Angle down Atgal

ESO pri­me­na: gy­ven­to­jai at­sa­kin­gi už jų že­mė­je ša­lia elekt­ros li­ni­jų au­gan­čių me­džių prie­žiū­rą

Bend­ro­vė „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) pri­me­na apie me­džių, au­gan­čių gy­ven­to­jų skly­puo­se ir pri­va­čiuo­se miš­kuo­se, prie­žiū­rą. La­bai daž­na elekt­ros ava­ri­jų prie­žas­tis – ša­lia elekt­ros oro li­ni­jų au­gan­tys ne­pri­žiū­rė­ti me­džiai. Pu­čiant stip­riam vė­jui, siau­čiant aud­rai, me­džiai ir jų ša­kos ga­li nu­trauk­ti lai­dus ar nu­vers­ti at­ra­mas. Svar­bu ne­pa­mirš­ti – už pri­va­čio­je že­mė­je au­gan­čių me­džių ir ki­tų žel­di­nių prie­žiū­rą at­sa­kin­gi pa­tys gy­ven­to­jai.
 

Savo valdose augančius medžius būtina apžiūrėti kiekvieną pavasarį, kad jie nesukeltų nuostolių patiems gyventojams ir nepatogumų kaimynams. Įvairius medžius ir vaismedžius reikia genėti anksti pavasarį, kai medžių pumpurai dar nėra išsprogę, o gyvatvores ir kaulavaisius – baigiantis vasarai, jau po derliaus nuėmimo. Riešutmedžių šakų retinimą reikėtų atidėti iki rugpjūčio ar rugsėjo mėnesių.

Primenama, kad medžius savo sklype būtina sodinti saugiu atstumu nuo elektros linijų. Jei sodinamas medis, kuris augs netoli elektros linijų, iš anksto svarbu žinoti, koks ateityje bus medžio aukštis ir kaip šakosis jo vainikas. Pavyzdžiui, obelis per kelerius metus užauga iki 2 m aukščio, o jos vainikas gali siekti 2,5 m.

Pastebėję pavojingai prie elektros linijų priartėjusį želdinį, ESO specialistai turi teisę ir patys nupjauti šakas, tačiau tokiu atveju didžiausias dėmesys skiriamas elektros tiekimo saugumui ir patikimumui, o ne aplinkos estetikai, todėl gyventojai raginami patys tinkamai pasirūpinti medžiais ir krūmais savo valdose.

ESO savo ruožtu skiria didelį dėmesį miškuose esančių oro linijų apsaugos zonoje ar už jos ribų augančių medžių, kurie griūdami gali pažeisti linijas, genėjimui, tvarkymui bei proskynų valymui. Taip užtikrinamas saugesnis ir patikimesnis elektros energijos persiuntimas Lietuvos gyventojams. Svarbu žinoti, kad privačių miškų savininkai atsakingi, jog jiems priklausančiuose miškuose augantys medžiai būtų tinkamai prižiūrėti ir nedarytų žalos elektros linijoms ir energijos tiekimui.

Bendrovė specialiomis „LiDAR“ technologijomis apžiūri tūkstančius kilometrų oro linijų miškuose ir kreipiasi į miško savininkus, siekiant gauti sutikimus tvarkyti pavojingus medžius, jeigu jie aukštesni nei atstumas nuo jų iki elektros linijos. Artimiausiu metu miško savininkai gaus pranešimus apie tokių medžių žymėjimą, o tai padarius, ESO kreipsis dėl sutikimo juos šalinti gavimo. Svarbu, jog, nesuteikus sutikimo šalinti pavojingus medžius ir tokiems medžiams nuvirtus ant elektros oro linijų, miško savininkams teks padengti visus dėl to patirtus nuostolius.

Pastebėjus, kad medžiai yra pavojingai pasvirę ir gali užgriūti ant elektros linijų, reikia nedelsiant apie tai pranešti ESO nemokamu telefonu 1852. Daugiau informacijos apie medžių priežiūrą ir atstumus nuo elektros linijų laidų iki želdinių skelbiama ESO svetainėje.

Reklama

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite