Angle down Atgal

J. Šiugždinienė: mokyklos taps atviros visiems vaikams pakitus ir visuomenės nuostatoms

Šiandien švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė nuotoliniu būdu susitiko su švietimo asociacijų bei specialiųjų ugdymosi poreikių organizacijų atstovais ir atsakė į jų klausimus. Ministrė taip pat pateikė naujausią informaciją apie tai, kaip rengiamasi įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus,

Kaip susitikime kalbėjo ministrė, įtraukties principas reiškia, kad švietimo sistemoje pašalinamos kliūtys neįgaliesiems ar kitokių individualių ugdymosi ypatumų turintiems asmenims ugdytis kartu su savo bendraamžiais – nuo vaikų iki suaugusiųjų.

„Šis principas reiškia, kad ne ugdytinis prisitaiko prie darželio ar mokyklos, o ugdymo įstaiga turi kurti tinkamas sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei teikti reikalingą pagalbą. Įgyvendinant įtraukties principą švietime tėvams, auginantiems didelių specialiųjų poreikių vaikus, paliekama teisė spręsti, kurioje mokykloje vaikas mokysis – bendrosios paskirties ar specialiojoje. Todėl noriu patikinti, kad neplanuojama staiga uždaryti specialiųjų mokyklų", – kalbėjo J. Šiugždinienė.

Pasak ministrės, svarbiausios problemos, kurias būtina spręsti siekiant pasiruošti ir sėkmingai įgyventini įtraukties principus, pirmiausia yra neigiamos visuomenės ir pačios švietimo bendruomenės nuostatos į „kitokius" vaikus, jų vietą bendrosios paskirties ugdymo įstaigose.

Be to, dabar mokyklose dirbantiems pedagogams stinga kompetencijų dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais ugdytiniais, taip pat įtraukiųjų klasių, grupių, mokiniams nėra sudaromos galimybės dalį laiko ugdytis atskirose grupėse, dalį – kartu su bendros klasės mokiniais.

Ruošiantis nuo 2024-ųjų įsigaliosiantiems įstatymo pakeitimams, švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimui gerinti ir naujoms pareigybėms steigti (apie 400 pareigybių) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. šių metų valstybės biudžete numatyta 10,1 mln. eurų. Numatyta steigti ir papildomus mokytojų padėjėjų etatus – tam skirta 3,67 mln. eurų 2021 m. Planuojama įsteigti 285 etatus.

Ministerijos darbo grupė jau baigė peržiūrėti švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygas. Siūloma švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nustatyti tokius, kokie yra taikomi mokytojams. Švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos didėtų vidutiniškai iki 20 proc.

Ruošiantiems įsigaliosiantiems pakeitimams taip pat plečiamos nacionalinių ugdymo centrų – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus – funkcijos. Taip siekiama sudaryti galimybes jiems teikti nuotolinę ir mobilią pagalbą šalies mokykloms, ugdančioms įtraukties būdu akluosius, kurčiuosius, autistiškus, emocijų, elgesio sutrikimų ar sunkumų turinčius mokinius.

ŠMSM duomenimis, 2020-2021 mokslo metais Lietuvoje dirba 1369 logopedai, 756 specialieji pedagogai, 756 psichologai, 1192 socialinių pedagogų, 2314 mokytojų padėjėjų (nuo 2024 m. mokytojo padėjėjai bus pervadinti mokinio padėjėjais).

 

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite