Angle down Atgal

Atviras laiškas dviem gerbiamoms ministrėms ir gerbiamai Premjerei

Atviras savarankiškai dirbančių  meistrų laiškas visiems naujosios valdžios klerkams, EIMIN ir SOCMIN viceministrams, ministrėms Aušrinei Armonaitei, Monikai Navickienei  ir premjerei  p. Ingridai Šimonytei asmeniškai. 100 dienų praėjo. Naujoji valdžia sėkmingai perėmė senosios valdžios pilstymo iš tuščio į kiaurą tradicijas?

Koronės niekas nelaukė ir nekvietė. Bet ji atėjo ir sustabdė pasaulį. Ir Lietuvą taip pat. Ir šalių vyriausybės puolė gelbėti savo žmonių, savo verslų. Ir Lietuvos taip pat. Puolė gelbėti, bet ne visų. Pradėjo mėtyti gelbėjimo ratus į kairę ir dešinę, skęstantiems ir tvirtai ant žemės stovintiems. Nesiimu spręsti, kam teisingai, kam neteisingai numetė pagalbos ratą, bet tikrai buvo (ir yra) atvejų, kai tvirtai ant žemės stovintiems po kojų bumbtelėjo gelbėjimosi ratas. Džiugu jiems, aišku dar reikia pasilenkti ir ratą pasiimti – tai taipogi didis darbas. Ne apie tuos atvejus kalbėsiu. Kalbėsiu apie tuos skęstančius, kurie toli nuo kranto ir jau nebeturi jėgų laikytis paviršiuje. Dar minutė ir primarmaliuos. Nors ir mojuoja rankomis prie vyriausybės laivelio, klykia iš paskutiniųjų springdami vandeniu, bet tik su neviltim palydi akimis į visas puses chaotiškai mėtomus gelbėjimosi ratus. Ir springsta vandeniu toliau. Vyriausybė nepastebi. Arba nenori pastebėti – anokia čia bėda, kad vienas kitas priburbuliuos, svarbu, kad tie stori, riebūs ir tvirtai ant žemės stovintys neišalktų ir, ginkdie, nesukūstų!

Antrasis karantinas. Valdžios pasikeitimas. Naujoji valdžia deklaruoja paramą sustojusiam ir merdinčiam smulkiajam verslui. Kalba apie ruošiamus dešimtmilijoninius paramos paketus. Sudaro pandemijos metu apribotų veiklų sąrašą. Čia ir prasideda linksmoji dalis.

Jūs man atsakykite, mieli viceministrai, mielos ministrės ir premjere p. Ingrida asmeniškai, – kas tuos sąrašus sudarė? Ar tas, kas sudarė, tikrai gyvena Lietuvoje? Ar tikrai tam, kas tuos sąrašus sudarė, viskas gerai su galva ir loginiu mąstymu? Atsakysiu kažkada buvusios Švietimo ministrės ištarta sparnuota fraze: baikit, nemanau... Praėjo 100 naujosios vyriausybės dienų. Ir bent vienoj srity – smulkiojo verslo paramos pandemijos metu – jūs demonstruojat absoliutų neišmanymą bei geriausių biurokratinių demagogijų ir kai ko malimo tradicijų tęsimą. Ar tikrai visada yra gerai išlaikyti tokį valdžios tęstinumą? 

Nuo beletristikos ir sarkazmo iš nevilties pereikim prie konkrečių faktų. Apribotų dėl pandemijos veiklų sąrašą sudaro Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina ministrės. Toks įsakymas yra, jį gali susirasti internete bet kas: „ĮSAKYMAS DĖL KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 4-1171/A1-1301, Vilnius”. Tame įsakyme yra nemažai apribotų veiklų, iš viso 41, bet tikrai ne visos. Toli gražu ne visos. Ir ten tikrai nėra tokių veiklų kaip „Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba“, “Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba” bei „Kvepalų ir tualeto priemonių (muilo gamyba - aut. past.) gamyba“ . Užtai yra „Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas“(čia, kaip suprantu, autoservisai?), „Nekilnojamojo turto operacijos“ , „Veterinarinė veikla“ (kaip Dievą myliu - nei viena veterinarijos klinika neveikė! )- ko gero, labiausiai pandemijos paveiktos veiklos? Čia kaip pensininkai ir bedarbiai Karbauskio valdymo laikais?

Įdomus pastebėjimas. Apribotų veiklų sąrašą tvirtina EIMIN su SOCMIN, o kriterijus tam sąrašui sudaryti tvirtina VMI viršininkas (ĮSAKYMAS DĖL SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ, PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS, SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2021 m. sausio 20 d. Nr. VA-3 Vilnius). Žodžiu, EIMIN su SOCMIN sąrašus sudarinėja pagal VMI kriterijus, tada tuos sąrašus patvirtina ir perduoda atgal VMI. Ar aš, tūlas kaimietis, kažko nesuprantu tame reikale?

Apribotų veiklų sąrašas toje pačioje valstybėje (šiuo atveju kalbame apie Lietuvos Respubliką) turėtų būti vienas. Vienas. Vieningas. Tas pats. Tas pats visoms valdžios institucijoms. Bent jau aš taip įsivaizduočiau. Bent jau mano protas taip sako. Tik, matyt, ne koks tas mano protas, per siaurai mano protas mąsto. Lietuvos Respublikoj kiekvienai valdžios institucijai, matyt, privaloma turėti savus apribotų veiklų sąrašus! Einam pažiūrėti į VMI, kaip ten su tais reikalais. VMI puslapis https://www.vmi.lt/evmi/web/guest/informacija-savarankiskai-dirbantiems , ten parašyta:  Nuo COVID-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašus, sudarytus pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas: Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia (naujas sąrašas). Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia (naujas sąrašas). Atsiverčiam tiek vieną, tiek kitą  sąrašą. Pirmame sąraše 255 (DU ŠIMTAI PENKIASDEŠIMT PENKIOS!!!) veiklos, kitame sąraše 52 veiklos. Bet nei keramikos, nei porceliano, nei muilo gamybos ten nėr. Nei viename, nei kitame sąraše. NĖ-RA! Ar girdit, viceministrai, ministrės ir premjere Ingrida Šimonyte asmeniškai, jų ten NĖRA! Nekalbu apie viceministrus, tie klapčiukai daro tik tai, ką jūs, ministrės ir premjere asmeniškai,  sakote. Bet jūs, gerbiamos ir garbingos ponios, ponios, kurių išrinkimu džiaugiausi, kurių protu žavėjausi, atsakykit – ar toks dalykas logiškas? Ten galybė iš tikro apribotų ir realybėje visai neapribotų veiklų, bet nei keramikos, nei muilo gamybos ten nėra. Gal galėtumėte atsakyti - kodėl? Gal galėtumėte į paprastą klausimą pateikti paprastą ir aiškų atsakymą, ne taip kaip p. Ingrida pateikė atsakymą į šį klausimą spaudos konferencijoj – aptakiai, numuilinant, nepasakant nieko konkretaus, kitai poniai Š būdingu stiliumi. Priminsiu, kad tada p. Ingrida pasakė: (cituoju)”... paramos principai savarankiškai veiklai iš esmės vienodi”. Na, nevienodi, ponia premjere, būtent - nevienodi. Ir jūs klystate taip sakydama. Aš suprantu, kad perėmus toooookį palikimą iš buvusios valdžios darbo daug, rūpesčių daug ir visko žinoti negalite. Bet informuoju jus asmeniškai, jūs sakėte netiesą! Ir dar sakėte, kad: (cituoju)”... pagrindinis paramos kriterijus yra veikla apribotų veiklų sąraše.” Būtent! Būtent tai mes ir skalambijam jau mėnesį su viršum - nepelnytai yra pamirštos kelios veiklos ir neįtrauktos į sąrašą! Ir į ką daugiau kreiptis, kad įtrauktų? Į EIMIN ir SOCMIN jau kreipėmės. Deja, jos dėl nenoro kažką pakeisti ar padėti, dėl nekompetencijos ar dėl kitų priežasčių nieko nepadėjo. Taigi dar kartą konkretus klausimas asmeniškai jums, ponia premjere  - kodėl nėra keramikų ir muilininkų tuose sąrašuose? Jokiuose. Nei EIMIN ir SOCMIN, nei VMI, nei UŽT (girdėjau, kad ir Užimtumo tarnyba turi savus sąrašus…). Kodėl aš vis kartoju ir kartoju tą patį klausimą? Todėl, kad niekas man į jį neatsako. Tai arba klausimo negirdi, arba nesuvokia, kas mažai tikėtina. Arba, liaudiškai išsireiškus, durnių volioja. Manau, čia pastarasis variantas.

Paaiškinu situaciją dar kartą gerbiamoms dviem ministrėms ir gerbiamai premjerei Šimonytei asmeniškai. Gal per jų klapčiukų filtrą klausimas jų nepasiekė, gal klausimo nesuvokė ar neįsigilino atsakydamos? Bent jau sprendžiant pagal premjerės atsakymą spaudos konferencijoje ar ministrės M. Navickienės komentarą „Panoramos“ reportaže. Keramikai bei kvepalų ir tualeto priemonių gamintojai yra  lygiai tokie pat meistrai-amatininkai, kaip odininkai, siuvėjai, juvelyrai, medžio meistrai, mezgėjai, kurpiai, kurie yra apribotų pandemijos metu veiklų sąraše! Lygiai tokie pat!  Pastarieji lygiai taip pat neteko galimybės parduoti savo gaminių mugėse, iš ko jie ir pragyvendavo. Tai kodėl juos, keramikus ir muilininkus, kaip raupsuotuosius, atskyrė nuo visų? Jų veiklose lygiai taip pat numatyta galimybė prekiauti savo gaminiais. Kur čia logika? Paaiškinkite, prašau, man durnam, nes, ko gero,  esu tiek bukas, kad tos logikos šiame sprendime nematau. Nors esu bukas, bet esu LR pilietis, turintis teisę užduoti savo valdžiai konkrečius klausimus  ir gauti konkrečius atsakymus. Taipogi  esu rinkėjas, beje, balsavęs už vieną iš valdančios koalicijos partijų ir jaučiantis asmeninę atsakomybę už savo pasirinkimą. Prieš rinkimus buvo žadama kitokia politika ir logiški sprendimai. Kur ji, logika? Aūūūū! Aš jos nematau...

Ką mes, savarankiškai dirbantys meistrai darėme? Viską, ką tik galėjome. Viską. Pradėjom nuo laiškų ir klausimų ministerijoms. Rašė Asociacijos „Amatų šalis“ direktorius Kęstutis Šeduikis, rašiau aš,  Asociacijos „Kūrėjų meistrų respublika“ vadovas, rašė mūsų asociacijos narė Irena Kaklienė, rašė keramikė Diana Pernavienė, rašė muilo gamintoja Rūta Urbanienė, rodė reportažus „Panorama“ir Lryto TV. Neperteikinėsiu susirašinėjimo ir siuntinėjimo nuo einošiaus pas keipošių, bus per daug skaitymo. Visas susirašinėjimas yra suarchyvuotas, bet kada ir bet kam galim jį pateikt: atsakymai iš EIMIN (viceministras V.Jurgutis), iš SOCMIN (viceministras V. Šilinskas),VMI , iš Užimtumo tarnybos. Gerai, kad elektronine forma viskas, o tai pusė medžio popieriui būtų sunaudota…

 Bet galutinai mus, meistrus, „pribaigė“ ir šio laiško - nevilties šauksmo - atsiradimą iniciavo vakarykštis viceministro V.Šilinsko atsakymas Irenai Kaklienei, mūsų asociacijos narei, kuri savais kanalais bandė tą reikalą judinti. Viceministras atsikrenkštė ir riebiai, žaliais, lipniais ir dvokiančiais valdininkiškais  skrepliais spjovė mums, meistrams, į veidą… Spjovė taip, kad stovim mes gleivėti, apakę ir apšalę nuo tokio poelgio ir negalim atsitokėti… Pateikiu viceministro laišką (kalba netaisyta).

Laba diena, p. Irena,

Sąrašą sudarė Eimin specialistai ir siekė įtraukti amatus, kuriuos vykdant būtinas kontaktas su asmenimis (kuris draudžiamas). Jei manote, kad kažką įtraukė nepagrįstai, būčiau dėkingas už tokią informaciją.

Dėl Jūsų nurodytų veiklų, vargu ar galime jas įtraukti į sąrašą, nes gamyba nėra apribota.

Kita vertus, puikiai suprantu, kad pajamos stipriai krito dėl to, kad nėra kaip parduoti. Jau antrą mėnesį bandome įtikinti VMI, kad tokiais atvejais irgi įtrauktų asmenis į nukentėjusių sąrašą. Jau turime pažadą, kad tai padarys (jei apyvarta stipriai krito 2020 metais), bet dar deriname kokia formuluotė turėtų atsirasti įsakyme, kad jiems tiktų ir galėtų tai padaryti.

Pridedu mūsų skyriaus vadovą p. Vaidotą Kalinauską.

Vaidotai,

Informuokite p. Ireną, kada jau gali tikėtis kreiptis dėl pagalbos.

Pagarbiai

Vytautas Šilinskas

Viceministras

P.S. Prašau atsakyti Jūsų darbo valandų metu.

Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius 

socmin.lrv.lt, www.lietuva.lt

Drįsiu pakomentuoti šį laišką-“šedevrą”… “Jei manote, kad kažką įtraukė nepagrįstai, būčiau dėkingas už tokią informaciją.” Topų topas! Mes išbraukti galime, mes galime atimti paramą - tik informuokite kam atimti, ką išbraukti! Bet kažką įtraukti į sąrašą galimybės nėra, juk gamyba neapribota! Mielas viceministre, dabar jau kreipiuosi į p. V. Šilinską, ar jūs durnas, ar tokiu apsimetate? Taigi lygiai taip pat, kaip keramikų ir muilininkų, gamyba neapribota ir visų kitų: odininkų, siuvėjų, juvelyrų, medžio meistrų, mezgėjų, kurpių ir t.t. Prašom, gaminkit, dirbkit, kraukit į sandėlį! Galbūt kada nors parduosite, jei nuo koronės nenusibaigsite! Paaiškinu jums. Specialiai jums, p. viceministre,  ir pasistengsiu pasakyti ypatingai aiškiai. Visos šios veiklos: odininkai, siuvėjai, juvelyrai, medžio meistrai, mezgėjai, kurpiai, - keramikai ir muilininkai taip pat!!! - gaminti gali.  Gaminti gali, bet atimta teisė realizuoti! Visų šių veiklų  (keramikų ir muilininkų taip pat!!!) verslo liudijimuose ar IDV pažymose numatyta galimybė parduoti savo gaminius. Bet ta galimybė atimta. Mes negalim parduoti, nes renginiai atšaukti, turgūs uždaryti, susisiekimas apribotas. Negi jums, viceministre, neužtenka savų smegenų suvokti, kad visos šios veiklos YRA VIENODOS. VIE-NO-DOS! Įsiskaitykite ir pasistenkite suvokti: VIENODOS! Ir turi būti remiamos vienodai! Bet gal čia reikėtų jums raportuoti, kad mus visus įtraukė nepagrįstai? Apsidžiaugtumėt? Net neabejoju. Bet nuvilsiu - visi mano išvardinti amatininkai įtraukti pagrįstai. Nepagrįstai  yra į sąrašą  neįtraukti keramikai bei kvepalų ir tualeto priemonių gamintojai. Kaip dar aiškiau jums paaiškinti? O ar gerbiamoms EIMIN ir SOCMIN ministrėms aišku? O gerbiamai premjerei?

Trumpas ir labai konkretus klausimas: kada veiklos “Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba”, “Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba”, “Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba” bus įtrauktos į karantino metu ribojamų veiklų sąrašą?

Klausimas skiriamas gerbiamoms ministrėms Aušrinei Armonaitei, Monikai Navickienei ir premjerei Ingridai Šimonytei asmeniškai.
 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite