Angle down Atgal

Gat­vių pa­va­di­nimų len­te­lių kei­ti­mo me­tas: su „Pra­mušt­gal­viu“ pa­pras­čiau

Ko­vo pra­džio­je ofi­cia­liai pa­keis­ti trijų Šiau­lių mies­to gat­vių pa­va­di­ni­mai – šių gat­vių gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pa­skubė­ti pa­keis­ti ant dau­gia­bu­čių ir nuo­savų namų esan­čias pa­va­di­nimų len­te­les. Išorės ir vi­daus rek­la­mos ga­my­bos įmonė „Pra­mušt­gal­vis“ šiuo me­tu siū­lo ypač pa­lan­kias sąly­gas: no­rint už­si­sa­ky­ti len­telę, pri­reiks vos vie­no skam­bu­čio.

L. Giros gatvei grąžintas Žemkalnio pavadinimas, V. Montvilos gatvės pavadinimas pakeistas į Karolio Reisono, P. Cvirkos – į Algirdo Juliaus Greimo. Šiose gatvėse iš viso yra 125 namai, kurių savininkai privalo pasirūpinti naujomis pavadinimų lentelėmis. Lentelės šiuo atveju gaminamos ne pagal klientų norus, o pagal Šiaulių miesto savivaldybės numatytus pastatų numerių standartus.

Užsisakyti lenteles „Pramuštgalvyje“ galima telefonu arba el. paštu, nurodant gatvę, namo numerį ir kryptį (didėjanti / mažėjanti). Ji pagaminama per 2–5 darbo dienas ir atsiimama „Pramuštgalvio“ teritorijoje bekontakčiu būdu. Lentelių kaina svyruoja nuo 24 iki 29 Eur priklausomai nuo gatvės pavadinimo ilgumo. Svarbu paminėti, kad Šiaulių miesto savivaldybė, gavusi gyventojų ar įmonių prašymus, kompensuos išlaidas iki 30 Eur, patirtas už gatvės pavadinimo lentelių keitimą.

Papildomai 30 Eur kainuoja lentelės montavimas, tačiau šį darbą gali atlikti ir patys namų savininkai.

 

Kauno g. 6A, Šiauliai

Tel. +370 610 12 222

info@pramustgalvis.lt

www.pramustgalvis.lt

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite