Angle down Atgal

Elektrėnų abiturientai sėkmingai įveikė brandos egzaminų barjerą

2020–2021 mokslo metai visai švietimo bendruomenei, ypač vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, buvo sudėtingi. Beveik visus mokslo metus abiturientai mokėsi nuotoliniu mokymosi būdu. Kaip ir pernai, brandos egzaminų sesija prasidėjo neįprastu laiku neįprastomis vykdymo sąlygomis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko birželio 7 d. – liepos 2 d., o nuo 2021 m. liepos 5 d. iki liepos 20 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Kaip sekėsi laikyti brandos egzaminus šiais sudėtingais 2021 metais?

Nors brandos egzaminai vyksta kasmet, tačiau šie metai buvo ypač sudėtingi. Žinoma, ir  šių metų brandos egzaminų sesija visiems buvo skirtinga: vieni džiaugėsi gautais aukštais įvertinimais, kitų netenkino gauti įvertinimai, o dar kiti kremtasi neišlaikę vieno ar kito brandos egzamino. Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas yra kriterinis. Kandidatai, išlaikę VBE, gavo įvertinimus pagal šimtabalę skalę nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.

Brandos egzaminus rinkosi laikyti 217 kandidatų, 17 kandidatų mažiau nei pernai. Elektrėnų savivaldybėje septynių (2020 m. – penkių) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis žemesnis nei Lietuvos vidurkis, t. y. lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,  informacinių technologijų, fizikos, užsienio (anglų) kalbos, geografijos, istorijos.

Du valstybinius brandos egzaminus mūsų savivaldybėje, t. y. užsienio (rusų) kalbos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus, išlaikė visi laikiusieji.

Kaip ir pernai, biologijos valstybinio brandos egzamino išlaikymo procentas mūsų savivaldybėje didesnis nei Lietuvoje. Palyginti su 2020 metų egzaminų sesija, mūsų savivaldybėje šiais metais prasčiau nei 2020 metais išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (2020 m. išlaikė 89,05 proc.,  2021 m. – 88,14 proc.), informacinių technologijų (2020 m. išlaikė 90,91 proc., 2021 m. – 72,73 proc.), istorijos (2020 m. išlaikė 100 proc., 2021 m. – 92,31 proc.), užsienio (anglų) kalbos (2020 m. išlaikė 98,71 proc., 2021 m. – 96,24 proc.), biologijos (2020 m. išlaikė 98,25 proc., 2021 m. – 97,22 proc.) ir fizikos (2020 m. išlaikė 100 proc., 2021 m. – 93,75 proc.) valstybiniai brandos egzaminai.

Matematikos (2020 m. išlaikė 61,19 proc., 2021 m. – 76,23 proc.) ir geografijos (2020 m. išlaikė 92,86 proc., 2021 m. – 97,44 proc.) valstybinius brandos egzaminus 2021 m. išlaikiusiųjų daugiau nei 2020 metais.          

Kaip ir 2020 metais, chemijos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinius brandos egzaminus išlaikė 100 proc., o 2021 metais lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir šimto balų pasiekimų lygius, 0,8 proc. daugiau nei šalyje, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir šimto balų pasiekimų lygius – 4,08 proc. daugiau nei šalyje (nors atrodo didelis procentas neišlaikiusiųjų – 27,27 proc., tačiau šį egzaminą rinkosi laikyti tik 11 kandidatų, neišlaikė 3 kandidatai).

2020 m. matematikos valstybinis brandos egzaminas  buvo prasčiausiai išlaikytas egzaminas tiek Lietuvoje (neišlaikė 32,38 proc.), tiek mūsų savivaldybėje (neišlaikė 38,81 proc.). Deja, ir šiais metais matematikos valstybinis brandos egzaminas prasčiausiai išlaikytas egzaminas, nors ir geriau nei 2020 metais (Lietuvoje neišlaikė 15,22 proc., mūsų savivaldybėje neišlaikė 23,77 proc.), lyginant su pastarųjų metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatais, atotrūkis, lyginant su Lietuvos rezultatais, deja, padidėjo (2018 m. – 8,47 proc., 2019  m. – 14,13 proc., 2020 m. – 6,43 proc., 2021 m. – 8,55 proc.).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2021 m. matematikos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 62,67 proc. kandidatų. Tai antras pagal populiarumą valstybinis brandos egzaminas mūsų savivaldybėje. Būtina pažymėti, kad daugumos neišlaikiusiųjų matematikos valstybinio brandos egzamino metiniai dalykų įvertinimai – ketvertai arba penketai.

Vertinant 2021 m. išlaikymo pagal pasiekimų lygius situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje, pastebima, kad Elektrėnų savivaldybėje kandidatų, turinčių žemus mokymosi pasiekimus, 9,79 proc. daugiau nei Lietuvoje (2020 m.  buvo 3,26 proc., 2019 m. – 9,35 proc.), kandidatų, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, Elektrėnų savivaldybėje 5,49 proc. yra mažiau nei Lietuvoje (2020 m. buvo 0,84 proc. daugiau), tačiau šiais metais Elektrėnų savivaldybėje tik 4,29 proc. mažiau nei Lietuvoje kandidatų, kurie pasiekė aukštesnįjį ir 100 balų lygius (2020 m. buvo 4,1 proc.).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite