Angle down Atgal

Diskusijas sukėlė klausimas dėl Bukiškio kaime esančio bendrabučio perėmimo iš Turto banko

Šiandien, rugsėjo 25 d., vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant klausimą dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą – Bukiškio kaime esantį bendrabutį, iš posėdyje dalyvavusių kelių Bukiškio gyventojų atstovų sulaukta neigiamos reakcijos ir pasipriešinimo savivaldybės planams perėmus minėto bendrabučio pastatą įrengti jame socialinius butus, kuriuose apsigyventų asmenys, laukiantys socialinio būsto.

Verta pažymėti, kad Savivaldybė, rūpindamasi mažesnes pajamas gaunančiais Vilniaus rajono gyventojais ir jų gyvenamosios aplinkos sąlygomis, taip pat atlikdama Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas, nuolat plečia socialinio būsto fondą. Tokio pasipriešinimo iš vietos bendruomenės sulaukta pirmą kartą.
Savivaldybė ragina atsisakyti stereotipų ir būti tolerantiškiems vieni kitiems

Didžiausią Bukiškio gyventojų nepasitenkinimą kelia šiame pastate galimai apsigyvensiančių asmenų socialinis statutas ir su tuo susiję visuomenėje paplitę stereotipai. Gyventojai teigia, kad toks didelis kiekis socialinių problemų turinčių asmenų vienoje vietoje iš esmės pakeistų mažos gyvenvietės gyvenimo būdą ir saugumą, kadangi, pasak bendruomenės atstovų, tokie asmenys stokoja socialinių įgūdžių, dažnai piktnaudžiauja alkoholiu ar vykdo nusikalstamas veikas.

Savivaldybė, atstovaudama visų rajono gyventojų interesus, neskirstant juos į socialinius sluoksnius, prašo visų gyventojų tolerantiškumo bei atsisakyti dažnai nepagrįstos išankstinės nuomonės apie socialiai remtinus asmenis, turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.

Socialiai remtini asmenys neturi būti tapatinami su asocialiais. Eilėje socialiniam būstui gauti laukia žmonės, kurie dėl nepalankių gyvenimo aplinkybių negali įsigyti nuosavo būsto, negali gauti kreditų dėl per mažų gaunamų pajamų, neturintys įkeisti turto ar pan. Tai ir daugiavaikės šeimos, jaunuoliai, palikę globos įstaigas, kurie jau ir taip likimo buvo nuskriausti. Tokiais skaudžiais pasakymais yra įžeidžiami pažeidžiamiausi visuomenės nariai.

„Skaudu, kad yra rūšiuojami žmonės, sprendžiama tinkamas ar netinkamas kaimynas apsigyvens šalia. Būkime tolerantiški ir atsisakykime tokių stereotipų kitų žmonių atžvilgiu“, – posėdžio metu sakė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

„Šiuo metu poreikis yra apie 200 būstų. Ir būtent labiausiai reikia 1-2 kambarių butų, kurių negalime įsigyti, kadangi pasiūla rinkoje yra labai maža“, – apie socialinio būsto poreikį sakė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska.

Pagal turimus duomenis išanalizavus eilėje laukiančių pirmųjų 80 šeimų sudėtį (preliminariai tiek galėtų būti apgyvendinta rekonstravus bendrabutį, jeigu būtų Vyriausybės pritarimas perduoti jį savivaldybės nuosavybėn), matome, kad tarp šių socialinio būsto laukiančiųjų yra 32 vieniši asmenys, kitose šeimose auginami 88 vaikai.

Savivaldybė didina socialinių būstų skaičių visose Vilniaus rajono seniūnijose

Gyventojų nepasitenkinimą taip pat kelia faktas, kad vienoje vietovėje, viename pastate bus apgyvendinta „daug žmonių“. Bukiškio bendruomenės atstovų nuomone: „integruojant į visuomenę šeimas ar asmenis stokojančius socialinių įgūdžių, prioritetas būtų teikiamas jų apgyvendinimui skirtingose Vilniaus rajono vietose, taip nesudarant naujų „getų“, kuriose pasak gyventojų, „klesti alkoholizmas ir nusikalstamumas bei sudaroma nesaugi aplinka čia gyvenantiems vaikams normaliai augti ir bendrauti“.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė jau daugelį metų vykdo socialinių būstų plėtrą ir perka socialinius būstus visose Vilniaus rajono seniūnijose. Socialiniai būstai yra beveik visose Vilniaus rajono seniūnijose, pvz. Pagirių seniūnijoje socialiniuose būstuose gyvena 14 šeimų ir niekam nekyla minčių dėl galimai netinkamos kaimynystės. Šiai dienai savivaldybės busto fondą iš viso sudaro 445 bustai, iš jų socialinio būsto statusą turi 76 butai.

„Siekiant plėsti socialinių būstų fondą, Savivaldybė yra priėmusi sprendimą pakeisti nuosavybės teise turimų nenaudojamų pastatų paskirtį į gyvenamąjį. Rukainiuose rekonstruojamas pastatas į dviejų būtų namą daugiavaikėms šeimoms, Lavoriškėse – vienai daugiavaikei šeimai. Sužionių kaime esančios mokyklos vienas sparnas perduotas seniūnijai, kuri įgyvendins projektą dėl pastato paskirties pakeitimo bei rekonstravimo į bustą, kuriame planuojama įrengti 7-9 butus. Nemenčinės mieste taip pat statomas 16-kos butų namas. Bukiškio kaimas nebus vienintelė gyvenvietė, kurioje bus apgyvendinamos šeimos, turinčios teisę į paramą būstui įsigyti“, – sakė Lucija Lipnicka, l. e. Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjos pareigas.

„Turime ištiesti ranką žmogui, kuriam reikia pagalbos. Ką turime pasakyti laukiantiems pastogės? Kad jų nenori vietos bendruomenė..? Neteisinga, kad neturtingas žmogus yra visuomenės nustumiamas į užribį. Juk ir mūsų Išganytojas Jėzus Kristus gimė skurde. Kiekvieno žmogaus, o ypač krikščionio svarbi pareiga nelikti abejingu, turėti jautrią artimui širdį“, – sakė merė ir pabrėžė, kad būtų neteisinga nepasinaudoti gautu VĮ „Turto bankas“ pasiūlymu nemokamai perimti valstybės turtą ir pritaikyti jį socialiai remtinų žmonių būstui.

Svarbu pabrėžti ir tą faktą, kad Bukiškio gyvenvietė ir bendrabutis atitinka socialinio būsto plėtros gaires, numatančias, kad socialinio būsto fondo plėtra būtų vykdoma netoli teritorijų, kur yra darbo jėgos paklausa, viešojo transporto susisiekimas, švietimo, vaikų priežiūros įstaigos. Kitaip sakant, būtų sudarytos visos sąlygos integruotis į visuomenės gyvenimą. Socialinis būstas neturi būti įsigyjamas ar statomas izoliuotai, kad nebūtų formuojamos atskiros teritorijos.

Tikimės gyventojų supratingumo ir tolerancijos. Mes visi esame vienos valstybės, vienos visuomenės dalis, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, socialinio statuso ar kitų požymių. Turime sugyventi darniai.

comment Skaitytojų komentarai (2)

Taip pat skaitykite