Angle down Atgal

Joniškyje skirtas finansavimas jaunimo iniciatyvų projektams įgyvendinti

Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, programoje „Kultūros ir sporto plėtra“ numatyta priemonė – skatinti Joniškio rajono gyventojų pilietiškumą, lygiateisiškumą ir jaunimo iniciatyvumą. Savivaldybės biudžete jaunimo iniciatyvų rėmimui buvo numatyti 5 000 Eur.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, atsižvelgdama į Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, minėtą pinigų sumą paskirstė 5 organizacijoms, kurios pateikė jaunimo iniciatyvų projektų paraiškas.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos projektui „Kartu pažindami savo ir kaimynų istoriją, mokysimės branginti laisvę“ įgyvendinti skirta 1190,00 Eur. Projektas pradėtas 2018 m. ir yra tęstinis. Plikiškių bendruomenės jaunimas lankys Lietuvos ir Latvijos Respublikų istorines vietas, kurios mena kovas su kalavijuočiais, okupacijos metus, bendradarbiaus su kaimyninės šalies artimiausių miestų bibliotekomis, kartu paminės Baltijos kelią Kalvių pasienyje.

Žagarės kultūros centro projekto „Kviečiu veikti“ veikloms skirta 1110,00 Eur. Įgyvendinant projektą numatyti keli etapai. Planuojami 8 Forumo teatro renginiai, edukaciniai užsiėmimai, dirbtuvės. Įvairių veiklų metu bus siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančias diskriminacijos, socialinės atskirties problemas.

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos projektui „Joniškio jaunimas – ne problema, bet sprendimas“ skirta 1040,00 Eur. Įgyvendindami projektą Atviro jaunimo centro darbuotojai ir lankytojai planuoja Joniškio rajono jaunimo organizacijas pakviesti į mugę, kurios metu bus galimybė susipažinti su jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų veikla ir prie jų prisijungti. Projekto veiklų metu jaunimas diskutuos, turės galimybę imtis iniciatyvos, mokysis pilietiškumo ir tolerancijos kitaip mąstančiam.

Skaistgirio jaunimo klubo projektui „Skaistgirys – jaunimui“ skirta 860,00 Eur. Projekto veiklomis siekiama skatinti kaimiškose vietovėse gyvenančio jaunimo užimtumą. Planuojama, kad projekto veiklos truks mėnesį, kurio metu per legalias platformas jaunimas turės galimybę lauko kino teatre stebėti įvairius filmus.

Gataučių jaunimo klubo projekto „Mes – baltai“ įgyvendinimui skirta 800,00 Eur. Projektas yra tęstinis, jo tikslas – išlaikyti Lietuvos istoriją ir kultūrą, skatinti jaunimo saviraišką, integraciją į visuomenę. Planuojamas „Baltų vienybės dienos“ paminėjimas kartu su Latvijos lietuvių jaunimo organizacijomis. Taip pat numatomi jaunimo lyderiams skirti mokymai „Jaunimas jaunimui“.

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite