Vi­si sto­vyk­lau­to­jai bu­vo pa­si­puo­šę Šiau­lių rep­re­zen­ta­ci­niu ženk­lu de­ko­ruo­tais marš­ki­nė­liais, tad gel­to­na spal­va do­mi­na­vo sto­vyk­lau­to­jams da­ly­vau­jant edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se. (Sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.)
Angle down Atgal

Fut­bo­lo aka­de­mi­jos mažieji auklėtiniai – va­sa­ros sto­vyk­lo­je

Bir­že­lio 21 d. – lie­pos 9 d. „Na­po­leo­no spor­to ir tu­riz­mo ba­zė­je“ praū­žė vai­kų va­sa­ros sto­vyk­la „Aš, ma­no drau­gas ir fut­bo­lo ka­muo­lys“, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 180 VšĮ fut­bo­lo aka­de­mi­jos „Šiau­liai“ auk­lė­ti­nių!

Šiais metais Šiaulių miesto savivaldybės ir vaikų tėvų lėšomis birželio 28 d. – liepos 9 d. finansuojamoje programoje dalyvavo 75 Futbolo akademijos auklėtiniai. Užsimezgusi graži draugystė tarp miesto ir futbolo bendruomenės leido įgyvendinti šią sėkmingai prabėgusią vaikų vasaros stovyklą. Joje vaikai ne tik mokėsi įvairiausių futbolo paslapčių, bet ir turėjo ne vieną edukacinę veiklą, kurioje galėjo praktiškai atlikti užduotis, susirasti naujų draugų, bendrauti tiek su vyresniais, tiek jaunesniais futbolininkais bei patirti tai, ko dar galbūt nebuvo patyrę.

Jauniesiems futbolininkams pirmoji diena buvo pažintinė – užmegzti ryšį su visais stovyklos dalyviais. Visos stovyklos metu vaikai rungėsi konkursuose „Kamuolio žongliravimo čempionas“, „Kambario draugų lyga“, „Baudinių karalius“, „Auksinės pirštinės“ ir kt. Geriausi futbolo kamuolio virtuozai buvo apdovanoti saldžiomis bei sveikuoliškomis dovanėlėmis.

Stovyklautojai vyko į Bubius, kur dalyvavo linksmose karinėse pratybose bei vykdė tikrų karininkų užduotis. Jaunuoliams rikiuotę pravedė pats Majoras Skausmas, kuris pasirūpino, jog visi būtų aprengti karinėmis aprangomis, užmaskavo veidus bei paaiškino, kaip reikia teisingai atlikti karininkui skirtus nurodymus.

Vai­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su nuo­sta­biai pri­žiū­ri­mais žir­gais, jais pa­jo­di­nė­ti bei iš­klau­sy­ti pa­mo­ką apie šių ris­tū­nų prie­žiū­ros ir bend­ra­vi­mo su žmo­nė­mis ypa­tu­mus.
Vai­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su nuo­sta­biai pri­žiū­ri­mais žir­gais, jais pa­jo­di­nė­ti bei iš­klau­sy­ti pa­mo­ką apie šių ris­tū­nų prie­žiū­ros ir bend­ra­vi­mo su žmo­nė­mis ypa­tu­mus.

Organizuotos edukacinės veiklos taip pat suteikė vaikams ne tik žinių, bet ir malonių įspūdžių. Viena iš edukacinių veiklų vyko Kurtuvėnų žirgyne. Vaikai turėjo galimybę pabendrauti su nuostabiai prižiūrimais žirgais, jais pajodinėti bei išklausyti pamoką apie šių ristūnų priežiūros ir bendravimo su žmonėmis ypatumus.

Sugrįžus į stovyklavietę, jaunuoliams edukaciją pravedė skraidančio disko komanda iš Šiaulių – „Baltic Dragons Ultimate“, kurios metu visi buvo supažindinti su lėkščiasvydžio žaidimu, jo taisyklėmis bei pagrindiniais disko metimo ir gaudymo judesiais. Vaikai ne tik mokėsi taisyklingai mėtyti diską, bet ir turėjo galimybę pažaisti kartu su šios sporto šakos profesionalais.

(Sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.)
(Sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.)

Gausioms jaunuolių grupėms aviamodeliavimo edukaciją vedė Šiaulių jaunųjų technikų centro mokytojas Lauras Balsevičius, kurio dėka jaunieji futbolininkai tapo tikrais savo pagamintų lėktuvėlių pilotais. Vaikai, išklausę edukaciją, turėjo galimybę savarankiškai pasigaminti lėktuvėlius, kuriuos vėliau galėjo išbandyti stadione.

Džiugu, jog visiems gamybos procesas praėjo sklandžiai. Po įdomios edukacijos vyko įvairūs futbolo konkursai bei turnyrai. Vaikai laimėjo daug saldžių prizų, o vakarą vainikavo jaunuolių diskoteka su visais „Napoleono sporto ir turizmo bazės“ gyventojais.

Dar viena diena skirta socialinės pedagogės Giedrės Kaminskaitės socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymui – „Aš su kitais“. Edukacijos metu vaikai piešė, svajojo, žaidė žaidimus grupelėse ir sėkmingai baigė paskutinę stovyklos dieną.

Kartu su vaikais stovyklavo Futbolo akademijos treneriai – Mantas Lešinskas, Donatas Strockis, Mangirdas Mirauskas, Lukas Juškevičius, Saulius Petrauskas ir Jurijus bei Manfredas Lukjančukai, Mindaugas Rudaitis, Valdemaras Palubinskas. Treneriai vedė ne tik treniruotes, bet ir su vaikais žaidė įvairius žaidimus, kuriuose netrūko juoko bei linksmų ir įsimintinų akimirkų. Su vyravusiu tvankiu ir karštu oru stovyklautojai kovojo maudynėmis tiek stadione, tiek netoliese esančiame Geluvos ežere.

Stovyklautojų atsiliepimai – patys geriausi

Stovyklos organizatoriai vaikų pasiteiravo, kaip jiems sekėsi, ar patiko edukacinės veiklos, žaidimai, visos stovyklos metu supę draugai bei treneriai.

Erikas (10 m.):

– Man sekėsi gerai, kažkas sakė, kad draugai galėjo labiau pasistengti per kambarių mūšį. Viskas stovykloje labai patiko, tik galėtų kambariai būti geresni.

Justas (10 m.):

– Man sekėsi labai gerai. Patiko veiklos ir supę̨ draugai bei treneriai. Aš̌ labiausiai įsiminiau kambarių turnyrą̨. Man tikrai viskas patiko ir nieko keisti nereikia.

Denisas (10 m.):

– Buvo labai gerai. Edukacinės veiklos patiko visos, tik viena psichologinė – nelabai. Visi treneriai ir draugai patiko, stovyklą prisiminsiu ilgai.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite