Angle down Atgal

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms nuolatinis dėmesys

„Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas gali lemti vaiko sėkmę bendrajame ugdyme ir tolimesniuose jo pasirinkimuose, todėl šias paslaugas teikiančioms įstaigoms  Jurbarko rajono savivaldybėje skiriamas nuolatinis dėmesys. Siekiame, kad rajone būtų lavinami visi ikimokyklinio amžiaus  vaikai, ypač iš socialiai jautrių šeimų, kad įstaigos būtų sutvarkytos, jaukios, aprūpintos  šiuolaikinėmis ugdymo  priemonėmis,“ – teigia Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Šiais metais mūsų rajone atnaujintos dviejų ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpos, kad būtų patenkinti tėvų prašymai nuo rugsėjo 1 d. rajone pradėjo veikti kelios naujos ikimokyklinio ugdymo grupės.

Eržvilko gimnazijoje įsteigtos 2 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės –  grupė 3–4 metų vaikams (vaikų skaičius – 20) ir mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė 5–6 metų vaikams (vaikų skaičius – 16). Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą čia sudarytos galimybės ugdyti 36 vaikus. Šioje mokykloje sėkmingai įgyvendintas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“. Projektui  buvo skirta 394 072 Eurų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. Už šias lėšas suremontuotos ir ugdymui pritaikytos patalpos, jos aprūpintos reikiamais baldais ir priemonėmis. Šiuo metu tenkinami visi tėvų prašymai lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Kadangi Vadžgirio ir Varlaukio skyriuose ugdymo procesas šiuo metu nebevykdomas, šių skyrių  pedagogai perėjo dirbti į naujai įsteigtas grupes.

Naujos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigtos ir Klausučių Stasio Santvaro bei Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėse mokyklose. Čia taip pat patenkinti visi tėvų prašymai dėl jų vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Įgyvendinus projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“, finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, neatpažįstamai pasikeitė Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyrius. Čia vaikai rugsėjį pasitiko naujose, moderniai įrengtose ir jų visapusiškam ugdymui pritaikytose patalpose. Šiame lopšelyje-darželyje yra 2 grupės, šiuo metu jas lanko  35 vaikai.

Jurbarko mieste iki šiol nebuvo priešmokyklinio ugdymo grupės, dirbančios tik 4 val. per dieną, Tėvams pageidaujant  priešmokyklinio amžiaus vaikus vesti į ugdymo įstaigą ne visą dieną, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai buvo pasiūlyta formuoti priešmokyklinio ugdymo grupę ir užtikrinti tėvams pasirinkimo galimybę ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikus ne tik ikimokyklinio ugdymo, bet ir bendrojo ugdymo mokykloje. Šiuo metu Naujamiesčio progimnazijoje šią grupę lanko 9 priešmokyklinukai.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite