Vytauto Šopos nuotraukos
Angle down Atgal

Jūrės miestelyje – kryžius beprasmėms karo aukoms

Lapkričio 10 d., sekmadienį, Kazlų Rūdos savivaldybės Jūrės miestelyje, vyko ypatingos iškilmės. Pačiame Jūrės pakraštyje, jau miško teritorijoje, esančiose II pasaulinio karo belaisvių kapinaitėse buvo pašventintas miestelio gyventojų iniciatyva ir suaukotomis lėšomis pastatytas kryžius beprasmėms karo aukoms atminti ir pagerbti.

Kryžių padarė menininkas Vytas Aputis, o medienos jam gaminti paaukojo Jūrės miestelio girininkija, vadovaujama girininko Kosto Silicko.

Karo ir pokario metais Jūrėje gyvenę žmonės atmena, kad vokiečius iš miestelio trauktis privertę Raudonosios Armijos kariai miestelio pakraštyje vokiečių įkurtą karo belaisvių lagerį 1945 m. irgi ėmė naudoti tokiais pat tikslais. Čia pastatytuose barakuose raudonarmiečiai laikė į nelaisvę patekusius vokiečių karius. Jiems teko sunkiai dirbti miškuose. Tie, kurie neišgyveno, atgulė netoli lagerio esančiame miške, kuriame buvo pradėtos kapinaitės dar vokiečių karo belaisviams laidoti.

Istorikų nuomone, šiose kapinaitėse ilsisi keli šimtai karo belaisvių – ne tik vokiečių, bet ir rusų.

Sekmadienį Jūrėje organizuotos iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčioje. Mišias aukojo Veiverių (Prienų r. sav.) parapijos klebonas Kęstutis Vosylius.

Po šv. Mišių miestelio gyventojai patraukė į Alyvų gatvės gale, miške išlikusias II Pasaulinio karo belaisvių kapinaites. Jose iš Jūrės kilęs istorikas dr. Juozas Banionis trumpai papasakojo apie šių kapinaičių atsiradimą ir pasidžiaugė, kad miestelio žmonės nepamiršta karo aukų, kapinaites prižiūri, per Vėlines uždega žvakutes. J. Banionis akcentavo, kad būtent Jūrės gyventojų iniciatyva ir pastangomis šiose kapinaitėse buvo pastatytas naujas kryžius. Visų žmonių, kurie prie kryžiaus pastatymo prisidėjo aukomis ir darbu, vardai ir pavardės buvo surašyti ir įdėti į „laiko kapsulę“, skirtą ateities kartoms. Ši kapsulė buvo užmūryta kryžiaus papėdėje.

Kryžių palaimino Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos vadovas kun. Vaidas Klesevičius, o kun. Kęstutis Vosylius kryžių pašventino. Jūrės miestelio žmonėms už gražią iniciatyvą padėkojo Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos atstovas Lietuvoje Kazimieras Arlauskas ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė Reda Kneizevičienė.

Po to iškilmių dalyviai susirinko Jūrės miestelio kultūros namuose. Čia visus pasveikino Jūrės miestelio bibliotekininkė Sigita Jarockienė, o dr. J. Banionis pasidalino savo prisiminimais, nes pats augo šalia II Pasaulinio karo aukų kapinaičių, taip pat pristatė įdomias istorinių dokumentų ir mokslinių tyrinėjimų detales.

Popietės metu savo prisiminimais apie okupantus ir baisias belaisvių gyvenimo sąlygas dalijosi ir kiti miestelio gyventojai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite