Angle down Atgal

Atidaryta rašytojo Vlado Kalvaičio vardo klasė

Birželio 11 dieną Tytuvėnų gimnazijoje buvo atidaryta ilgus metus Tytuvėnų miestelyje gyvenusio, dirbusio, kūrusio rašytojo Vlado Kalvaičio vardo lietuvių kalbos ir literatūros klasė.

Rašytojas gimė Radviliškyje, ten pat mokėsi gimnazijoje. 1948 m., paskutinio abitūros egzamino metu, už dalyvavimą pogrindinėje veikloje kartu su keliais bendraklasiais buvo suimtas. Penkerius metus kalėjo griežto režimo stovyklose Komijos respublikoje, vėliau, 1953 m., ištremtas į Irkutsko sritį, kur baigė vidurinę vakarinę mokyklą, Irkutsko universitete įgijo filologo ir rusų kalbos mokytojo diplomą.

Grįžusio iš tremties Lietuvoje rašytojo niekas nelaukė, svetingai nepasitiko – tokie žmonės tuomet nebuvo reikalingi. Teko gerai paieškoti vietos, kur galėtų įsikurti ir ramiai gyventi. Rašytojui ilgam įsiminė pirmas apsilankymas Tytuvėnuose: „Buvo graži vasaros diena, kartu su žmona Leonora pasivaikščiojom miestelyje, paežerėm, užlipę ant piliakalnio pasikaitinom saulėje ir tą kartą aš pasakiau: mes čia gyvensime“. Svajonė netrukus virto realybe ir Tytuvėnai visam laikui tapo jo tikraisiais namais, kur rašytojas išgyveno iki pat mirties: kartu su tėvu pasistatė namą, pro kurio langus galėjai grožėtis Bridvaišio ežeru, dirbo Tytuvėnų durpių įmonėje, vėliau žemės ūkio technikume, neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje, Tytuvėnų vidurinėje mokykloje. Šiame miestelyje gimė brandžiausi kūriniai, ne vienam novelių personažui prototipus surado irgi čia, Tytuvėnuose. Gerai pažinojo miestelio gyventojus, su daugeliu artimai bendravo. Visi dar ir šiandien gerai prisimena žilagalvį inteligentišką vyriškį, iš tolo keliantį skrybėlę. Pakviestas mielai užsukdavo į gimnaziją, miestelio renginiuose, kur viena po kitos buvo pristatomos jo naujos knygos, ypač laukiami buvo gimnazistai. Jiems visada surasdavo laiko, bendravo kaip su lygiais, niekada nesipuikavo didesne gyvenimo patirtimi, intelektu, išmintimi. Daug laiko kartu praleista kuriant dokumentinį filmą apie rašytoją, buvimas kartu dar labiau suartino, o į tą veiklą įsitraukę mokiniai patirtų emocijų ir išgyvenimų niekada nepamirš.

O dabar štai – rašytojo Vlado Kalvaičio vardo klasė! Čia ne kartą kalbėtasi įvairiausiomis temomis, čia daugybę kartų buvo ištartas jo vardas, čia gimė filmo idėja, čia įvyko ir pirmoji jo peržiūra. Klasės įkūrimas – tai pirmas žingsnis įamžinant šio nepaprasto žmogaus gyvenimą mūsų miestelyje. Kad ji tikrai būtų, labiausiai rūpėjo gimnazijos direktorei Irmai Stankuvienei, kuri pagal ne itin dideles švietimo įstaigos finansines galimybes sugebėjo tinkamai įprasminti rašytojo vardą, tuo pačiu sukurdama jaukią modernią aplinką mokiniams.

Į klasės atidarymą susirinkę rajono vadovai, rašytojo bičiuliai ir artimieji dalijosi šiltais prisiminimais. Mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, su Vladu Kalvaičiu dažniausiai susitikdavęs „Bičiulio“ redakcijoje, džiaugėsi nors ir fragmentiška pažintimi, sakė jausdavęsis tarsi stebimas – jam patikdavęs tiesioginis akių kontaktas, skvarbus, tiriantis rašytojo žvilgsnis. Tytuvėnų seniūnas Romas Čerkauskas vis dar pasiilgsta trumpų rašytojo vizitų seniūnijon, šmaikščių pastebėjimų, bičiuliškų patarimų. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė stebėjosi ir gėrėjosi nepaprastai išgryninta tekstų kalba, apgailestavo, kad nespėjo susipažinti asmeniškai. Seimo nario Juozo Rimkaus patarėja Janina Skeberdienė prisiminė ilgus artimos draugystės metus, perskaitė mėgstamiausią rašytojo eilėraštį. Artimas bičiulis poetas, dainų atlikėjas Viktoras Gulbinas pasakojo, koks laukiamas Vladas buvo Kauno rašytojų sambūriuose, kaip jo ten ligšiol pasigendama. Gražiais žodžiais apie rašytoją prabilo ir mokytojai: dailės mokytoją Danguolę Žukauskienę su Vladu siejo ne tik ilgametė bičiulystė, bet ir nuveikti darbai – bendradarbiauta leidžiant knygas, rengti jų pristatymai, skaityti ir iliustruoti tekstai, kūno kultūros mokytojas Aurelijus Banys prisiminė pokalbius ant suolelio prie Bridvaišio ežero, pasidalijo įžvalgomis apie kūrybą. Rašytojo duktė gydytoja Vida Pikutienė, geranoriškai pasidalijusi tekstų rankraščiais, senomis fotografijomis iš šeimos albumo, prisiminė, kad tėvelis iki paskutinės gyvenimo minutės turėjęs daug kūrybinių sumanymų ir prašydavęs palaikyti jo sveikatą, kad spėtų juos įgyvendinti.

Tytuvėnų bažnyčios klebonas Rimantas Žaromskis pašventino atnaujintą klasę, paskatino rūpintis gimtosios kalbos puoselėjimu. Renginyje buvo skaitomos ištraukos iš Vlado Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“, skambėjo muzika, atliekama gimnazijos Meno skyriaus smuikininkių kartu su mokytoja Žaneta Armaliene, muzikos mokytojos ir Meno skyriaus vedėjos Nijolės Astašauskienės sukurta daina pagal Vlado Kalvaičio eilėraštį „Sniegena“, atliekama vyresniųjų klasių gimnazistų.

Tytuvėnų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Zenta Mačiulaitienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite