(Dienos centro „Goda“ nuotr.)
Angle down Atgal

Die­nos cent­ras „Go­da“ ža­da sma­gių veik­lų ir sen­jo­rams

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų die­nos cent­ras „Go­da“, prii­man­tis ne­ga­lią tu­rin­čius suau­gu­siuo­sius, ne­tru­kus ža­da kur­ti gru­pę sen­jo­rams. Cent­ro lan­ky­to­jai – tiek neį­ga­lie­ji, tiek sen­jo­rai – čia ga­li pro­duk­ty­viai ir sma­giai pra­leis­ti kiek­vie­ną die­ną. Jiems siū­lo­mos me­no ir mu­zi­kos te­ra­pi­jos, svei­ka­ti­ni­mo už­siė­mi­mai, iš­vy­kos.
 

Centro lankytojams – socialinė globa dienos metu

Socialinė globa dienos metu – tai visuma paslaugų ir nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba suaugusiems asmenims, kurie turi negalią, dienos metu.

Dienos centre „Goda“ laukiami tiek fizinę, tiek protinę, tiek psichinę negalią turintys asmenys nuo 18 metų. „Mūsų tikslas – padėti centro lankytojams susidraugauti su „sveikųjų pasauliu“, padaryti jį sau patogų, todėl centre padedame lavinti kasdienio ir darbinio gyvenimo įgūdžius, palaikome juos, informuojame, konsultuojame, patariame, organizuojame laisvalaikį“, – pasakoja dienos centro „Goda“ vyr. socialinė darbuotoja Justina Pinčiauskaitė ir priduria, kad centre teikiama ir ilgalaikė, tvari pagalba turinčių negalią asmenų artimiesiems.

Centre laikas leidžiamas prasmingai, bet svarbiausia – kartu: judant, kuriant, mokantis. „Sporto užsiėmimai, kineziterapija, keramikos, teatro, šokio, muzikos, rankdarbių studijos, spalvų muzikos orkestras – tai veiklos, kurios išlaisvina, įgalina, gydo, suburia, kurias atlikti gali visi. Siūlomos tos veiklos, kurios įgalintų, o ne taptų dar vienu barjeru ar kliūtimi“, – sako dienos centro atstovė.

Šiuo metu centre yra suburtos 8 grupės. Kiekviena jų turi savo istoriją, pavyzdžiui, spalvų muzikos orkestras šventė 25 metų sukaktį. Pasak J. Pinčiauskaitės, orkestras yra mylimas ir žinomas ne tik jų klientų – koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

(Dienos centro „Goda“  nuotr.)
(Dienos centro „Goda“ nuotr.)

Įdomios veiklos – ir senjorams

Beveik nesikeičiant paslaugų gavėjų ratui, centre gimė stipri šių namų bendruomenė, kurios nariai mėgsta kartu keliauti, dalyvauti bendruose užsiėmimuose, švęsti šventes, išrinktai tarybai patikėti svarbių klausimų sprendimą. Todėl nuspręsta atverti duris naujiems klientams – senjorams. Tikimasi suburti 12 garbaus amžiaus sulaukusių asmenų grupę.

„Norime pasiūlyti savo paslaugas, pagalbą, laiką ir dėmesį senjorams. Centre šiai klientų grupei būtų teikiamos užimtumo, pavėžėjimo, maitinimo paslaugos“, – sako vyr. socialinė darbuotoja.

Atsižvelgiant į vyriausių dienos centro lankytojų poreikius, juos kvies dalyvauti veiklose, užsiėmimuose, keliauti, pailsėti poilsiui įrengtose zonose, pasinaudoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugomis.

(Dienos centro „Goda“  nuotr.)
(Dienos centro „Goda“ nuotr.)

Socialinės dirbtuvės – ateičiai kurti

Anot pašnekovės, lankytojai dienos centro darbuotojus, vykdomas veiklas ir teikiamas paslaugas vertina teigiamai. „Čia turime senbuvių. Su kai kuriais iš jų laiką leidžiame kartu jau 15 metų. Namie – artimieji, bet čia – paslaugų gavėjų draugai ir bendraminčiai“, – sako dienos centro atstovė.

Taip pat yra klientų, kurie nuo praeitų metų birželio dalyvauja projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, įgyvendinamo Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, socialinėse dirbtuvėse. Jo tikslas – paruošti asmenis, turinčius negalią, integracijai į visuomenę, į darbo rinką.

„Net 16 globos namų paslaugų gavėjų dalyvauja šiose socialinėse dirbtuvėse. Dalyviai kepa sausainius, kuria įvairius keramikos dirbinius, atlieka aplinkos tvarkymo darbus. Iš nepasitikėjimo savimi mūsų centro kūrėjams padeda išsivaduoti gaunamas atlygis. Tikimės, kad tai, ko išmoksta dirbtuvėse, vėliau panaudos, dalyvaudami atvirose ar apsaugotose darbo rinkose“, – pasakoja J. Pinčiauskaitė.

(Dienos centro „Goda“  nuotr.)
(Dienos centro „Goda“ nuotr.)

Pastatas – tik ką renovuotas

22 metus iki tol veikęs kaip atskiras dienos centras, „Goda“ tapo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu. 2020-aisiais pastatas buvo renovuotas, pritaikytas fizinę, protinę, regos negalią turintiems asmenims.

Atlikti tiek išorinės, tiek vidinės pastato dalies renovacijos darbai: koridoriai pritaikyti judėti neįgaliųjų vežimėliais, įrengti liftai pakilti į antrą aukštą, pritaikyti tualetai, dušai, padidintos grupių patalpos, įrengti įvažiavimai į pastatą, įkurtos funkcionalios erdvės.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite