Angle down Atgal

Elektrėnuose formuojama palanki aplinka šeimos gerovei

Organizacija „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ įgyvendino projektą „Šeimos gerovei palankios aplinkos formavimas Elektrėnų savivaldybėje“.

Projekto veiklose dalyvavo 310 15–19 m. amžiaus vaikinų ir merginų, 26 Vievio ir Elektrėnų vaikų dienos centrus lankantys vaikai aplankė Anykščius, taip pat Vievio vaikų dienos centrui nupirkti ir padovanoti 5 dviračiai.

Projekto metu organizavome pozityvaus bendravimo kultūros ugdymo užsiėmimus Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje, Elektrėnų profesinio mokymo centre besimokantiems, Vievio vaikų dienos centrą lankantiems jaunuoliams.

Jų metu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros docentė dr. Marija Jakubauskienė pravedė mokymus apie sveikatą ir individualų jauno žmogaus atsparumą įvairiems psichikos sveikatos rizikos veiksniams, aptarė biopsichosocialinę sveikatos sampratą – fizinę, psichikos sveikatą ir socialinius sveikatos apsektus bei juos lemiančius biologinius, psichologinius ir socialinius veiksnius, paaiškino, kad gera psichikos sveikata tai ne tik ligų nebuvimas, bet pirmiausia geros savijautos pojūtis, emocinė ir dvasinė būsena, leidžianti jaunam žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, išgyventi skausmą, liūdesį.

Gerą jaunų žmonių psichikos sveikatą rodo jų gebėjimas užmegzti ir palaikyti pozityvius asmeninius santykius, įveikti sunkumus, išreikšti save tokiais būdais, kurie teikia malonumą pačiam individui ir aplinkiniams, pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti.

Užsiėmimų metu aptarti psichikos sveikatos atsparumą stiprinantys veiksniai ir būdai bei sveikų tarpasmeninių santykių svarba bendravimui, emocinei savijautai, sveikatai, akademiniams pasiekimams ir gyvenimo planų realizavimui.

Lektorei neišdildomą įspūdį paliko maloni patirtis bendraujant su jaunais žmonėmis, jų smalsios akys ir žingeidumas.

Siekdami organizuoti vaikų dienos centrus lankančių vaikų užimtumą, rudens mokymosi atostogų metu suorganizavome vienos dienos pažintinę-pramoginę kelionę į Anykščius, kur vaikai aplankė Anykščių siaurojo geležinkelio muziejų, Anykščių rogutes, Laimės žiburį, Lajų taką ir Puntuką.

Be to, nupirkome ir Vievio vaikų dienos centrui perdavėme naudotis 5 dviračius, dviratininko šalmus, liemenes ir kt., kuriuos vaikai galės naudoti ir pasibaigus projektui. 2017 m. gruodžio 7 d. Vievio vaikų dienos centre vykusioje Geradarių šventėje pavaišinome vaikus pyragu ir gavome aukščiausią savo veiklos įvertinimą – padėkos raštą.

Organizacija „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ nuoširdžiai dėkoja Elektrėnų savivaldybės įstaigų, bendradarbiavusių įgyvendinant projektą, atstovams: Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorei Dalytei Kutyrevienei ir Vievio vaikų dienos centro kolektyvui, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojoms Danutei Liutkevičienei ir Danguolei Levickaitei, Elektrėnų profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriaus vedėjai Jolantai Biekšienei, Elektrėnų šeimos namų direktorei Vidai Rakauskienei.

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, skirtomis Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektams finansuoti 2017 m.

Organizacijos „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“ valdyba.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite