Atliekų tvarkymas

Pakruojo rajone uždarytas atliekų priėmimo punktas

folder Atliekų tvarkymas
 VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ informacija