Angle down Atgal

Informacinės technologijos Širvintų mokyklose

Informacinėmis technologijomis šiais laikais jau nieko nenustebinsi. Jos sparčiai veržiasi į mūsų gyvenimus, darbą, laisvalaikį. Tėvai vis dažniau skundžiasi, kad vaikai jau net neįsivaizduoja gyvenimo be kompiuterio, išmaniųjų įrenginių. Tačiau retas kuris susimąstome, ką vaikai veikia likę akis į akį su internetu.

Ar turi galimybę vaikas, paauglys išmokti naudingai veikti kompiuteriu? Ar jį kas moko, kaip susirasti informaciją, ką nors sukurti, nuveikti kažką prasmingo?

Juk kompiuteris sukurtas ne vartojimui, o kūrybai. Šių klausimų vedini ir pasidomėjome, kokia situacija yra Širvintų rajone. Ar mokiniai po pamokų yra mokomi išnaudoti kompiuterio galimybes, kurti ir ieškoti.

Šis klausimas kilo po to, kai viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad kiekvienas vaikas gali išmokti programuoti dar pradinėse klasėse.

Apie situaciją mūsų rajono mokyklose pasakoja Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja REGINA JAGMINIENĖ:

Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos kiekvienų mokslo metų pabaigoje (Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija – rugsėjo mėnesį) vykdo mokinių apklausą dėl įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programų.

Mokyklos kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdamos į mokinių pageidavimus bei į mokyklos galimybes, siūlo neformaliojo švietimo programas.

Pateikiame informaciją apie informacinių technologijų dėstymą bendrojo ugdymo mokyklose ir šio dalyko būrelius:

  • informacinės technologijos mokyklose yra viena iš ugdomų dalykų sričių. 9–10 klasėse ir gimnazijos I–II klasėse informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių.
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje programavimo yra mokoma per formaliojo ugdymo pamokas II–ose gimnazijos klasėse. Mokiniai iš trijų siūlomų informacinių technologijų modulių pasirinko programavimo pradmenų modulį.
  • Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Gelvonų gimnazijos, Čiobiškio pagrindinės mokyklos, Barskūnų pagrindinės mokyklos mokiniai pasirinko programavimo pradmenų ir kompiuterinės leidybos pradmenų modulius.
  • Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai pasirinko tinklalapio kūrimo modulį.

Informacija apie informacinių technologijų būrelius:

  • Širvintų pradinėje mokykloje informacinių technologijų būrelio nėra (apklausos metu nebuvo pageidavimų, kad būtų organizuojamas informatikos ir programavimo būrelis), tačiau mokiniai kompiuteriu naudojasi gamtamokslinių būrelių „Žaliuoju gimtinės taku“, „Tyrinėjame gamtą“, „Jaunieji ekologai“ ir kt. metu.
  • Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje veikia programavimo ir robotikos būrelis. Programa įgyvendinama progimnazijos tarybos pirmininko A. Indriulionio iniciatyva ir pagalba. Šiuo metu šį būrelį lanko 26 mokiniai.
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje 12 gimnazistų lanko „Kompiuterinės grafikos – leidybos“ neformaliojo švietimo programą.
  • Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje 5–8 klasių mokiniams yra siūlomas skaitmeninės fotografijos būrelis. Jį lanko 10 mokinių.
  • Širvintų r. Barskūnų pagrindinėje mokykloje 5–8 klasių 7 mokiniai pasirinko būrelį „Informacinių technologijų žinių panaudojimas gyvenime“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite