Angle down Atgal

Birštono vienkiemio bendruomenės metai…

Laiko nesustabdysi. Ir iš tikrųjų jau nuplėštas paskutinis 2021 metų kalendoriaus lapelis. Pradėjome skaičiuoti Naujų metų dienas. Pasibaigus metams visada apmąstome – o kokie jie buvo? 2021-ieji buvo pilni naujų išbandymų, iššūkių, suvaržymų, apribojimų, sumaišties bei atotrūkio vienam nuo kito, tačiau Birštono vienkiemio bendruomenė nesustojo, ji kūrė, įgyvendino projektus, organizavo talkas, dalyvavo šventėse, renginiuose, gerino infrastruktūrą ir gerovę.

Per metus bendruomenė įgyvendino tris projektus. Siekdama stiprinti bendruomenės narių sveikatą, suteikiant žinių apie fizinio aktyvumo naudą, teikė paraišką visuomenės sveikatos rėmimo spe-cialiosios programos sveikatos projektui „Fizinis aktyvumas – sveikatos šaltinis“. Projekto lėšomis Birštono vienkiemio parke pastatytas lauko treniruoklis ir sutvarkytas šalia seniūnijos esantis sporto aikštynas. Pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. veiksmų plano priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ teikė projektą „Stiprinkime ir telkime bendruomenę kartu“. Pagal šį projektą buvo organizuota Žolinės šventė ir pastatytas naujas vaikų žaidimų namelis parke. Projektas įgyvendintas bendruomenės narių savanorišku darbu. Dalyvaudami Mykolo Romerio universiteto ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei partnerių VšĮ „Pro Partners“, Nacionalinės sportininkų asociacijos ir informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ skelbtame respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į SĖKMĘ“, nominacijoje „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ pelnėme pirmąją vietą. Smagu, kad dėka mylinčių meną žmonių ir jų atsidavimo dovanoti gėrį garsiname Birštono vardą.
Menas, kultūriniai renginiai yra neatsiejama ir svarbi Birštono vienkiemio bendruomenės narių veiklos dalis, nes nors ir sunkiu kultūriniam gyvenimui metu bendruomenė surengė ne vieną renginį ne tik gyvai, bet ir naudojant informacines technologijas. Vasario 16 dienos proga Facebook platformoje buvo rodomas sumontuotas Birštono vienkiemio teatro spektaklis S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Kuprotas oželis“, ta pačia proga Birštono vienkiemio teatro nariai dalyvavo tinklalaidėje Birštono gramofonas ir pasidalino mintimis apie Birštono vienkiemio teatro spektaklį „Kalboje – tautos stiprybė“. Tarptautinės teatro dienos proga Birštono vienkiemio teatras nufilmavo ir sumontavo pasveikinimą teatro dienos proga. Dalyvavo Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ ir teatro aktorė Vilija Taraškevičienė buvo apdovanota diplomu už moters vaidmenį E. Mikulėnaitės spektaklyje „Visada tas pats“. Su E. Mikulėnaitės spektakliu „Visada tas pats“ teatras dalyvavo Birštono muziejaus organizuojamame renginyje muziejų naktis Birštone. Žolinės šventėje teatras parodė E. Untulio spektaklį „Dvigubas žaidimas“, vaikų teatro studija „MES“ vedė renginį. Teatras dalyvavo regioniniame mėgėjų teatrų festivalyje „Diena Pacų rūmuose“ Jiezne ir XV Lietuvos mėgėjų teatro festivalyje „Aidas – 2021“ Juškonyse. Metų pabaigoje atnaujinta Birštono vienkiemio vokalinio ansamblio programa ir šventiniu laikotarpiu pristatytas filmuotas „Kalėdinis sveikinimas“. Visa eilė suplanuotų renginių – tai teatro diena, ansamblių šventė ir kiti laukia dar savo eilės.
2021 metais Birštono kurortas šventė 175-erių metų jubiliejų. Jo proga Savivaldybės Merė kvietė birštoniečius, organizacijas jungtis prie medelių sodinimo akcijos „Mano dovana Birštonui“. Bendruomenė prisijungė prie akcijos ir Birštono vienkiemio parke bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys bei bendruomenės nariai, padedami Birštono miesto tvarkymo tarnybos, sodino medelius, krūmelius, puošė ir gražino parką. Parko tvarkymo, šienavimo, gėlių sodinimo darbai kiekvienais metais sukviečia bendruomenės narius į talkas. Šie metai taip pat nebuvo išskirtiniai. Vasaros metu buvo suorganizuota ne viena Birštono vienkiemio parko tvarkymo talka. Ačiū bendruomenės nariams, prisidedantiems prie aplinkos gražinimo.
Liepos mėnesį bendruomenės nariai rinkosi į Birštono seniūnijos salę, kur įvyko Birštono vienkiemio bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys pateikė ataskaitą apie nuveiktus bendruomenės darbus per pastaruosius trejus metus, padėkojo kartu dirbusiai tarybai. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja taryba, kuri dirbs ateinančius trejus metus. Pirmininku, tarybos sprendimu, buvo perrinktas Vytas Kederys. Sėkmės pirmininkui ir visai tarybai!
Bendruomenės narių kelionė į pajūrį – jau yra tapusi tradicija. Vasarą per 40 bendruomenės narių ilsėjosi prie jūros. O kasmetinė Jurginų šventė-paroda Birštone sukviečia visus savivaldybės jurginų augintojus, tarp jų – ir bendruomenės narius. Šeši bendruomenės nariai įvairiaspalviais auginamų jurginų žiedais žavėjo šventės-parodos dalyvius.
Reikia tikėtis, kad 2022 metais situacija keisis į gerąją pusę ir mes vėl galėsime dažniau susitikti gyvai, pabendrauti, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais.
Todėl pagrindinis palinkėjimas bendruomenės nariams ir visiems gyvenantiems, kuriantiems savo krašte – ramybės, susitelkimo, supratimo ir šviesos naujuose 2022 metuose. Brandinkime idėjas, ieškokime būdų bendrystei stiprinti, o tuo pačiu mūsų visų gyvenimo kokybei gerinti.
SU NAUJAISIAIS METAIS!
Birutė Magdelena Vokietaitienė
Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininko pavaduotoja

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite