiemą išeiti. Kreipiausi į Socialinės paramos skyrių, liepė laukti. Noriu pateikti pavyzdį iš Šiaulių. Mano sesuo yra vieno namo komendantė. Išsikalbėjome, kai nuvažiavau į svečius. Miela žiūrėti, prie laiptinių žydi gėlės, laiptinėse švaru, jos suremontuotos.

Sakė, kad remontuoja kas 10 metų. Yra ir tvarkingos skelbimų lentos. Jose – reikalinga informacija apie komendantą ir Butų ūkį. O apie komendantą tai yra ne tik buto numeris, kur gyvena, bet ir telefonas, darbovietė, net nuotrauka įdėta. Pati komendantė turi visus duomenis apie gyventojus – kas ir kiek žmonių bute gyvena. Komendanto žinioje yra 20 proc. nuo namo kaupiamųjų lėšų.

Iš šių pinigų sveikina žmones jubiliejų proga, deda užuojautas, kitiems reikalams. Ir už šių lėšų panaudojimą atsiskaito gyventojams. Komendantas ten renkamas kas 2 metai. Naujai išrinkti komendantai kviečiami į pasitarimus – mokymus.

Tokiu geru pavyzdžiu gali pasekti ir kiti. Kiek man teko sužinoti, Lietuvoje dauguma Butų ūkių priklauso savivaldybėms, tad ir kontrolė yra visai kita. O kad ir mes Kaišiadoryse turėtume tokį modelį. Žmonėms būtų mažiau problemų ir neaiškumų. Tiesa, pamiršau paminėti, kad Šiauliuose vyksta geriausiai prižiūrėtų gėlynų prie daugiabučių konkursai. O mūsų miestas tai nedidelis, tikrai toks dalykas būtų geras paskatinimas žmonėms tvarkytis. Paskutiniai mano pavyzdžiai iš Gedimino 129 namo kiemo. Paskambinau dėl nudžiūvusių medžių kieme, inžinierius pažadėjo, bet vis dar stovi.

Tiesa, sulūžusias vaikų sūpynes sutaisė. Dar yra ir kitų darbų. Reikia išdažyti laiptines, sutvarkyti įėjimus į laiptines, nes jie tiesiog tragiški. Čia ir nedažyti suolai, atšokusios sienelės, apleistos vejos prie balkonų, medžiai, užvirtę šakomis ant šaligatvių. Tiesa, visai neseniai perdažė skalbinių džiovinimo agregatą ir prikalė suolo medinę dalį bei ją nudažė. Bet kiek tam reikėjo prašymų...

Alfonsas Šlivinskas

Butų ūkis: viskas priklauso nuo gyventojų

Su savo laikraščio skaitytojo Alfonso Šlivinsko nuomone supažindinome UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administraciją. Prašėme pakomentuoti išsakytą nuomonę bei paaiškinti skaitytojams, ar pagrįstai Gedimino 129 – ojo namo gyventojas piktinasi ir reiškia pretenzijas dėl neveiklumo. „Mes dirbame tikrai daug. Kaišiadoryse esančius daugiabučius prižiūrime nuo 1995 metų.

Minėtas namas yra pastatytas 1975 metais, jo tarnavimo trukmė yra 110 metų, tai galime sakyti, kad namas artėja prie savo gyvavimo pusės laiko sukakties“, - sako UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ direktorius Juozas Sidaras. Jis parodė kabinetą su pilnomis lentynomis bylų. Tai visų daugiabučių namų bylos, į jas segami įvairūs dokumentai – susirinkimų protokolai, prašymai, nutarimai, kiti dokumentai. Apie Gedimino 129 namo reikalus, namo būklę ir kita sutiko papasakoti direktoriaus pavaduotojas Saulius Zakarevičius, dirbantis ūkyje jau 28 metus.

Pasak S. Zakarevičiaus, kadangi A. Šlivinskas pirmiausiai pateikė priekaištus dėl namo šilumos galios, jos atstatymo, apskaičiavimo ir kita, tai jis plačiausiai apie tai ir kalbėjo. „Dar 2012 metais mūsų įmonė pateikė kiekvienam namui šilumos suvartojimo duomenis bei taupymo priemonių planą. Turime namo nuotraukas, termovizines išklotines.

Su duomenimis buvo supažindintas ir namo įgaliotinis Alg. Liubšys. Žinojome, kad name yra sumontuota ir papildomų radiatorių. Tai rodor 121 namo pavyzdys, kai po inventorizacijos buvo rasta apie 600 sekcijų su papildomu (šildymo prietaiso M 140 AO 1 sekcijos tūris 1,488 litro ) 600 x 1,488=0,888 tonos vandens. Jie buvo demontuoti, name sumontuotas cirkuliacinis siurblys, name butai šyla daugmaž vienodai, o gyventojai nemoka už perteklinį šildymą. Tokią inventorizaciją turėjome atlikti ir 129 - ajame name.

Inventorizacija vyko 2012 metų vasarą, su jos rezultatais gyventojai buvo supažindinti 2014 metais gyventojų susirinkime. Žmonėms buvo pasakyta, kad nukrypta nuo projektinės galios viename stove 16,41 procentų, o name yra 26 stovai. Buvo siūlyta keisti šilumos paskirstymo metodą, vyko balsavimas, bet gyventojai sprendimo nepriėmė ir tik 40 procentų pasisakė, kad pereiti nuo šilumos paskirstymo Nr.4 metodo prie Nr.16 V. Sprendimas nepriimtas, tad metodas liko senasis. Ant dokumentų, beje, yra ir A. Šlivinsko parašas“, - sakė S. Zakarevičius.

Jis patikino, kad apie savo buto projektinę ir faktinę galią buvo supažindinti visi gyventojai, o dokumentai apie tai buvo išdalinti į jų pašto dėžutes. Apie kelių daugiabučių namų šildymo galios sutvarkymą priminė ir direktorius J. Sidaras. Atstatyta, pasak jo, 121 name, 119 namo gyventojai nereiškia pretenzijų, kai buvo įrengti cirkuliaciniai siurbliai. Pavyzdžiui, Gedimino 121 namas pasikeitė laiptinės langus, izoliavo karšto vandens linijas ir taip sutaupo namui šilumos. S. Zakarevičius priminė, kad 129 – ojo namo gyventojams 2017 metais buvo pasiūlyta pasikeisti laiptinių langus, tas buvo padaryta tik 2018 metais. „O dėl šilumos paskirstymo metodo pakeitimo sprendimo taip ir nepriėmė per 8 metus“, - sakė S. Zakarevičius.

Kalbėdami apie 129 – ojo namo komendantą UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ vadovai sakė neturintys jam jokių pretenzijų. Patys gyventojai išsirinko Liną Šimonį, visi žino, kur jis gyvena. „Su mumis komendantas bendrauja elektroniniu paštu, gauna ataskaitas ir kitą informaciją. Jei gyventojai pritars pasiūlymams, kad reikia perdažyti suoliukus ar įrengti naujas skelbimų lentas, mes tai padarysime iš Kaupiamųjų lėšų. Šio namo gyventojai jų yra sukaupę netoli 7 tūkstančių eurų (2019 m. sausis). Bet be jų žinios mes šių lėšų niekam nenaudojame. Kas ketvirtį teikiame ataskaitas, jas iškabiname prie Butų ūkio kasos, atėję sumokėti mokesčių gyventojai jas gali matyti.

O kiekvienais metais savo finansinę ataskaitą skelbiame įmonės tinklalapyje www.kaibu.lt.“ - sakė S. Zakarevičius. Jis pasidalino savo asmenine patirtimi, nes yra Gedimino 24 namo komendantas. „Mes pasididinome įmokas kaupiamosioms lėšoms, susimontavome šildymo ir karšto vandentiekio sistemoje balansavimo įrangą, pasikeitėme laiptinėse, cokolinėje dalyje langus, laiptinių, rūsio duris, įsigijome skelbimų lentas, smėlio PVC dėžę (druskos mišinio laikyti prie namo žiemos metu barstyti šaligatvį) – tai padaryta iš kaupiamųjų lėšų, namo gyventojams pritarus. O 129 -ajame name negalime prie vienos laiptinės dažyti suoliuko, jei darom – tai visiems.

Žmonės kreipiasi, paskaičiuojam, padarom sąmatą ir teikiam. Gyventojams pritarus, atliekame darbus. Kaip buvo su turėklais? Gyventojai nusipirko medžiagas iš kaupiamųjų lėšų ir sakė, kad patys pasistatys turėklus, bet, kiek žinau, tai dar nepadaryta“, - sakė S. Zakarevičius. Panašiai buvo ir su balkonu. Anot S. Zakarevičiaus, kai buvo pateiktas pasiūlymas, buto savininkas pats balkoną užtraukė tinklu. Baigdamas savo pasakojimą, S. Zakarevičius pabrėžė, kad šildymo reikalai yra daug svarbesnė problema, nei suoliukai ar vaikų sūpynės.

„Juk tiek 2018, tiek 2019 metais šilumos sąnaudos 6 procentais viršijo projektinę galią. O tai jau nemažai. Jei gyventojai nutartų pereiti prie 16 V šilumos paskirstymo modelio, atsirastų antras prietaisas, kuris parodytų energijos kiekį karštam vandeniui paruošti. Tačiau visi sprendimai yra daugiabučio namo gyventojų valioje“, - teigė S. Zakarevičius.

Virginija Šimkūnienė

Autorės nuotr.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite