Angle down Atgal

Džiau­giuo­si, kad me­čiau, ir ra­gi­nu ta­ve pa­da­ry­ti tą pa­tį

Ne kiek­vie­nas žmo­gus yra pa­kan­ka­mai ryž­tin­gas ir stip­rus, kad, nu­taręs im­tis kar­di­na­lių po­ky­čių, to nea­tidė­liotų ir sąži­nin­gai lai­kytų­si sau duo­to žod­žio. Juo­lab kai kal­ba­ma apie me­timą rūky­ti, ne­re­tai pri­rei­kia ne tik be­ga­li­nio no­ro, bet ir plie­ninės va­lios.
Te­le­vi­zi­jos laidų pro­diu­se­ris ir BIX grupės ly­de­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas su­ti­ko pa­si­da­ly­ti sa­vo sėkmės is­to­ri­ja ir pa­pa­sa­ko­ti, kodėl nu­sprendė mes­ti rūky­ti, kaip sekė­si ženg­ti pirmąjį žingsnį svei­kes­nio gy­ve­ni­mo link ir ko­kius nau­jo­jo eta­po pri­va­lu­mus įžvel­gia.

Buvo rūkoma visur

Prieš daugiau nei dvidešimt metų rūkyti metęs S. Urbonavičius-Samas labai tiksliai prisimena, kada ir kodėl nusprendė visam laikui mesti šį žalingą įprotį.

„Didysis virsmas manyje įvyko dar 1993 m., kai gyvenome tikrai pašėlusį „rokenrolinį“ gyvenimą ir su grupe BIX dalyvavome didžiuliame ture po Prancūziją su daugiau nei 100 koncertų įvairiausiuose miestuose“, – savo pasakojimą pradeda S. Urbonavičius-Samas.

Anot jo, tais laikais dar nebuvo išsivysčiusi rūkymo kultūra – žmonės rūkydavo vieni prie kitų, o uždarose vietose, nesvarbu, tai būtų klubas, kavinė ar autobusas, ore tvyrodavo didžiuliai dūmų kamuoliai.

„Visur viskas buvo lyg „išrūkyta“ ir tai galiausiai įgriso, todėl, grįžus po šio turo, iškart mečiau rūkyti“, – sako S. Urbonavičius-Samas, juokaudamas, kad anksčiau nebūtinai turėjai rūkyti pats, kad prisirūkytum.

Pasijuto lyg ant sparnų

Tiesa, tuo metu grupės BIX lyderis turėjo pertrauką tarp turų ir koncertų, stengėsi nesilankyti klubuose ar kavinėse, todėl išvengė bent menkiausių pagundų ir rūkymo metimą atsimena be didelių sunkumų. Jeigu nusprendžia kažko imtis, viskas būna lyg kirviu nukirsta.

Pasak pašnekovo, po mėnesio jis pasijuto lyg ant sparnų, nes iš organizmo pasišalinęs nikotinas ir kitos kenksmingos medžiagos suteikė begalinio lengvumo pojūtį.

„Tie, kas ilgą laiko tarpą rūkė ir yra bandę mesti rūkyti, tikriausiai žino ir atpažįsta šį jausmą, o tie, kurie nebandė mesti rūkyti, tikrai pabandykite, nes tas jausmas yra fantastiškas. Kai, praėjus kuriam laikui (mano atveju užteko mėnesio), tu jauti savo prasivaliusį kūną šiek tiek pakilusį virš žemės“, – tvirtina S. Urbonavičius-Samas.

Kaljanas – toks pat rūkymas

Tiesa, televizijos laidų prodiuseriui ir BIX grupės lyderiui S. Urbonavičiui-Samui vis dėlto reikėjo poros pasitikrinimų, kad tvirtai žinotų, jog nebeužsikabins už šio žalingo įpročio.

„Buvau kartą Egipte pakvailiojęs ir su kaljanu, tačiau greitai supratau, kad tai yra visiškai tas pats rūkymas, todėl greitai jo atsisakiau, niekada nebegrįžau ir, manau, nebesugrįšiu“, – teigia jis.

Su siaubu žiūriu į šitą madą“

Matantis, kokiu milžinišku greičiu įvairios rūkymo priemonės, tokios kaip elektroninės cigaretės ar bedūmio kaitinamojo tabako gaminiai, tampa populiarios ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir jaunimo, S. Urbonavičius-Samas su siaubu žiūri į šitą madą.

„Aš manau, kad tai yra dar baisesnis dalykas už cigaretes, kadangi tradicinės cigaretės bent jau smirdėdavo, buvo labiau dozuotos – surūkius vieną cigaretę, retai kada užsimanydavai kitos, o visų šių naujovių pasekmės yra visiškai neaiškios ir neištirtos, todėl darosi baisu, kai matau, kaip ypač jaunimas nepaleidžia iš rankų tos „pypkės“ ir pučia didžiausius dūmų kamuolius į orą“, – pasakoja jis, pridurdamas, kad tai yra opi problema ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai.

„Reali padėtis yra tikrai siaubinga, nes įvairiausios elektroninės cigaretės yra nežmogiško patrauklumo, o didžiulis iššūkis ir tėvų galvos skausmas – kaip apsaugoti savo vaikus. Manau, visų svarbiausia jaunimui išaiškinti tokių rūkymo alternatyvų grėsmes ir neigiamas pasekmes, o tuomet belieka tikėtis jų sąmoningumo“, – svarsto S. Urbonavičius-Samas.

Televizijos laidų prodiuseris ir BIX grupės lyderis mano, kad geriausiai kitą įkvėpti ir motyvuoti gali ne moralai ar pasvarstymai, bet asmeninė patirtis, todėl jei prieš daugiau nei dvidešimt metų jis galėjo mesti rūkyti – gali ir tu, o jei iškyla sunkumų, visuomet yra specialistų, kurie gali tau padėti. Pavyzdžiui, pasak gydytojos Viktorijos Andrejevaitės, norint mesti šį žalingą įprotį, rekomenduojama keisti savo mąstymą, sumažinti stresą, nepamiršti gerti daug vandens, bandyti nukreipti savo mintis nuo rūkymo, darant kažką malonaus, ir stengtis sąžiningai laikytis susidaryto nerūkymo plano, o jeigu nepasiseka – bandyti vėl ir vėl, kol galiausiai žmogus atpranta ir nebenori rūkyti.

Užs. Nr. 91323

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite