Angle down Atgal

„Europiada Klaipėdoje“ dalinio finansavimo konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno programos „Europiada Klaipėdoje“ dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-04-12 sprendimu Nr. T2-87)

Programos tikslas – įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl festivalio „Europiada“ organizavimo Klaipėdoje 2020 metais ir pritarimo sutarties projektui“ 4.1 papunktį organizuoti festivalio „Europiada“ įgyvendinimo Klaipėdoje programos parengimą ir įgyvendinimą.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines, renginių organizavimo paslaugas, išskyrus Klaipėdos miesto biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas, paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema) Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 19 dienos.

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (46) 39 61 71, el. p. egle.deltuvaite@klaipeda.lt

Kristina Skiotytė-Radienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė , tel. 8 (46) 39 61 73, el. p. kristina.skiotyte@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite