Angle down Atgal

Forumas „STEAM – mūsų PIN kodas“ sukvietė šalies pedagogus

Gegužės mėnuo Stasio šalkauskio gimnazijoje – ypatingas. Šį mėnesį minimos garbaus šiauliečio filosofo Stasio Šalkauskio gimimo metinės. Šiemet jau 133-iosios. Ta proga, įgyvendindami svarbiausius profesoriaus priesakus ugdymui, kuriuose jis akcentuoja kūno, proto, sielos ir kūrybiškumo vienovę, surengėme įvairių veiklų ciklą: viena iš jų - forumas „STEAM – mūsų PIN kodas“, kuriame dalyvavo pranešėjai ir klausytojai iš visos Lietuvos bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė sveikindama forumo dalyvius, pabrėžė, kad tai – ateities kryptis, ugdanti šiuolaikiniam žmogui reikalingas kompetencijas. Praktinių STEAM galimybių „paketą“ forume pristatė vyr. specialistė, STEAM programų koordinatorė S. Verikaitė – Bumblauskienė.

Šiaulių m. savivaldybės skiriamas finansavimas šių programų vykdymui – tai dar viena priežastis, kodėl mūsų gimnazijoje tokia aktuali STEAM veikla. Nuo 2017m. finansuojamos Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių profesinio rengimo centro ir verslo įmonių programos. Vien 2018-2019 metais iš savivaldybės biudžeto skirta 224 tūkst. eurų, įgyvendintos 77 STEAM programos, kuriose dalyvavo 2723 mokiniai. Į šias veiklas aktyviai įsitraukė ir mūsų gimnazijos mokiniai. Žinoma, ne mažiau svarbus ir komandos ir net viso kolektyvo pasirengimas priimti naujoves ir patikėti jų prasmingumu.

Kai prieš trejetą metų VGTU pakvietė bendradarbiauti ir steigti VGTU klasę, tapome komandos, į kurią susibūrusios aktyviausios STEAM programos mokyklos, dalimi. Mokytojai kartu su mokiniais įsitraukė į projekto „Ateities inžinerija veiklas“, kuria modernius technologinius objektus, mokosi programavimo, technologijas naudoja įvairių mokomųjų dalykų pamokose: fizikos, IT, technologijų, dailės, geografijos, užsienio kalbų, chemijos ir kt.

Į forumą atvyko labai įvairaus spektro pranešėjai: Stasio Šalkauskio gimnazijos STEAM programos mentoriai – Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos komanda. IT vyr mokytoja, dr. Renata Burbaitė praktinės veiklos grupei pristatė mikrovaldiklių programavimo patirtį, inžinerijos integravimo galimybes į skirtingus mokomuosius dalykus pateikė Ingrida Donielienė, - Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja, dr. Saulius Niauronis iš Šiaulių valstybinės kolegijos pasidalino praktika, kaip panaudoti arduino elektroniką neprogramuojant, robotikos paslaptis atskleidė Ričardas Gečas, Juliaus Janonio gimnazijos IT mokytojas, kaip naudoti micro:bit koordinačių sistemai, - demonstravo dvi Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojos: matematikos mokytoja metodininkė Rimantė Vargalienė ir IT mokytoja metodininkė Eglė Bukienė.

Net dvi temas pristatė Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytojai: „Mobiliųjų programėlių naudojimas ugdymuisi“ – vokiečių k. mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė, anglų k. mokytojos metodininkės Jurga Skinulienė bei Jurgita Ribikauskienė bei „STEAM mokymas su LEGO atsinaujinančios energijos rinkiniu“ – IT mokytoja ekspertė Daiva Railienė ir fizikos vyr. mokytoja Zita Bagamulskienė.

Plenariniame posėdyje filmuota medžiaga dalijosi Gintaras Jonaitis, VGTU biotechnikos katedros laboratorijos vedėjas. Jis pademonstravo, kokius komponentus ir temas inžinerinei kūrybai galima panaudoti iš mus supančios aplinkos. Savo pranešimą jis pradėjo klausimu: „Ar jūsų mokyklose yra nebenaudojamų kompiuterių?“ ir parodė, kokia gali būti įdomi ir įtraukianti veikla norint „prikelti“seną kompiuterį. Darbo grupėje G. Jonaitis pristatė temą „Žmogaus pojūčiai vs atviro kodo elektronika“. Šia tema labiausiai domėjosi vyresniųjų klasių gimnazistai.

Reflektuodami forumo veiklas dalyviai akcentavo, kad mokymuisi labai svarbi galimybė teorinius dalykus išbandyti praktiškai, o tai jie galėjo patirti forumo metu, nurodė, kad mokantis naujų dalykų labai svarbu įtvirtinimas, džiaugėsi galimybe susipažinti su kolegomis iš visos Lietuvos, kurie domisi ir dirba STEAM srity, užmegzti naujų kontaktų, atrasti naujų galimybių. Mokytojai džiaugėsi prasmingai praleistu pusdieniu, ne vienas sakė, kad net ilga kelionė įspūdžiais, žiniomis ir patirtimi atsipirko su kaupu.

S. Šalkauskio gimnazijos organizuotas forumas – tik patvirtina mintį, kad bendradarbystė STEAM srityje, kai jungiasi aukštojo mokslo institucijos, verslo partneriai, mokyklos, savivaldybė STEAM galimybes pakelia į aukštesnį lygmenį ir sukuria naujas ugdymosi galimybes.

Verta pridurti, kad bendradarbiavimas įvairiose srityse atneša pridėtinę vertę - mūsų gimnazijai praktinės galimybės kokybiškai vykdyti STEAM programas radosi ir dėl tarptautinių projektų: „STEM - ateities PIN kodas" (ERASMUS+ KA1 programa) ir „Matematika, technologijos ir inžinerija klasėje"(ERASMUS+ KA2 programa), kurių veiklos finansuojamos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Tai ne tik galimybė mokytis, bet ir įsigyti modernių ugdymosi priemonių.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė

https://salkauskis.lt/

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite