Angle down Atgal

Biržuose aptartas gydomųjų durpių išgavimo klausimas

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas susitiko su LR Seimo nariu Viktoru Rinkevičiumi, VšĮ Panevėžio Respublikinės ligoninės direktoriaus pavaduotoju infrastruktūrai Mindaugu Čipiniu ir Pastatų eksploatacijos ir ūkio skyriaus statybos inžinieriumi Vaidotu Danilevičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė bei vyriausioji specialistė Vaida Bajorūnienė.

Buvo aptarti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (RPL) filialo Likėnų reabilitacinės ligoninės paslaugoms teikti reikalingų gydomųjų durpių (purvo) išgavimo klausimai.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT) 2017 m. RPL išdavė leidimą naudoti Panevėžio apskrities Biržų rajono Likėnų telkinio gydomųjų durpių išteklių dalį bei priėmė sprendimą pradėti šių išteklių naudojimo plano rengimą. Tačiau tais pačiais metais Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos miško plotą, esantį RPL suteiktų eksploatuoti išteklių teritorijoje, priskyrė II grupės ekosistemų apsaugos miškams, pogrupiui – draustinių miškai (LGT leidimo bei sprendimo priėmimo metu buvo IV miškų grupė). Lietuvos Respublikos miškų įstatymas nustato, kad draudžiama paversti miško žemę kitomis naudmenomis (šiuo atveju – į naudingųjų iškasenų teritoriją) II grupės – ekosistemų apsaugos miškuose.

Taigi, nors leidimas eksploatuoti telkinį ir išgauti gydomąsias durpes (purvą) konkrečiame gavybos plote yra gautas, tačiau dėl ten esančio miško statuso (po miškų grupės pakeitimo iš IV į II) naudingųjų iškasenų gavybos veikla draudžiama.

Buvo nuspręsta kreiptis į Aplinkos ministeriją, taip pat į jai pavaldžias įtaigas: Valstybinę miškų tarnybą, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir prašyti spręsti susidariusią situaciją.

„Biržų krašto bei aplinkinių rajonų žmonės mėgo Likėnų reabilitacinėje ligoninėje teikiamas gydomojo purvo procedūras. Jos buvo svarbi reabilitacinės ligoninės teikiamų paslaugų dalis. Turime pasirūpinti, kad gydomojo purvo procedūros taptų kuo greičiau vėl prieinamos ligoninės pacientams,“ – sakė administracijos direktorius V. Eidukas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite