Angle down Atgal

Dėl galimos teisės spragos sprendimo vykdymo procese kreiptasi į Konstitucinį Teismą

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą išieškojimo iš skolininko priėmė sprendimą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

Byloje kilo ginčas dėl antstolės vykdomo išieškojimo pagal tris teismo nutartis, kuriomis skolininkui buvo paskirtos baudos už teismo įpareigojimo perduoti įmonės turtą pagal balansą ir visus įmonės dokumentus įmonės likvidatorei. Baudos paskirtos už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną, bendra pagal tris teismo nutartis paskirtų ir neišieškotų baudų suma 202 417,84 Eur. 

Apygardos teismas, atsižvelgęs į bendrą pareiškėjui susikaupusios baudos sumą, į aplinkybę, kad likviduojamos įmonės turto pagal balansą ir visų dokumentų neperdavimas neužkirto kelio likviduoti įmonę, aplinkybę, kad pareiškėjui net tris kartus skirtos baudos už tų pačių turto pagal balansą ir visų dokumentų neperdavimą įmonės likvidatorei, kad tam tikrus dokumentus pareiškėjas likvidatorei perdavė, įžvelgė pagrindą svarstyti, ar iš pareiškėjo išieškomos baudos nėra per didelės, ar jos nėra akivaizdžiai neproporcingos padarytam pažeidimui. Tačiau dėl galiojančio teisinio reguliavimo teismas to daryti negali, nes įstatyme, o tiksliau Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 2 dalyje, nebuvo ir nėra numatyta galimybė teismui įvertinti ir, nustačius akivaizdų neproporcingumą, sumažinti bendrą baudos už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo ar kliudymo vykdyti vykdomuosius dokumentus dieną dydį. Teismas vertino, jog tai gali būti teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija.

Esant tokiai teisės spragai, susiklosto situacija, kad iš asmenų gali būti išieškomos iš esmės neriboto dydžio baudos, kad bėgant laikui gali susikaupti ir būti išieškomos tokios baudos, kurių dydis akivaizdžiai neatitinka konstitucinio proporcingumo principo tiek dėl pažeidimo pobūdžio, jo sukeltų padarinių, tiek dėl kitų aplinkybių, kurių teismas, skirdamas baudą, net negali numatyti (antstolio reikalavimų nevykdymo trukmės, asmens turtinės padėties esminio pasikeitimo, dalies asmeniui keltų reikalavimų įvykdymo ar kt.).

Konstitucinio Teismo prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria joje nenustatyta, kad teismas turi teisę įvertinti ir, nustatęs akivaizdų neproporcingumą, sumažinti bendrą asmeniui susikaupusios baudos sumą, susidariusią antstoliui vykdant vykdomąjį dokumentą pagal anksčiau priimtą ir įsiteisėjusią teismo nutartį paskirti asmeniui baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo ar kliudymo vykdyti vykdomuosius dokumentus dieną, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite