Angle down Atgal

Blaivesni tėvai – saugesni vaikai

Plungės rajone jau trečius metus veikia priklausomybių mažinimo programa ir atsiranda vis daugiau asmenų, norinčių gydytis nuo priklausomybių. Tokia programa naudinga ir sunkumų turinčiose šeimose augantiems vaikams. Mažesnis suaugusiųjų alkoholio suvartojimas  gali lemti ir rečiau pasitaikantį smurtą prieš vaikus.

Ši programa skirta Plungės rajono savivaldybės gyventojams, nesaikingai vartojantiems arba priklausomiems nuo alkoholio, taip pat turintiems priklausomybę nuo kitų psichotropinių medžiagų. Programa taikoma ir tokių asmenų šeimos nariams bei toms gyventojų grupėms, kurioms reikalingos prevencinės priklausomybės ligų priemonės. Asmuo į programą gali būti nukreiptas socialinių darbuotojų, medikų arba net anonimiškai, ateiti pats – tai labai palengvina dalyvavimą programoje, nes atėjusio asmens neprašoma jokių siuntimų ar dokumentų.

 

Tokios programos naudą jau pastebėjo Plungės rajono meras Audrius Klišonis. „Ši programa labai gelbsti saugant darną šeimose ir vaikų teises augti laimingoje aplinkoje su blaiviais bei atsakingais tėvais“, – sako meras. 2018 metais prie programos prisijungė 83 žmonės – beveik po lygiai vyrų ir moterų, 2019 metais dalyvavo 115 asmenų ir vyrų buvo apie tris kartus daugiau, nei moterų, o per pirmąjį 2020 metų pusmetį pagalbos programoje jau dalyvavo 52 asmenys, iš jų tik 6 moterys. Programos dalyviams padedantys specialistai džiaugiasi sėkmingais atvejais – 16 klientų blaivybę išlaiko jau dvejus metus, o į darbo rinką, padedant programos koordinatoriams, grįžo 24 klientai.

Priklausomybių turintys asmenys, pasirinkę blaivybės ir gijimo kelią neretai labiau susimąsto ir apie jų šeimose augančius vaikus. Visgi jei artimoje aplinkoje reguliariai ir nesaikingai vartojamas alkoholis, suaugusieji dažniau neprognozuoja savo reakcijos bei elgesio, ir dėl to vaikai galimai patiria smurtą. Padėti tokioms šeimoms siekia ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) darbuotojai.

VTAS ir savivaldybės specialistai nuolat bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitais socialiniais partneriais, kad pagalba būtų užtikrinta ne tik priklausomybių turinčiam asmeniui ar tik smurtą patiriančiam vaikui, bet visai šeimai kartu. Siekiama, kad vaikas galėtų augti su savo tėvais ar globėjais pagal įstatymą, kad jiems pavyktų gyventi darnoje ir nepažeidžiant vaiko teisių. ,,Vaiko globos nustatymo prioritetai – pirmiausia, žinoma, šeima, tuomet – šeimyna, globos centras ir tik tuomet – vaikų globos institucija. Likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas vaikų globos institucijoje tik išimtinais atvejais, kai nėra galimybės globoti šeimoje, globos centre arba šeimynoje“, – sako  Telšių apskrities VTAS vedėja Rita Latakienė.

Plungės rajone, pagal pirmojo šių metų pusmečio duomenis, šeimose globojama 50 vaikų, iš jų 45 skirta nuolatinė globa, 5 laikinoji globa. Socialinės globos institucijose yra 11 vaikų, iš jų 7 – nuolatinė globa, 4 laikinoji. ,,Dirbant su šeimomis visada svarbu saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus, išgirsti vaiko nuomonę, bendradarbiauti su šeima ir vaiku. Tarnyba vaiko tiesių apsaugą užtikrina visą parą, į policijos pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus reaguojame per valandą, vėliau darbą su šeima mėnesiui perima mobilioji komanda“, – sako R. Latakienė.

Pagal 2020 metų pirmo pusmečio duomenis, vaikų, dėl kurių galimai pažeistų teisių buvo gauti pranešimai Rietavo savivaldybėje buvo 84, Plungės rajono savivaldybėje – 325, Mažeikių rajono savivaldybėje – 498, Telšių rajono savivaldybėje – 509. Palyginimui – per praėjusių metų tą patį laikotarpį: Rietavo savivaldybėje – 72, Plungės – 305, Mažeikių – 424, o Telšių – 442. Šiemet skaičiai didesni, tačiau dalis gaunamų pranešimų nepasitvirtina, todėl specialistai ryškaus vaiko teisių pažeidimų augimo kol kas neįžvelgia.

„Visų mūsų bendro darbo tikslas, kai kalbame apie šeimą – saugus ir laimingas vaikas, darni šeima bei rūpestis vieni kitais. Todėl tarpinstituciniai susitikimai, pagalbos šeimai būdų ieškojimas, dėmesys šeimų problemoms labai reikalingas. Mums svarbiausia užtikrinti savalaikę pagalbą krizę išgyvenančiai šeimai, kad kuo mažiau nukentėtų vaikai ir visa šeima“, – sako Telšių apskrities VTAS patarėja Plungės rajone Irmantė Kurmienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite