Angle down Atgal

Klaipėdoje – ypatingas renginys: kad nebūtų užmiršta patirtis

Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje pensininkų klubas „Klaipėda“ 2020m.- 02- 27 d., 1430 val. rengia prisiminimų vakarą. Klubas „Klaipėda“ tai vienas iš pirmųjų angliškojo tipo klubas, Klaipėdoje, o gal ir Lietuvoje susikūręs po Nepriklausomybės atkūrimo. Pokario metais klubu vadinta įstaiga su profesionaliais darbuotojais žmonių laisvalaikiui organizuoti. Klubai, kuriuose burtųsi bendrų interesų žmonės visuomenininkai ir veiktų, kaip asociacija beveik nebuvo, į tokius kubus burdavosi bene tik esperantininkai.

Branduolys

Kokius narius vienijo lakoniško pavadinimo klubas? Branduolį sudarė chorų Alna“ ir „Klaipėda“ nariai, kurie dėl amžiaus, sveikatos, kitų priežasčių nebegalėjo dalyvauti kolektyvuose, kuriuose buvo būtina tobulinti savo meistriškumą, įtemptai dirbant, o rezultatus atskleisti ne tik mieste, bet ir išvykose. Žmonės jau buvo įpratę bendrauti, kartu švęsti šventes todėl visa tai jie norėjo tęsti. Taip susikūrė organizacija, kuri, anot interneto duomenų, savo veiklą tęsia beveik 27 – erius metus. Klubas pasirinko savo veiklos edukacinę, bendruomeniškumo ugdymo kryptį nuo 1995 metų.

Didelį indėlį, puoselėjant klubo tradicijas įnešė ilgus metus buvusi pirmininke Marta Petrauskienė. Jai talkininkavo Klaipėdos miesto šviesuolių Sofijos ir Stepono Benečių šeima, krikščioniškų tradicijų puoselėtoja Adelė Medutienė.

Kai reikėjo paruošti salę renginiui ar organizuoti derliaus šventę – nepamainomas buvo Bronius Kačerauskas. Elenos Simonavičienė kepti nuostabūs kepiniai, tortai, suteikdavo iškilmingumo klubo jubiliejams, solidiems narių gimtadieniams, Kostancijos Kastanavičienės romansai pasiekdavo jautriausias širdies stygas. Pranas Škimelis ir dabar dar vadovauja ansambliui Nendrė“ ruošia programą ir šiam prisiminimų vakarui. Raiškiojo skaitymo sekcijos pasirodymų metu išsiskyrė sodrus Sofijos Benetienės balsas. Ji skaitė itin jautrius literatūros kūrinius ir savo kūrybą. Daug laiko klubo veiklai skyrė Birutė Barišauskienė, Valė Kučikienė, kuri tęsė Martos Petrauskienės iniciatyvas, vadovavo klubui.

Bendradarbiavimas su biblioteka

Klubo aukso amžius prasidėjo apie 1996 m, kai klubas surado savo veiklos kelią, bendradarbiavo su Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka, renginiai vykdavo bibliotekos Periodikos skaitykloje. Idėjų, įdomių sumanymų klubas galėjo pasisemti iš bibliotekininkų - asmenybių. Tuo metu gimė pirmieji projektai, kaip antai Senolių tradicijos- jaunimui”, rašytojas ir bibliotekininkas Juozas Šikšnelis sudomino Mažosios Lietuvos kultūros ir Istorijos studijomis, rekomendavo lektorius. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė, kurios, labai liūdna, kad anksti neteko bibliotekininkų visuomenė, konsultavo, kaip kurti reklamą, pati laisvalaikiu yra sukūrusi ne vieną patrauklią afišą.

Mažas trečiojo amžiaus universitetas

Klubas tapo tarsi mažu trečiojo amžiaus universitetu, ugdančiu ir padedančiu realizuoti kultūros poreikius, teikiantis vyresniojo amžiaus žmonėms reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą, sudarė sąlygas meniniams gebėjimams atsiskleisti. Žmonės su įdomumu lankė lektoriumą, kuriame paskaitas skaitė Klaipėdos universiteto dėstytojai, lektoriai su moksliniais laipsniais, menininkai. Lektorių sąrašą buvusi klubo pirmininkė nutarė padovanoti bibliotekai, kad žmonės negailėję savo laisvalaikio išliktų užfiksuoti bibliotekos kraštotyrinėje medžiagoje.

Klubas dėkingas daugiau, kaip penkiasdešimčiai edukacinį darbą dirbusių eruditų. Ką sugeba patys nariai, atsiskleisdavo vakaronių, meninės kūrybos darbų parodų metu: smagiai organizuota buvo žolelių arbatų degustacija, derliaus šventės, kūrybos iš daržovių, rankdarbių konkursai.

Akiratį plėtė susitikimai su įdomiais žmonėmis. Didelį įspūdį paliko bendravimas su kunigu iš Australijos

A.Savicku. Jis mokėjo renginyje atsisakyti šalto oficialumo, galėjo pagroti gitara ir sudainuoti tėvynės nostalgijos kupiną bliuzą, pasveikinti klubo narius, mūvėdamas Kalėdų senio kepuraitę. Renginiuose būta viešnių iš Venesuelos. Renginius režisuoti padėjo aktorė G. Venckūnienė.

Ekskursijos

Klubo nariai įspūdžių sėmėsi ir semsis pažintinių ekskursijų metu. Jie aplankė Kryžių kalną, apžiūrėjo Kretingos lankytinas vietas, lydint vienuoliams, aplankė Bočių klubą Anykščiuose. Graži tradicija tapo susirinkti Dangės skverelyje prie arkos ir Mindaugo karūnavimo dieną sugiedoti Lietuvos himną.

Patirtis, atsispindinti parodoje apie veiklą

Nuotraukos, afišos, publikacijos spaudoje, sukurtas video filmas – neįkainojama medžiaga kitoms bendrijoms, kuriosms tikrai praverstų pasisemti klubo Klaipėda” patirties. Viena iš renginio temų, kaip užfiksuoti sukauptą patirtį ir išsaugoti nuo užmaršties.

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos bibliotekininkė Vilma Plauškienė kruopščiai rengia parodą, kuri klubo nariams padės atgaivinti prisiminimus, o bibliotekos lankytojams, ypač svečiams iš kitų asociacijų, kvėps sumanymų. Jei būtų įmanoma surengti klubo susitikimų su kaimo bendruomenėmis – tokie susitikimai būtų graži ir akivaizdi pamoka.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite