Angle down Atgal

Deimantines vestuves švenčianti pora nėra rimtai susipykusi

Kalvių kaime (Kamajų sen.) gyvenantys Donata Apalionija (pažįstamų ir artimųjų vadinama Danute) ir Kazys Baltrėnai švenčia deimantinių vestuvių metines – kartu jie 60 metų. Sakoma, kad tai rekordinis bendro gyvenimo laikas, o šios reikšmingos datos simboliu laikomas gražiausias brangakmenis – deimantas. Jis ne tik brangus ir gražus, bet ir labai tvirtas akmuo. Toks gyvenimas ir vedusiųjų, kurie sugebėjo išsaugoti gražius ir tvirtus tarpusavio santykius. Koks tokios laimės receptas?

Jiedu išaugino du sūnus. Vyresnysis Vidmantas gyvena Kaune, jaunėlis Audris – Kupiškyje. Senoliai džiaugiasi, kad birželio 15 d. prie šventinio stalo susės net 17 artimųjų – sūnūs ir marčios, keturi vaikaičiai su antrosiomis pusėmis bei trys provaikaičiai. Tačiau tikrasis jubiliejus sueina 11 d.

Jaunystėje abu suvedė Kazio brolis. Donata dirbo pagal paskyrimą Biržų rajone Geidžiūnų bažnytkaimyje felčere, o tuo metu Kazys buvo paskirtas „Žemės maitintojos“ kolūkio vadovu Vabalninko rajone. Susipažinę nebeišsiskyrė. Tai buvo 1959-aisiais. O kokios buvo vestuvės? Baltrėnai prityla. Pasirodo, vestuvių puotos, kaip ir baltos nuotakos suknelės ar prašmatnių ceremonijų, nebuvo, nes taip sutapo, kad tuomet į anapilį teko išlydėti artimą žmogų. Kazys neslepia – buvo partinis. Visgi slapta susituokė ir Geidžiūnų bažnyčioje.

Kalviuose įsikūrė 1962 m., tada, kai valdžia, pasak Kazio, „atmetė“ į šiuos kraštus vadovauti kolūkiams. Vyrui teko būti „Mičiurino“, vėliau prie jo prijungtam „Gegužės 1-osios“ kolūkiui. Kazys buvo vertingas specialistas – baigęs Marijampolės žemės ūkio technikumą, vėliau – Žemės ūkio akademijoje agronomijos specialybę. Sujungtame kolūkyje buvę sunku vadovauti, tad savo noru metė šias pareigas. Paskui dirbo Kamajų apylinkės pirmininku, viršaičiu, kol kaip agronomą priprašė padirbėti agrarinėje tarnyboje, iš kurios išėjo į pensiją.

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite