Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Angle down Atgal

Įteiktos Metų mokytojo premijos

Ketvirtadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje premjeras Saulius Skvernelis ir ministras Algirdas Monkevičius įteikė Metų mokytojų premijas ir diplomus.

Šiemet komisija nusprendė skirti šešias, o ne penkias, kaip įprastai, premijas. Laureatais tapo šie mokytojai: Jurgita Kupšytė-Karbauskė, Klaipėdos Vitės progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, Dainius Stasys, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas, Rūta Bakūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, dr. Renata Burbaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Jolanta Žilionienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, ir Nijolė Trinkūnienė, Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja ekspertė.

Taip pat įteikta ir lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija, kuri gruodį buvo paskirta Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ direktorei, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkei Alvijai Černiauskaitei.

Premjeras, sveikindamas laureatus, pabrėžė, kad pagerbiami geriausi iš geriausiųjų ir tokį įvertinimą užsitarnauti nėra paprasta.

„Man norisi nusilenkti visiems tiems mokytojams, kurie šiandien yra čia, taip pat visoje Lietuvoje. Turime 114 mokytojų, kuriems buvo įteiktas Metų mokytojo apdovanojimas, - daug nuostabių, puikių profesionalų. Pastebėjau vieną sėkmės dėsnį, - jeigu į mokyklą pasikvieti bent vieną gabų mokytoją, nesvarbu, kokio dalyko, staiga gabūs tampa ir visi mokiniai, jie atgyja, pražysta, ima tobulėti. O mokytojui nieko nėra svarbiau, kaip jo mokinių sėkmė. Tai pati nuostabiausia profesija“, - sveikindamas Metų mokytojus, sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

J. Kupšytei-Karbauskei, Klaipėdos Vitės progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, matematika yra kaip kūryba. Ji ne tik moka sudominti mokinius, paskatina juos dalyvauti olimpiadose ir konkursuose, bet ir sutelkia, uždega kitus mokytojus bendriems projektams. J. Kupšytė-Karbauskė kartu su kitais mokyklos mokytojais rengia integruotas matematikos pamokas ir projektinius darbu su daile, technologijomis, IT, lietuvių, vokiečių kalba, etika, muzika, kūno kultūra ir kt.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojo eksperto D. Stasio išskirtinumas tas, kad jis, įgijęs tarptautinį žygių vadovų sertifikatą, netradicines pamokas mokiniams organizuoja ne tik Mažeikių rajone, bet visoje Lietuvoje ar už jos ribų.

R. Bakūnienė, Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ypač daug dėmesio skiria gamtamoksliniam mokinių ugdymui, tad nenuostabu, jog dvejus metus jos mokiniai laimi pirmojo laipsnio diplomus respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Apskritai jos ugdytiniai ketvirtokai per nacionalinį mokinių pasiekimo patikrinimą pranoksta vidurkį ir nemažai jų pasiekia aukščiausius rezultatus.

Fizikos mokslų daktarė, informatikos vyresnioji mokytoja R. Burbaitė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje mokinius moko informacinių technologijų, o Kauno technologijos universiteto studentus - algoritmų ir objektinio programavimo. Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja informatinio mąstymo, jaunųjų mokslininkų konkursuose, tarptautiniuose robotikos turnyruose Taline ir Rygoje. Praėjusiais mokslo metais jos mokinys pelnė specialųjį prizą už geriausią informatikos darbą ES jaunųjų mokslininkų konkurse. Pernai pavasarį mokytoja programavimo pradmenų kursą 10 klasės mokiniams papildė mikrodaviklių programavimo pradmenimis.

J. Žilionienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, mokytoja dirba 24 metus. Daug dėmesio skirdama praktiniam teorinių žinių taikymui, individualizuodama užduotis, patyrusi mokytoja sugeba sudominti mokinius gana sunkiu chemijos mokslu. Nuo 2004 metų ji sistemingai dirba su gamtamoksliniam ugdymui gabiais mokiniais. Jos mokiniai tyrė Černobylio avarijos padarinių įtaką Varėnos miškų grybų, vaistažolių radioaktyvumui ir su savo darbais dalyvavo Jaunųjų mokslininkų konkursuose, o mokinių darbas apie grybų dažų pritaikymą gobelenų restauravimui Helsinkyje vykusiame konkurse pateko tarp geriausiųjų ir jo autorės galėjo dalyvauti mokymuose Europos patentų biure Miunchene.

Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė, dailės mokytoja ekspertė, dailininkė N. Trinkūnienė meno paslapčių moko mokinius ir suaugusiuosius. Ji kasmet organizuoja savo mokinių personalines kūrybos parodas, tarp jos mokinių - daugybė dailės olimpiados prizininkų, konkursų nugalėtojų, taip pat ir 18 mokinių, pasirinkusių su daile susijusias profesijas. Pernai jaunųjų ignaliniečių darbai buvo eksponuoti Čekijoje, o pavieniai pasklidę po įvairias šalis - Vokietiją, Švediją, Lenkiją, Čekiją. Mokytoja dalyvauja ir organizuoja plenerus, parodas, seminarus dailės mokytojams, kuria metodines priemones, veda atviras pamokas. Yra parengusi formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

Metų mokytojo premija skiriama mokytojams už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų ir kūrybišką darbą, jų mokinių pasiekimus, pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir visuomenėje.

Lituanistinio švietimo mokytojo premijos laureatė A. Černiauskaitė Vilniaus universitete yra įgijusi tiksliųjų mokslų srities mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigusi magistro studijas Londone. Apsigyvenusi Londone 2007 m. įkūrė darželį-mokyklą „Obelėlė“. Mokyklos veiklą yra įvertinusi ir Jungtinė Karalystė. Mokyklai-darželiui „Obelėlė“ du kartus suteiktas Londono Niuamo savivaldybės kokybės įvertinimo sertifikatas. A. Černiauskaitė aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvybės centrą Alytuje, kurį gali lankyti iš užsienio sugrįžę lietuvių vaikai.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite