Angle down Atgal

Gra­žiau­sia ge­gužės šventė – Šei­mos die­na

Ge­gužės 15-ąją šven­čia­me Tarp­tau­tinę šei­mos dieną. Ji mi­ni­ma nuo 1994 metų Jung­ti­nių Tautų or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­ty­va.

Šią dieną visame pasaulyje vyksta įvairūs renginiai, seminarai, paskaitos, kuriose akcentuojamos šeimos temos, šeimose esančiųjų džiaugsmai ir vargai.

Pasak Lietuvos Kolpingo draugijos, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Daugumai tai – saugumo ir laimės vieta, kur išmokstame solidariai gyventi.

Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą. Todėl draugija kviečia visus, atsakingus už politiką ir visuomenės raidą, prisidėti prie šeimos propagavimo, palengvinti šeimų gyvenimą.

Etaplius“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite