Angle down Atgal

Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad 2017 m. birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 94 maudyklų iš 114 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę. Visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Nėra gauta tyrimų rezultatų iš Druskininkų ir Panevėžio miestų, Varėnos, Šilutės, Pakruojo, Kelmės, Trakų rajonų maudyklų.

Gauta informacija ir apie 113 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Norime informuoti, kad birželio 5 d. Šiaulių mieste Talšos ežere prie Salduvės parko, Šiaulių rajono Raudėnų, Švedės tvenkiniuose, Tauragės rajono Nemune ties Jurbarku, birželio 8 d. Utenos rajono Lukno ežere, Bukos upėje buvo nustatytas normas viršijantis žarninių enterokokų kiekis. 2017 m. birželio 9 d. atlikus pakartotinus tyrimus Nemuno upėje ties Jurbarku, Šiaulių rajono Raudėnų, Švedės tvenkiniuose ir Šiaulių mieste Talšos ežere prie Salduvės parko vandens kokybė atitiko reikalavimus. Taigi, pagal iš laboratorijų gautus rezultatus, nerekomenduojame maudytis rekreacijai skirtose zonose: Utenos rajono Lukno ežere, Bukos upėje.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata – Maudyklos – Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite