Angle down Atgal

Inicijuotas susitikimas su skulptoriumi, Radviliškio krašto garbės piliečiu, profesoriumi Stasiu Žirguliu

Skulptorius Stasys Žirgulis, Radviliškio rajono savivaldybėje susitikęs su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariais ir Radviliškio rajono savivaldybės vadovais, Radviliškio miesto seniūnijos atstovais, pristatė Radviliškio miestui skirtos skulptūrinės kompozicijos idėją.

Ši skulptoriaus dovana miestui jau ne kartą detaliai aptarta su Savivaldybės vadovais, seniūnijos atstovais, o šį kartą menininkas savo vizija, kaip turėtų atrodyti Radviliškio miestui 450-ojo jubiliejaus proga jo sukurtas ir miestui dovanojamas kūrinys, pasidalijo su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariais. Šiam skulptoriaus kūriniui numatyta vieta – Radviliškio miesto parke, ant kalnelio prie Latvių kultūros centro.

Savivaldybės tarybos narius domino skulptūrinės kompozicijos idėja, jos išpildymas, skulptoriaus vizija, kaštai, reikalingi šiam meno kūriniui įrengti. Šios lėšos, pasak skulptoriaus, reikalingos medžiagoms ir skulptūros pastatymui. Visa kita – skulptūros išpildymas, kūrybinis procesas, meninė idėja, kūrėjo indėlis, visokie kitokie didesni ar mažesni darbai – dovana Radviliškio miestui gražios sukakties proga.

„Patikėkite – duonai aš užsidirbu“, – sakė skulptorius, akcentuodamas, kad šis jo darbas – dovana gimtajam kraštui. Pasak skulptoriaus, jei visi menininkai kažką savo gimtajam kraštui gero ir gražaus padarytų vedami idėjos, o ne pinigų, visa Lietuva kitaip atrodytų, žmonės kitaip – gražiau, taikiau – gyventų.

„Ši skulptoriaus dovana Radviliškio miestui – unikalus atvejis. Daugiau tokių objektų neturėsime. Turime investuoti į kultūrą, jei norime, kad kažką vertingo paliktume ateities kartoms“, – sakė susitikime dalyvavęs mero pavaduotojas Kazimieras Augulis.

Pasak skulptoriaus, pasirinkta skulptūrinės kompozicijos erdvė, architektūrinė situacija tarsi padiktavo sprendimą – Radviliškio miesto parke esantis kalnelis, ant kurio planuojama pastatyti skulptūrą Radviliškio jubiliejui, apjuostas spirale kylančiu taku. Taip sumanyme atsirado tarsi mažos istorijos stotelės – šalia tako pastatyti akmenys, kurių viršus uždengtas ketaus plokštėmis, ant kurių būtų užfiksuotos Radviliškio miestui, jo istorijai ir raidai svarbios datos: įsikūrimas, geležinkelio nutiesimas, kiti faktai. „Žmonės, eidami į kalnelio viršūnę, galėtų susipažinti su Radviliškio miesto istorija. O užlipusiuosius pasitiktų tarsi aukuras, tarsi karūna, keliomis pakopomis iškylanti iš žemės ir juosianti miesto herbą“, – apie savo idėją kalbėjo skulptorius. Skulptorius suformulavo ir užduotį radviliškiečiams – iš istorinių knygų išrinkti pačias svarbiausias Radviliškio miestui datas, kurios bus įamžintos  Radviliškio miesto istorijos take. Šiam darbui Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkiu  sudaryta darbo grupė, kurios nariai artimiausiu metu pateiks siūlymus, kokie Radviliškio miesto istorijai reikšmingi faktai, datos bus įamžinti ateities kartoms. Šioje grupėje – kraštotyrininkai, istorikai, kultūros srityje ilgą laiką dirbę ir prie Radviliškio miesto istorijos ne kartą prisilietę žmonės.

Po pasitarimo savivaldybėje skulptorius drauge su Savivaldybės administracijos direktore Jolanta Margaitiene, Radviliškio miesto seniūno pavaduotoja Vigilija Dževečkiene, Savivaldybės vyriausiuoju architektu Artūru Valucku nuvyko į būsimą skulptūrinės kompozicijos vietą ir aptarė techninius jos įrengimo aspektus

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite