Angle down Atgal

Daugiau paslaugų globėjams – kokybiškesnė pagalba vaikams

Institucijos, kurios rūpinasi vaikų gerove, turi bendrą tikslą – užtikrinti kiekvienam vaikui galimybę saugiai augti savo biologinėje šeimoje. Deja, ne visi tėvai geba pasirūpinti tinkama savo atžalų priežiūra, suteikti jiems geriausias sąlygas augti šeimoje nepatiriant smurto, alkoholizmo ir kitų neigiamų veiksnių. Krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikais dažnai tenka pasirūpinti įstaigoms, suteikiančioms laikiną prieglobstį globėjų šeimose. Aptarti aktualius laikinosios globos klausimus Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pakvietė Kauno miesto vaikų gerovės centro „Pastogė“ (toliau – VGC „Pastogė“ ) atstoves.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. patarėja Diana Raimonda Barauskienė susitikime akcentavo pagalbą vaikui ir šeimai. „Sunkumus patiriančioms šeimoms turi būti suteiktos kvalifikuotų specialistų paslaugos, tačiau svarbu tinkamai pasirūpinti ir globoje atsidūrusių vaikų savijauta, padėti globėjams kokybiškai vykdyti savo atsakingą veiklą“, - dėstė D. R. Barauskienė.

VGC „Pastogė“ globos ir įvaikinimo tarnybos socialinės darbuotojos patikino, jog yra rengiamas projektas, kurio dėka vaikus globojančios šeimos gaus platesnį spektrą reikiamų paslaugų: psichologų konsultacijų, socialinių darbuotojų pagalbą ir kt.

Susitikime buvo įžvelgta ir problemų. Minėta, jog itin jaučiamas trūkumas globėjų, galinčių suteikti globą neigaliesiems, paaugliams ir delinkventinio elgesio vaikams. Specialistai išsakė viltis, kad didesnis dėmesys šeimoms, globojančioms vaikus, ir efektyvesnis paslaugų teikimas, tikėtina, jog pritrauks daugiau asmenų, norinčių ir galinčių pasirūpinti vaikų gerove.

„Džiaugiuosi, jog turime tokį centrą, kuris suteikia realią pagalbą tiek vaikams, tiek nelaimėn patekusiems jų tėvams. Nors visi atliekame skirtingas funkcijas, bet tik susitelkę bendram darbui ir dalindamiesi savo patirtimi, galime pasiekti geriausių veiklos rezultatų“, - apibendrino D. R. Barauskienė.

Vaikų gerovės centro „Pastogė“ misija - suteikti apleistam, skriaudžiamam vaikui laikiną prieglobstį globėjų šeimoje, padėti biologinei vaiko šeimai išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti atgal į namus, arba surasti jam naują šeimą. Šiuo metu centre laikinai gyvena devyni vaikai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite