Angle down Atgal

Birštono savivaldybės tarybos posėdis ir svarbiausi sprendimai

Birželio 26 dieną vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai. Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

Pagrindinis programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, neįgalumą, mirštamumą, finansuojant Savivaldybėje įgyvendinamas visuomenės sveikatos priemones. Programa siekiama stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją. Numatoma mažinti neigiamų veiksnių, įtakojančių gyvenimo ir elgsenos įpročius, poveikį, propaguoti sveikos gyvensenos principus; skatinti visuomenės narius sąmoningai apsispręsti atsisakyti žalingų sveikatai įpročių; skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Programos įgyvendinimas padės stiprinti gyventojų sveikatą, saugotis infekcinių ligų, didinti fizinį aktyvumą.

Taryba pritarė sprendimui pakeisti Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas ir išlaidas. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, Birštono savivaldybei skirta vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti – 4200,0 Eur. LR susisiekimo ministro įsakymu skirta: Birštono miesto Jaunimo gatvei rekonstruoti – 700.000,0 Eur; Birštono miesto Bokšto alėjai rekonstruoti (I etapas) – 96300,0 Eur.

Taip pat Taryba, atsižvelgdama į karantino metu sustabdytą įmonių veiklą ir pajamų netektį, pritarė sumažinti Nekilnojamojo turto, Žemės nuomos mokesčius verslo įmonėms.

Birštono savivaldybės taryba nusprendė skirti kalbininko prof. Jono Kazlausko 1000 eurų vertės premiją Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. dr. Migueliui Villanuevai Svenssonui (Miguel Villanueva Svensson). Premijos tikslas yra remti kalbininkus materialiai bei pagerbti žemiečio prof. Jono Kazlausko atminimą, gimimo metinių 90–mečio proga.

Taryba pritarė sprendimui nustatyti 2021 metams veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius bei nustatyti šio mokesčio lengvatas. Buvo nutarta 2021 metams nustatyti tokius pačius dydžius, kokie buvo nustatyti 2020 metams Birštono savivaldybės tarybos sprendimu.

Taryba pritarė sprendimui skirti 3000,00 Eur sodininkų bendrijos „Nemunas“ formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių matavimų atlikimui. Nuo sodininkų bendrijos „Nemunas“ steigimo pradžios periodiškai formuojant atskirus sklypus ir rengiant jų kadastrinius matavimus, panaikinta dalis pagalbinių gatvių, skirtų susisiekimui, todėl būtina suformuoti gatvių tinklą.

Birštono savivaldybės taryba nusprendė 100 proc. atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų pastoviosios dedamosios dalies dviem mėnesiams šias įstaigas: UAB ,,Birštono šaltinis“; UAB ,,Namita“; UAB ,,Kauteksa“; UAB ,,Pušynė“; UAB ,,Royal SPA Hotel“; AB Birštono sanatoriją ,,Versmė“; VšĮ ,,Tulpės“ sanatoriją. Atleisti 100 proc. nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų pastoviosios dedamosios dalies UAB „Harimanas“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite