Angle down Atgal

Draustis ūkinius gyvūnus – dar palankiau

Kūlupėnų kaime (Kretingos r.) ūkininkaujančio Antano Duoblio ūkis – mišrus: laiko 27 pieninius ir mėsinius galvijus, o maždaug 260 ha žemės plote augina tradicines grūdines kultūras. Nors didesnių pajamų pastaraisiais metais ūkininkas teigė gaunantis iš augalininkystės, gyvulininkystės atsisakyti taip pat neketina.

Kaip sumažinti riziką

„Laikant galvijų, visuomet yra rizika – kas garantuotas, kad gyvulys nesusirgs kokia nors liga ir neužkrės kitų, bandoje esančių? Jei taip nutiktų, verslui greitai gali ateiti ir pabaiga“, – svarstė A. Duoblys. Jo manymu, geriausia išeitis žemdirbiams savo ūkiuose laikomus ūkinius gyvūnus ar paukščius apdrausti, juolab kad didžiąją dalį draudimo išlaidų bus galima susigrąžinti, pasinaudojus parama. A. Duoblys neabejojo, kad ūkininkai, apsidraudę ūkinius gyvūnus, ligų protrūkių metu tiek finansinių, tiek moralinių nuostolių patirtų gerokai mažiau.

Galimybės gauti kompensaciją

Žemės ūkio ministerija kviečia ūkininkus, apdraudusius savo ūkinius gyvūnus, pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama kompensuoti ūkinių gyvūnų draudimo įmokoms pagal priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“. Kompensuojama iki 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos, neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos didžiausios gyvūnų laikytojui mokėtinos kompensacijos sumos. Parama gali būti teikiama tik apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų. Parama mokama, neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.

Ožkų, galvijų, avių, kiaulių, arklių ir paukščių augintojai paraiškas gali teikti iki šių metų pabaigos. Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas nuo 2018 m. spalio 1 d., iki 50 proc. kompensacijos bus išmokamos anksčiau.

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 1,5 mln. Eur paramos lėšų. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Draudimo sąlygos – palankesnės

A. Duoblys jau išsiaiškino, kad nuo šiol sukurtos palankesnės draudimo kompensavimo sąlygos. Pagal naująją tvarką nebeliko žemės ūkio veiklos subjekto tikrinimo dėl aktyvumo, o pareiškėjams tereikia laikytis ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos reikalavimų. Jei draudžiami paukščiai, draudimo sutarties galiojimo metu kartą per kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmąjį mėnesį duomenis apie laikomus paukščius reikia registruoti Ūkinių gyvūnų registre. Už šių įsipareigojimų nevykdymą bus taikoma 10 proc. pagal draudimo sutartį apdraustai ūkinių gyvūnų rūšiai apskaičiuotos kompensuotinos draudimo įmokos sumos sankcija.

Papildytas sąrašas ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir nuo kurių apdraudus yra kompensuojama dalis draudimo įmokos. Ankstesnis 19 ligų sąrašas papildytas dar 12 ligų: galvijų tuberkuliozė, galvijų bruceliozė, enzootinė galvijų leukozė, avių ir ožkų bruceliozė, infekcinė galvijų pleuropneumonija, pasiutligė, užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE), salmoneliozė (zoonozinė salmonelė), Q karštinė, kergimo liga, anemija ir įnosės.

Pagal draudimo sutartį mokėtiną pirmąją draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos (pirmiausia pasirašomas draudimo polisas, po to vykstama į savivaldybę pateikti prašymą draudimo įmokoms kompensuoti, o po to sumokama pirmoji draudimo įmoka).

Kaip kompensuojamos išlaidos

Ūkininkas, siekiantis draudimo įmokos kompensacijos, turi būti savo vardu įregistravęs laikomus ūkinius gyvūnus Ūkinių gyvūnų registre; pareiškėjo žemės valdos turi būti įregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre; gyvūnai apdrausti nuo taisyklių I priede nurodytų Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytame gyvūnų ligų sąraše esančių ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Prieš teikiant paramos paraišką, būtina sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Dėl draudimo paslaugų pirkimo galima kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, AB „Lietuvos draudimas“. Sudarius draudimo sutartį, draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.

Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimo patvirtinimo dokumentus.

Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar nutraukta, būtina pateikti visus draudimo sutarties pakeitimus. Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, būtina nurodyti patirto nuostolio dydį ir pateikti draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus.

Užsakymo numeris. 80067

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite