Angle down Atgal

Įsigaliojo statuto pataisos, leidžiančios metams pratęsti vidaus tarnybos trukmę

Ketvirtadienį įsigaliojo Seimo priimtos Vidaus tarnybos statuto pataisos, leidžiančios pirminės grandies pareigūnų vidaus tarnybos trukmę pratęsti vieneriems metams, tačiau ne ilgiau negu jiems sukaks 60 metų.

Rašytinį prašymą pratęsti tarnybą pirminės grandies pareigūnai turi teisę pateikti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius iki jų tarnybos trukmės pabaigos.

Statuto pakeitimai numato, kad tarnyba pirminės grandies pareigūnui pratęsiama jį į pareigas paskyrusio asmens sprendimu, jeigu šio pareigūno pastarųjų 2 metų tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai, jo sveikatos būklė atitinka nustatytus reikalavimus (pagal tai patvirtinančią Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą), jis atitinka nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus ir nėra galimybių kitais būdais užtikrinti įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą.

Vidaus tarnybos Statutas numato, kad pirminės grandies pareigūnai gali tarnauti, kol jiems sukaks 55 metai; vidurinės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 60 metų; aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 65 metai.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimus inicijavęs Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos narys, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis sako, kad iki šiol nebuvo numatyta galimybė vidaus tarnybos trukmę pratęsti.

„Į Lietuvos pataisos įstaigų sistemą pritraukti dirbti jaunus žmones yra gana sudėtinga, visose šalies laisvės atėmimo bausmę vykdančiose institucijose šiuo metu trūksta pirminės grandies pareigūnų, o neretai matomas ir vidurinės grandies pareigūnų stygius. Norėdami turėti pakankamą skaičių profesionalių pareigūnų, galinčių užtikrinti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, turėjome imtis šių pataisų. Pratęsus tarnybos trukmę, atsiras galimybė pataisos namuose formuoti pilnas komandas, o pareigūnai nebebus priversti nuolat dirbti padidintu darbo krūviu, viršvalandžius“, – teigia „socialdarbietis“ J. Bernatonis.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimus Seimas priėmė birželio 26 d. Už juos balsavo 75 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 1 parlamentaras susilaikė.

Iki šiol Vidaus tarnybos statuto reglamentuojama pareigūnų vidaus tarnybos trukmė buvo griežtai nurodyta ir be galimybės ją pratęsti net ir tuo atveju, jei pareigūno fizinė parengtis ir sveikata dar leidžia eiti pareigas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite