Angle down Atgal

Europos paveldo dienos Stakių bažnyčioje pravėrė duris į parapijos istoriją

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai kitąmet ruošiantis švęsti 600 metų jubiliejų, jos buvusi filija Stakių šv. Antano Paduviečio bažnyčia tuo pat metu minės dviejų šimtų metų sukaktį. 

Jurbarko rajono savivaldybė, Stakių miestelio bendruomenė ir Raudonės seniūnija Europos paveldo dienomis pradėjo pasirengimą bažnyčios jubiliejui. Pasirinkta tema „Šv. Antano Paduviečio bažnyčia: tarp pažinimo ir edukacijos“ plėtota dvi dienas. Rugsėjo 11 dieną miestelio bendruomenės nariai gausiai susirinko į talką - tvarkė varpinę, kurioje ilgą laiką kaupti liturgijoje nenaudojami daiktai.

Talkininkai, konsultuojami paveldotvarkos specialistų ir bažnyčią aptarnaujančio kunigo, peržiūrėjo visą varpinėje sukauptą turtą, atrinko vertingus, istoriškai bažnyčiai priklausiusius daiktus ir įrengė ekspoziciją. Varpinėje vietą rado senoji masyvi pirmosios bažnyčios klausykla, XIX a. pradžios grabnyčios inventorius, du būgnai, tabernakulis, portatylis, bažnyčios maršalkos lazda, ornamentuoto kryžiaus, įrašyto į Kultūros vertybių registrą, nupuvę puošybiniai elementai.

Kaip teigia KPD Tauragės skyriaus vyresnioji inspektorė Margarita Karūnienė, įdomu tai, kad šie kryžiaus drožybiniai fragmentai dar teikia informaciją apie jau pradingusias kryžiaus dekoro spalvas. Po talkos varpinė virto mažu Stakių bažnyčios religinio paveldo muziejumi.

Veliuoniškio Naglio Mačėno atliekama „Ave Marija“ prasidėjo antroji Europos paveldo dienų dalis. Stakiškiai ir miestelio svečiai, susirinkę bažnyčioje, susidomėję klausėsi dr. Astos Giniūnienės, pristačiusios bažnyčios istoriją. Tyrėja  įžvelgė bažnyčios, funduotos Veliuonos dvaro savininkų Zaleskių, architektūrinių sprendinių panašumus su tuo pat metu statytais Veliuonos dvaro rūmais, akcentavo, kad bažnyčia be esminių pakitimų išlaikiusi pirminį autentišką vaizdą. Remdamasi 1844 metų inventoriaus aprašu, A. Giniūnienė pristatė altorių istoriją, jų pokyčius, įrangą, stacijas.

Bažnytinė tekstilė –  rūbai ir mažieji tekstilės gaminiai – jų istorija, naudojimo ypatumai, liturginių spalvų dinamika, aukotojų palikti įrašai arnotuose, bažnytinės vėliavos – tai bažnytinio paveldo tyrinėtojos Svetlanos Poligienės pranešimo tema, itin sudominusi klausytojus.

Kunigas Šarūnas Leskauskas subtiliai ir šiltai nusakė, nuo ko kiekvieno sąmonėje prasideda paveldo suvokimas: tai išsaugota mirusių tėvų rašysenos eilutė, tai sena, niekam nereikalinga ir, atrodytų, nieko nesakanti nuotrauka, tai, kunigo žodžiais tariant, protėvių kartų įmelsta maldaknygė... Šiais gilia prasme dvelkiančiais žodžiais baigėsi Europos paveldo dienos Stakių bažnyčioje, palikdamos atviras duris įeiti visiems į parapijos ir bendruomenės istorijos gilumą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite