Angle down Atgal

Dėl projektų ekspertinio vertinimo Seimas kreipsis į Konstitucinį Teismą

Seimas nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT), siekiant išsiaiškinti, ar Seimo Statuto nuostatos, reglamentuojančios ekspertinį teisės akto projekto įvertinimą, neprieštarauja Konstitucijai.

Už tokį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narės Agnės Širinskienės pateiktą nutarimo projektą penktadienį balsavo 51 Seimo narys, prieš buvo 28, susilaikė 1 parlamentaras.

KT prašoma nustatyti, ar Seimo Statute įtvirtintos normos, ta apimtimi, kiek jos riboja kiekvieno Seimo nario ar viso Seimo in corpore teisę išreikšti savo nepritarimą ekspertinio vertinimo užsakymui, taip pat teisę išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktai ekspertų išvadai, kuri yra pristatoma Seimo posėdžio metu svarstant klausimą, neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniam daugumos principui, nepaneigia Seimo kaip Tautos atstovybės funkcijos bei Seimo kaip Tautos atstovybės kolegialumo principo, taip pat neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam laisvo Seimo nario mandato principui bei nepaneigia iš to kylančio Seimo narių lygiateisiškumo.

Seimo nariai taip pat Konstitucinio Teismo prašys nustatyti, ar Seimo statute nustatyta norma, ypač ta apimtimi, kiek ji suponuoja mokamų ekspertinių paslaugų užsakymą, neprieštarauja iš Konstitucijos kylančiam reikalavimui tausoti valstybės turtą, jo nešvaistyti ir jį racionaliai tvarkyti.

Šiuo metu Statutas numato, kad „jeigu įstatymo projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reglamentavimą (nustatyti, pakeisti arba panaikinti teisės subjektų teises arba pareigas, formuluoti tam tikrų sričių reformos kryptis arba raidos strategiją) ir pagrindinis komitetas arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių (bet ne vėliau kaip 72 valandos po svarstymo pagrindiniame komitete pabaigos) paremia tokią iniciatyvą, nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą Seimo valdybos nustatyta tvarka užsakomas nepriklausomas ekspertinis teisės akto projekto įvertinimas.“ Statutas taip pat nustato, kad „ekspertinė išvada yra teisės aktą lydintis dokumentas, pristatomas svarstymų komitetuose ir Seimo posėdyje metu.”

Taigi, anot A. Širinskienės, Statutas Seimo narių grupei suteikia daugiau teisių, nei jų turi likę pavieniai Seimo nariai ar net visas Seimas in corpore.

„Toks reguliavimas sudaro prielaidas varžyti Seimo nario teisių įgyvendinimą (pvz., riboja kiekvieno Seimo nario teisę nepritarti siūlomam sprendimui užsakyti ekspertinį vertinimą) ir ekspertinio vertinimo užsakymo įgyvendinimas kitaip manančių Seimo narių negali būti kvestionuojamas - jie negali laisvai išreikšti savo valios, pavyzdžiui, balsuodami plenarinių posėdžių salėje“, - sako A. Širinskienė.

Todėl toks reguliavimas, jos nuomone, galimai paneigia ne tik Seimo narių, kaip Tautos atstovų, lygybę, bet ir Seimo, kaip Tautos atstovybės, veiklos kolegialumo principą.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite