Angle down Atgal

Atidėtas sąskaitų išrašymas Kauno rajone registruotoms įmonėms

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje pakeista mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava. Iki šios dienos išsiųsta daugiau kaip 50 tūkst. sąskaitų gyventojams. Dėl pasitaikančių klaidų ir netikslumų buvo nuspręsta atidėti sąskaitų išrašymą Kauno rajone registruotoms įmonėms. Planuojama, kad jos įmones pasieks per dvi savaites.

Mokėjimo pranešimai paruošiami remiantis VĮ Registrų centro duomenimis. Tačiau pasitaikė sistemos programinių klaidų, susidubliavusių pranešimų, nurodytas neteisingas nekilnojamojo objekto savininkas, neteisingas konteinerių kiekis ar tūris. Šiuo metu UAB Komunalinių paslaugų centras intensyviai taiso Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų (gyventojų) registro duomenų bazių netikslumus.

„Turėdami ribotus žmogiškuosius išteklius ir vengdami situacijos, kai dėl paklausimų gausos nespėjame atsakyti tuojau pat, siekdami kokybiškai aptarnauti visus besikreipiančiuosius, nusprendėme atidėti mokėjimo pranešimų išrašymą juridiniams asmenims“, – aiškino centro direktorius Audrius Markevičius.

Primename, kad Vietinė rinkliava paskaičiuota vadovaujantis Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatais. Dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

- pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;

- kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

„Juridiniams asmenims metinė pastoviosios rinkliavos dalis mokama už atitinkamos paskirties objekto bendrą plotą. Jeigu nekilnojamojo turto objektui nėra priskirtas konteineris, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas rinkliavos dydį padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto“, – pabrėžė direktorius A. Markevičius.

Jeigu mokėjimo pranešime įvardinti nekilnojamojo turto objektai netikslūs, klaidingi ar įvardinti ne visi faktiškai naudojami nekilnojamojo turto objektai, prašome apie informuoti UAB Komunalinių paslaugų centrą.

Norime atkreipti dėmesį, kad metinė Vietinė rinkliava paskaičiuota pagal turimą informaciją apie priskirtus konteinerius. Jeigu pageidaujate, kad kiekvienam objektui būtų priskirti konteineriai, prašome kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą ir Vietinė rinkliava bus perskaičiuota.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite