Angle down Atgal

Bus minimos Kalniškės mūšio 75-osios metinės

Gegužės 16-oji diena rajone ypatinga: sukanka 75 metai, kai įvyko vienas svarbiausių ir reikšmingiausių lietuvių kovoje už Nepriklausomybę, prieš sovietinę okupaciją rezistencinių kovų – Kalniškės mūšis. Šia datai rajono savivaldybė ir jos kultūros įstaigos ruošėsi beveik metus. Deja, karantinas pakoregavo planus.

Tačiau ši data neliks pamiršta: gegužės 16 d. 10 val. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už šiame mūšyje žuvusius ir kitus rezistencinių kovų dalyvius. Po jų rajono vadovai vyks į Simno kapines, kur padės gėles ir uždegs atminimo žvakeles ant partizanų kapų.

Kitas, dėl karantino laikotarpiu taikomų apribojimų, simboliškas Kalniškės mūšio 75 –ųjų metinių minėjimo paminėjimas vyks gegužės 22 dieną Kalniškės mūšio vietoje. Minėjimo programoje – himnas, vėliavos pakėlimas, karių salvės, gėlių padėjimas. Planuoti iškilmingi renginiai plačiajai rajono bendruomenei šia proga vyks rudenį, kai bus visiškai atlaisvinti karantino reikalavimai dėl masinių renginių organizavimo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kovojusiems už Lietuvos laisvę. Ačiū rajono savivaldybės darbo grupės Laisvės kovoms įamžinti nariams ir visiems, kurie rūpinasi istorinės atminties išsaugojimu. Už pilietiškumo ir istorinės atminties puoselėjimą dėkojame Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos mokytojai Audronei Pileckienei, pasidalijusiai savo sukauptomis istorinėmis žiniomis apie Kalniškės mūšį ir jo reikšmę. Jūs mums, rajonui ir visai Lietuvai nepaprastai brangūs ir reikšmingi.

Minėjimo proga prisiminkime svarbiausius Kalniškės mūšio įvykius. Lietuvos okupacijų, Nepriklausomybės kovų laikotarpiais Lazdijų krašto žmonės atliko pilietinę pareigą – gynė Lietuvos valstybingumą. Akivaizdus pavyzdys – Kalniškės mūšis. Lemtinga diena mūsų rajonui buvo 1945 m. gegužės 16-oji, nes šią dieną Kalniškės miške įvyko vienas pirmųjų ir didžiausių partizanų mūšių su NKVD kariuomene. Turėję viltį atkurti nepriklausomą Lietuvą kovo vyrai iš Didžiosios Kirsnos, Rudaminos, Šeštokų, Šventežerio, Simno, Krosnėnų, Atesnykėlių ir Krosnos, keli iš Kalvarijos apylinkių. Kalniškės miške ir jo apylinkėse buvo susitelkę apie 100 ginkluotų partizanų. Partizanams vadovavo Lietuvos ulonų puskarininkis Jonas Neifalta-Lakūnas, jam talkino Aleksandras Padimanskas-Šarūnas. Prieš partizanus buvo mestos maždaug 1000 NKVD kariškių pajėgos. Partizanai pasirinko aukščiausiai iškilusią kalvą (Meškakalniu vadinama), joje pasiruošė žiedinei gynybai ir išsidėstę skyriais laukė pirmosios priešo atakos. Priešas, jausdamas savo jėgų persvarą, drąsiai kilo į mūšį. Kalniškės mūšis, prasidėjęs auštant, baigėsi temstant. Mūšyje žuvo 44 partizanai, kitiems pavyko prasiveržti ir pasitraukti.

Žuvusiųjų partizanų palaikai buvo išvilkti ir sumesti pamiškėje prie kelio. Rytojaus vakarą arkliais ir sunkvežimiais stribai gabeno kruvinus, kulkų ir granatų sužalotus partizanų kūnus, kurie buvo suguldyti Simno turgaus aikštėje ant grindinio viena eile ir tysojo keletą dienų. Aplink vaikščioję stribai stebėjo, kaip reaguoja atėjusieji. Vėliau partizanų kūnai sumesti Simno ežero pakrantėje esančioje aviacinėje duobėje ir užkasti. 1988 metais šioje vietoje pastatytas kryžius. 1989 m. partizanų palaikai buvo atkasti ir iškilmingai perlaidoti Simno kapinėse. Kalniškės mūšio vietoje atėję aplinkinių kaimų žmonės surinko likusias partizanų kūno dalis ir palaidojo bendrame kape. 1990 m. Kalniškės mūšio vietoje žuvusiems partizanams ant Meškakalnio kalvos pastatytas paminklas (autorius J. Nevulis). Kasmet čia statomi paminklai, kryžiai ir koplytstulpiai. Partizanų giminės, artimieji, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovų dalyviai ir geros valios žmonės stengiasi, kad čia stovėtų 44 atminties ženklai. Partizanų atminimui čia pasodinti 44 ąžuolai.

Kalniškės mūšis kėlė visos Lietuvos partizanų kovos dvasią, o vėlesnėms kartoms ilgais sovietinės okupacijos metais padėjo išsaugoti lietuvišką tapatybę. Tuos laikus išgyvenę žmonės išeina Anapilin, pamažu blėsta ir prisiminimai. Tad mūsų, visų lietuvių, pareiga – išsaugoti Lietuvos laisvės kovotojų ir Kalniškės mūšyje žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą. Saugokime jį ir branginkime taip, kaip branginame savo artimą, kaip branginame laisvę.

Informuojame, kad Kalniškės mūšio 75 – metinių proga bus vykdomos įvairios virtualios veiklos ir renginiai. Kviečiame stebėti:

- Lazdijų rajono savivaldybės mokinių atvirukų konkurso „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“ virtuali paroda Lazdijų krašto muziejaus interneto svetainėje, Lazdijų krašto muziejaus Facebook paskyroje;

- Nuotraukų paroda, skirta Kalniškės mūšio 75-osioms metinėms paminėti, Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje;

- Virtualus minėjimas, skirtas Kalniškės mūšio 75-osioms metinėms paminėti, Lazdijų kultūros centro muziejaus Facebook paskyroje;

- Virtuali spaudinių paroda „Lazdijų krašto partizanų takais“, skirta Kalniškės mūšio 75-osioms metinėms paminėti, Lazdijų viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Lazdijų biblioteka - Tavo biblioteka“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite