REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gatvė2017 m. Rugpjūčio 21 d. 11:09

Geresnės sąlygos verslui – Alytuje įrengiama perspektyvinė gatvė nuo Pramonės g. iki Naujosios g.

Alytus

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


12500

Alytaus miesto savivaldybės administracija su Transporto investicijų direkcija liepos 4 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimo sutartį.


Foto galerija:

proj-1.jpg
proj-2.jpg
proj-3.jpg

Pagrindinės Alytaus miesto susisiekimo sistemos problemos susijusios su nepakankamai išvystyta vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūra – susisiekimą riboja miesto gatvių trūkumas, dėl jo miesto gyventojai ir svečiai yra priversti vykti didesnį atstumą, taip pat sugaišti daugiau laiko kelionėje, nei galėtų esant optimaliam miesto kelių ir gatvių išdėstymo tinklui. Projektu siekiama plėtoti susisiekimą Alytaus miesto vietinės reikšmės keliais. Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta Alytaus miesto perspektyvinė gatvė su asfalto danga nuo Pramonės g. iki Naujosios g. (0,715 km). Atkarpos tiesimo metu numatoma įrengti gatvės dangą su šaligatviais, atkarpos apšvietimo tinklus, rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, elektros ir žinybinius tinklus, ryšių ir signalizacijos linijų tinklus, įrengti geležinkelio pervažos signalizaciją. Taip pat bus vykdoma ši rangos darbams atlikti reikalingų paslaugų visuma: statybos darbų techninė priežiūra; statinio techninio projekto vykdymo priežiūra; investicijų projekto su sąnaudų ir naudos analizės parengimas; techninio projekto parengimas ir jo ekspertizė. Įgyvendinus projektą ir įrengus perspektyvinę gatvę bus išplėtotas susisiekimas vietinės reikšmės Alytaus miesto keliais, sutrumpės kelionės laikas ir sąnaudos, sumažės pravažiuojančių automobilių skaičius vienoje iš intensyviausių – Kalniškės, Naujosios, Putinų gatvių – sankryžų.

Alytaus perspektyvinės gatvės nuo Pramonės gatvės (ties UAB „Litalka") iki Naujosios gatvės rekonstravimo ir statybos darbus vykdo viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB „Parama", rangos darbų vertė 1 004 597,12 Eur. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo UAB „Statybų koordinatoriai", statinio techninį projektą parengė ir projekto vykdymo priežiūrą vykdo UAB „Kelprojektas".

Rangos darbų pradžia 2017-03-30, pabaiga 2018-03-30 su galimybe baigimo laiką pratęsti 2 mėnesius. Projekto veiklos įgyvendinimo pabaiga 2018-09-30.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 879 927,06 Eur, iš jų 747 938,00 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 131 989,06 Eur – iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto netinkamos finansuoti išlaidos ir tinkamos finansuoti 148 852,34 Eur išlaidos, viršijančios projekto biudžetą, bus apmokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.REDAKCIJA REKOMENDUOJA