Angle down Atgal

Įvyko nuotolinis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 15 d. vyko 16-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Nuotoliniame posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių specialistai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimta 17 sprendimų.

Perimtas ir perleistas turtas

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perimamo turto sąrašą (453 vnt. kompiuterinės įrangos).

Taip pat sutikta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (šilumos organizavimas) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą – medieną (40.20 kub. m), bendra įsigijimo vertė – 804,00 Eur.

Leista perleisti viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje“ įsigytą turtą (odontologijos įrangą, kompiuterį su spausdintuvu) viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai.

Sprendimas dėl Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos

Posėdžio metu Tarybos nariai patvirtino Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategiją, papildomai į ją įtraukiant šiuos objektus:

- Šilalės laisvalaikio ir sporto komplekso sporto salės statybą;

- Šilalės rajono kultūros centro pastato vidaus patalpų rekonstravimą.

Patvirtinti aprašai, sąrašai, programos ir taisyklės

Patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas.

Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašas: Paršežerio ežero maudyklos paplūdimys, esantis Šilalės r., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20.

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programa.

Sprendimai, susiję su paraiškomis ir projektai

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti šias paraiškas:

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“. Projekto metu planuojama statyti vienus naujus grupinio gyvenimo namus, rekonstruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomą pastatą grupinio gyvenimo namams įkurti ir atlikti smulkų turimų patalpų remontą, pritaikant patalpas socialinių dirbtuvių veikloms.

„Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Įgyvendinant projektą planuojama pagal poreikį atnaujinti gatvių apšvietimo žibintus/atramas, įrengiant ledinius šviestuvus, kurie naudoja mažai elektros energijos, vietoje esančių natrio apšvietimo lempų.

Taip pat leista rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką pagal kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta ir pritaikyta lankyti Kaltinėnuose esanti sinagoga.

Taryba leido Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai rengti šios progimnazijos pastato, esančio Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo techninį projektą.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti vykdyti su projekto „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo 11-osios g. 15, sporto salės statyba“ vykdymu susijusius viešuosius pirkimus.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“.

Kiti sprendimai

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui.

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus (gatves).

Nustatyti 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite