Angle down Atgal

Įvyko neeilinis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis: iš pareigų atleisti mero ir direktoriaus pavaduotojai

Rugsėjo 10 d. įvyko neeilinis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame svarstyti sprendimų projektai, kurie buvo parengti gavus  naujai susiformavusios tarybos daugumos teikimus dėl nepasitikėjimo savivaldybės mero pavaduotoju Daivaru Rybakovu ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Leonu Greičiumi. Naujos Tarybos daugumos teikimu taip pat svarstytas klausimas dėl Tarybos ir mero sekretoriato likvidavimo.

Pareiškus nepasitikėjimą, Daivaras Rybakovas atleistas iš Savivaldybės  mero pavaduotojo pareigų. Sprendimas priimtas slaptu balsavimu – už atleidimą balsavo 15, prieš 10 Tarybos narių.

Kitu sprendimu iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, praradus pasitikėjimą, atleistas Leonas Greičius, kuris į šias pareigas buvo priimtas šių metų kovo 16 dieną. Už Leono Greičiaus atleidimą balsavo 15 prieš.

Atsižvelgdama į naujai susiformavusios Tarybos narių daugumos rugpjūčio 21 d. kreipimąsi, Savivaldybės taryba balsų dauguma priėmė sprendimą likviduoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą. Atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas, šis sprendimas įsigalios š. m. gruodžio 31 d. 14 tarybos narių balsavo už šį sprendimą, 10 prieš, 1 nusišalino.

Primename, kad Tarybos ir mero sekretoriatas Jurbarko rajono savivaldybėje buvo įsteigtas 2015 m. spalio 29 d., jame  dirba iš viso 3 darbuotojai. Sekretoriato vadovas yra mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite