D. Malinausko nuotr.
Angle down Atgal

Įvyko pirmasis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis

Balandžio 17 d. sušauktas pirmasis naujos 2019–2023 metų kadencijos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio 1 dalį vedė savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Leonas Norkuckis, kuris pakvietė prisiekti 2019 m. kovo 3 d. rinkimuose išrinktus 24 tarybos narius ir kovo 17 d. pakartotiniuose merų rinkimuose laimėjusį merą ir tarybos narį Saulių Margį.

25 tarybos nariai prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus:

Rasutė Anušauskienė, Robertas Ašmanavičius, Edikas Drupas, Rimvidas Gasparavičius, Saulius Gegieckas, Ilona Gelažnikienė, Virginijus Grigonis, Gediminas Grybė, Mindaugas Gudas, Antanas Indriulis, Artūras Jacevičius, Virginijus Kacilevičius, Valdas Kanišauskas, Povilas Karvelis, Audrius Kazlauskas, Virginija Kazlauskienė, Erika Kižienė, Gediminas Macijauskas, Justinas Macijauskas, Ramūnas Ražauskas, Rūta Sausienė, Romualdas Staišiūnas, Gintaras Šurna, Alvydas Žuvininkas, Meras Saulius Margis.

Prisiekus Sauliui Margiui, įvyko Mero regalijų įteikimo ceremonija. Tai nauja procedūra, nes Mero regalijų projektas ir jų naudojimo tvarkos aprašas tarybos buvo patvirtinti 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-134. Saulius Margis – pirmasis rajono meras, pasipuošęs oficialiu nekasdienėms pareigoms atlikti ir ypatingoms iškilmėms skirtu atributu. Kaip nustatyta minėtame tvarkos apraše, išrinktam naujam savivaldybės merui regalijas įteikia vyriausias pagal amžių savivaldybės tarybos narys pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje. Šią misiją atliko Justinas Macijauskas.

Po iškilmingos posėdžio dalies meras Saulius Margis padėkojo savo pirmtakams: Sauliui Gegieckui, Jonui Juozapaičiui, Erikai Kižienei ir Mariui Senuliui, ir pabrėžė, kad pagrindinis jo tikslas dirbti Pakruojo labui. Pasveikinti naujos Pakruojo valdžios atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Stasys Tumėnas ir Antanas Matulas, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Grikpėdžių bendruomenės atstovės, rajono seniūnai.

Po pertraukos įvyko tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje 5 klausimai. Paskelbta apie susikūrusias frakcijas: socialdemokratų (seniūnas Virginijus Kacilevičius), liberalų sąjūdžio (seniūnas Gintaras Šurna), „Už atvirą visuomenę“ (seniūnas Artūras Jacevičius) ir „Už žemę ir žmogų“ (seniūnas Alvydas Žuvininkas). Opozicija pasiskelbė frakcijos „Už atvirą visuomenę“ ir TS-LKD partijos tarybos nariai, jai vadovas Saulius Gegieckas. Posėdžiu metu paskelbta apie socialdemokratų ir liberalų sąjūdžio sudarytą valdančiosios daugumos koaliciją, jos vadovas Saulius Margis.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu balandžio 17 d. iš pareigų atleisti administracijos direktorė Erika Kižienė ir jos pavaduotojas Marius Senulis. Laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas paskirtas Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas.

Mero teikimu tarybai pritarus į mero pavaduotojo pareigas 2019–2023 metų tarybos įgaliojimų laikotarpiui paskirtas Virginijus Kacilevičius. Sprendžiant šį klausimą buvo sudaryta slapto balsavimo komisija ir tarybos nariai savo valią išreiškė slaptu balsavimu: už pasisakė 22 tarybos nariai, prieš – 2, pripažintas negaliojančiu 1 biuletenis.

Pakruojo rajono savivaldybės inform.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite