Angle down Atgal

Įša­lu­sių le­de paukš­čių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai paim­ti ne­ga­li

Praė­ju­sią sa­vaitę Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Pra­ne­šimų pri­ėmi­mo tar­ny­ba apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ga­vo 445 pra­ne­ši­mus. Dau­giau­sia pra­ne­šimų gau­ta apie gyvū­nus – gy­ven­to­jai kreipė­si net 306 kar­tus.

Apie į autoįvykius pakliuvusius laukinius gyvūnus pranešta 138 kartus (ankstesnę savaitę tokių pranešimų buvo 121), dėl kitų įvykių su gyvūnais – 168 kartus (ankstesnę savaitę – 48).

„Įšalusių lede paukščių, kitų sužeistų gyvūnų Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai paimti globoti negali. Tai gali padaryti tik kompetentingi specialistai, įvertinti gyvūno būklę, suprantantys, kokios pagalbos reikia, turintys sąlygų jiems globoti. Be to, gyvūnui gali prireikti veterinarų pagalbos, o tokių paslaugų Aplinkos apsaugos departamentas neteikia“, – sako Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis.

Taigi, pamačius, kad gyvūnui tikrai reikia pagalbos, geriausia skambinti tiesiai Gyvūnų globėjų asociacijai svetainėje nurodytais telefonais arba Skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Taip pat gyventojai gali kreiptis departamento Pranešimų priėmimų tarnybos telefonu (8 5) 273 2995 – aplinkosaugos pareigūnai suteiks konsultaciją, patars, į ką kreiptis.

Beje, pamatę ant ledo paukštį, pirmiausia jį pabaidykite – įsitikinkite, ar jis tikrai prišalęs, ar jam reikia kitokios pagalbos.

„Turime elgtis atsakingai ir paukščiams nedaryti meškos paslaugos. Paukščius lesinti galima tik tada, kai jiems tikrai reikia globos, ir tai daryti gali tik specialistai – gyvūnų globėjai, veterinarai. Lesinami jie įpranta toje vietoje ir, atėjus laikui migruoti, neišskrenda ir naudojasi žmonių pagalba – dirbtiniu šėrimu“, – pabrėžia K. Motiekaitis.

Taip pat praėjusią savaitę Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta 7 kartus, apie medžioklės – 27. Dėl atliekų deginimo kreiptasi 35 kartus, netinkamo atliekų tvarkymo – 12, nuotekų – 9, vandens taršos – 5, pakrantės apsaugos juostų pažeidimų – 8, neteisėtų kirtimų – 5, oro taršos – 7, kitų pažeidimų ir konsultacijų – 24 kartus.

AAD informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite