Angle down Atgal

Jonavos miesto bažnyčios laukia reikšmingi pokyčiai

Liepos pradžioje rajono meras Mindaugas Sinkevičius susitiko su Jonavos dekanu kun. Virginijumi Birjotu aptarti pagrindinės miesto – Šv. apaštalo Jokūbo – bažnyčios laukiančių pokyčių.

„Iš šalia bažnyčios pamažu kylančių pastolių gyventojams jau tapo aišku, kad vienas svarbiausių rajono kultūros paveldo objektų ruošiasi gražintis, – sakė Mindaugas Sinkevičius. – Jei viskas eisis sklandžiai, manau, jau kitąmet ir tikintieji, ir miesto svečiai galės gėrėtis akivaizdžiai „atjaunėjusiu" ir padailėjusiu bažnyčios fasadu".

Maldos namų remontu džiaugiasi ir Jonavos dekanas, Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas: „Tikintieji, parapija vien savo lėšomis nebūtų pajėgūs atlikti numatytų remonto darbų: jų mastai finansine prasme mums būtų tikrai sunkiai įkandami. Esame dėkingi rajono savivaldybei už ženklią paramą ir europinių lėšų pritraukimą. Panašu, kad bendromis pastangomis bažnyčia įgaus naują veidą. Paskutinį kartą jos fasadas tvarkytas daugiau kaip prieš 20 metų".Pasak Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Birutės Gailienės, projektas „Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios modernizavimas ir aktualizavimas" – bendras parapijos ir rajono reikalas. Projektas finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą". „Rangos darbų sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 21 d. su UAB „Versiculus", bendra jos vertė – 459 800 Eur, šią sumą sudaro Europos Sąjungos finansavimas, Šv. apaštalo Jokūbo parapijos prisidėjimas ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Statybvietė perduota š. m. liepos 8 d. Visų darbų atlikimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos", – sakė Birutė Gailienė.

Projekto finansavimo tikslas – bažnyčios kaip kultūros paveldo objekto ir jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas bei atskleidimas, siekiant pritaikyti šį objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objekto prieinamumą visuomenei ir lankytojams. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią bei sudaryti sąlygas aktyviau populiarinti ją kaip kultūros paveldo objektą, pritraukti turistų, meno žinovų, leisti vietos bendruomenei džiaugtis unikaliu statiniu bei jį aktyviau naudoti religinėms ir kitokio pobūdžio šventėms.

„Bus modernizuotas bažnyčios pastatas: atnaujintas fasadas, restauruoti langai ir durys, pakeistas stogas, įrengta žaibosaugos sistema, – sakė rajono meras. – Beje, rengiant techninį projektą, buvo atlikti polichromijos tyrimai, kurių metu išsiaiškinta bažnyčios pirmojo etapo spalvinė kompozicija: sienos buvo dažytos šilta ochra, o karnizai, piliastrai ir kitos architektūrinės detalės buvo dažytos šviesia ochros spalva, cokolis – sodria auksine ochra. Būtent ankstyviausio etapo spalvomis bažnyčia ir bus dažoma". Pasak mero, tikinčiuosius nauja spalva gali nustebinti, bet ir jis, ir dekanas tikisi, kad šie pokyčiai bus vizualiai malonūs.

Mindaugas Sinkevičius sako, kad savivaldybė nuolat remia ir palaiko religinių bendruomenių iniciatyvas, prisideda prie infrastruktūros gerinimo: „esant reikalui, finansiškai prisidedame pagelbėdami religinėms bendruomenėms. Ir nebūtinai investicijomis į infrastruktūrą. Dalis bendruomenių vykdo aktyvią socialinę, karitatyvinę veiklą, dirba su vaikais ir jaunimu, senoliais, benamiais ar grįžusiais iš įkalinimo vietų. Pastarąsias veiklas taip pat remiame per įvairias savivaldybės finansuojamas programas".

Šiemet rajono savivaldybė jau prisidėjo prie Ruklos Šv. Dvasios parapijos patalpų remonto, kaip ir kasmet, skyrė finansavimą šios parapijos Carito veiklai. Lėšų skirta ir Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos socializacijos ir jaunimo užimtumo projektams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite