Angle down Atgal

Ekspertai pateikė išvadas dėl medžių genėjimo

Ištyrus Vytauto parke atliktus medžių genėjimo darbus pagal savivaldybės išduotą leidimą, konstatuota, kad, kaip ir buvo teigiama, medžių parke neliko dėl ten besilankančių mažamečių saugumo, o medžių būklė po genėjimo pakito nežymiai, tik apie atliekamus darbus nebuvo tinkamai informuojama, todėl komisija siūlo papildyti rajono Želdynų apsaugos taisykles keliais punktais.

Pasitelkė ekspertą

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus įsakymu sudaryta komisija tyrė faktines želdynų genėjimo aplinkybes ir pateikė savo išvadas. Administracijos užsakymu UAB „Želdynų vizija“ atstovas Miškotyros krypties mokslų daktaras Julius Bačkaitis Vytauto parke atliko išsamius dendrologinius medžių tyrimus ir komisijai pateikė ekspertinę išvadą.

Nustatyta, kad iš viso parke buvo apgenėti tik 29 medžiai, nors leidimas genėti buvo išduotas net 48. Tris iš jų buvo leista visiškai pašalinti. Vieną dėl labai blogos būklės, o kitus dėl parką pamėgusių ir ten nuolat besilankančių mažamečių bei juos prižiūrinčių ir kitų žmonių saugumo.

Genėjimo darbus taip pat reikėjo atlikti siekiant parko lankytojų saugumo, tačiau reikėjo apie tai tinkamai informuoti visuomenę, o kertamus medžius pažymėti raudonai. Dėl šių nepadarytų darbų Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius jau inicijavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atsakingų asmenų galimus tarnybinių nusižengimų tyrimus, o dėl galimo miesto seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigų pažeidimo informuota Miesto seniūnija.

Ekspertas pažymėjo, kad medžių būklė labiau yra paveikta žaidimų aikštelės įrengimo ir takų tiesimo darbų nei šių metų liepos 8−12 dienomis Kėdainių miesto seniūnijos atlikto genėjimo. Pasitelktas želdinių ekologinės ir estetinės svarbos ekspertas savo išvadoje teigia, kad po žemutinių šakų nugenėjimo padidėjo parko apšvietimas, pagerėjo sąlygos augti žolei, o nupjovus sausas ir grėsmę keliančias šakas parkas tapo saugesnis jo lankytojams.

Papildys taisykles

Siekiant išvengti nesusipratimų ateityje komisija pasiūlė koreguoti ir papildyti Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles labai konkrečiais punktais dėl geresnio visuomenės informavimo. Kitas komisijos siūlymas būtų, kad visuomeninės paskirties teritorijose išduodant leidimą „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams“, jeigu numatoma pašalinti daugiau negu 3 medžius, o genėti daugiau negu 5 medžius, tų želdynų būklę kiekvienu atveju įvertintų Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atskira komisija.

Fiksuoja didelį parko plotą

Vaizdo kameros buvo įrengtos vadovaujantis išduotomis projektavimo sąlygomis, kuriose buvo nurodyta ir konkreti apšvietimo stulpo vieta stebėjimo kamerų įrengimui, todėl komisija teigia, kad medžiai, trukdantys vaizdo stebėjimo kameroms, kurios yra skirtos užtikrinti parko lankytojų saugumą esant būtinybei gali būti genimi. Nustatyta, kad po genėjimo saugumui užtikrinti pakabintos vaizdo stebėjimo kameros aprėps didesnį parko plotą bei jų nufilmuota vaizdinė medžiaga bus ryškesnė ir informatyvesnė. Ekspertas savo išvadoje atkreipia dėmesį, kad genėjimo efektas nebus ilgalaikis – gluosniai prarastas šakas turėtų atsiauginti maždaug per 2−3 metus, o ąžuolai – per dvigubai ilgesnį laikotarpį. Tai reiškia, kad, norint užtikrinti gerą matomumą, po kuriuo laiko medžius vėl teks genėti.

Įrengimas suderintas

Parke vaizdo stebėjimo sistema įrengta pagal techninį projektą „Kėdainių miesto viešosios erdvės Vytauto parko J. Basanavičiaus g. 130A rekonstravimo projektas“. Iš viso buvo sumontuotos trys vaizdo stebėjimo kameros. Jos pastatytos taip, kad stebėjimo laukas apimtų pagrindinius parko įrenginius – fontaną, vaikų žaidimų aikštelę, dviračių trekus (linijinė velotrasa ir velotrasa su kalniukais). Techninis projektas buvo suderintas su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi, bendrovėmis „Kėdainių vandenys“, „Telia Lietuva“, „Panevėžio energija“ ir „Energijos skirstymo operatorius“. Projekto bendrąją ekspertizę atliko UAB „Pastatų konstrukcijos“.

________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius 2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. AD-1-901 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarė komisiją ir pavedė jai iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. patikrinti ir pateikti išvadas reaguodamas į 2019 m. liepos 25 d. gyventojų skunde nurodytas aplinkybes dėl Vytauto parke atliktų darbų pagal savivaldybės 2019 m. gegužės 27 d. išduotą Nr. 63 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimą“.

2019 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. AD-1-951 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. AD-1-901 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“ komisijos išvadų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. UAB „Želdynų vizija“ dendrologinių medžių tyrimų išvadą pateikė 2019 m. rugpjūčio 19 d.

Už 2019 m. gegužės 27 d. išduotą Nr. 63 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimo“ išdavimą, atsakinga Kėdainių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja, o už Leidime nurodytų darbų vykdymą ir kontrolę atsakingi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijos darbuotojai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. AS-5174 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymais Nr. AD2-400 „Dėl komisijos tarnybinio nusižengimo tyrimui sudarymo“ ir AD2-401 „Dėl komisijos tarnybinio nusižengimo tyrimui sudarymo“ sudarytos komisijos, kurios įvertins atsakingų asmenų galimus tarnybinius nusižengimus, išduodant Leidimą ir atliekant medžių genėjimo darbus Vytauto parke.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite