Angle down Atgal

Istorija greta mūsų

Kai lapkričio 1984 metų lapkričio 22 dieną Stučių kaime ganėtinai pasiturinčio ūkininko Musteikio sodyboje atsirado nauja burna, nekas labai nesistebėjo. Apdovanotos pribuvėjos, kūdikį suvynioję į drobulę, atlikę apeigas išėjo namo. Pagal to laiko papročius krikštynos buvo labai greitos. Po mėnesio bažnyčioje kūmai suteikė tėvų parinktą vardą – Kazys. Taip gimė žmogus, valstybės veikėjas, turėjęs didelę įtaką Lietuvos kūrimuisi ir valstybės egzistavimo užtikrinimui. Jis, kaip daugelis to meto politinių, bažnyčios ir kultūros veikėjų buvo kilęs iš samanotų bakūžių ir tik atkalumo bei sugebėjimų dėka buvo tais, kuo išliko mūsų atmintyje.

Kazys Musteikis. Lygiai prieš 125 metus gimęs generolas dalyvavęs mūšiuose su Lenkija, užėmęs aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje, net trijose vyriausybėse buvęs Krašto apsaugos ministru, paskutiniame vyriausybės posėdyje ragino atmesti TSRS ultimatumą ir priešintis ginklu. Prezidentui nusprendus pasitraukti į užsienį, iškvietė Marijampolės 9 – ąjį pėstininkų pulką Prezidento priedangai ir pasipriešinti okupantams. Deja, Lietuva parduota ir priduota buvo.

Prie stogastulpio, žyminčio gen. Kazio Musteikio gimtojo namo vietą pagerbimo ceremonijai susirinko renginio organizatoriai: seniūnijos bendruomenė, plk. Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės šauliai ir generolo giminaičiai, dainavo Tauragnų seniūnijos moterų choras, apie tarpukario laikotarpį ir generolo Kazio Musteikio gyvenimą papasakojo istorikai.

Pagerbus generolo atminimą tylos minute, Tauragno ežero pakrante nuskardėjo LK KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinės Utenos 507 pėstininkų kuopos karių saliutas:

- Už Lietuvą,

Už Lietuvos kariuomenę,

Už generolą.

Prie Šaulių sąjungos 9-osios rinktinės vėliavos Lietuvai prisiekė Leliūnų seniūnas Renaldas Būga ir šaulė Ingrida Kalinauskaitė.

Šventė baigėsi bendravimu vaišinantis šaulių paruošta koše ir arbata.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite