Angle down Atgal

Informacija apie šachtinių šulinių vandens tyrimų rezultatus Telšių rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-669 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ 1.3.3. p., pateikia informaciją apie Telšių rajono savivaldybėje 2019 metų II-ąjį pusmetį ištirtų šachtinių šulinių, kurių vandenį maistui naudoja nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, vandens kokybę.

2019 metų antrą pusmetį Telšių rajone (Upynos, Ryškėnų, Žarėnų seniūnijose) buvo tirti 4 šachtiniai šuliniai, kurių vandenį naudoja nėščiosios ar šeimos, turinčios kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus, vanduo. Iš viso iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gauti 6 pranešimai apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurie maistui naudoja šulinio vandenį. Dviejų šulinių vanduo bus pateiktas laboratorijai 2020 metais.

Dviejų šachtinių šulinių vanduo pagal tirtus cheminius rodiklius neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 19 p. (3 lentelė) nustatytų reikalavimų geriamam vandeniui (nitratai – 50 mg/l, nitritai – 0,5 mg/l, sąlyga: nitratas/50+nitritas/3<1): vieno šulinio vandenyje nustatytas padidėjęs nitratų kiekis (koncentracija – 57 mg/l) ir sąlyga (vertė – 1,14), antro šulinio vandenyje nustatytas padidėjęs nitritų kiekis (koncentracija 0,938±0,030 mg/l).

Šulinių, esančių Telšių rajono savivaldybėje Ryškėnų seniūnijoje, Užgirių kaime, Žemaičių Sodo 8-ojoje gatvėje ir Telšių rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos kaime, Kaštonų gatvėje, vandens tyrimai pagal tirtus cheminius rodiklius neatitiko teisės aktais nustatytų reikalavimų geriamam vandeniui.

Visi šachtinių šulinių vandens vartotojai yra informuoti apie vandens tyrimų rezultatus, apie galimą pavojų sveikatai bei saugaus vandens ruošimo būdus. Taip pat informacija yra perduota asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, iš kurių gauti pranešimai apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurie maistui naudoja šulinio vandenį.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite