Angle down Atgal

Archeologai atrado pirmosios Šiau­lių baž­ny­čios pa­ma­tus

Praei­ties ty­rimų ins­ti­tu­tas feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­si­da­li­jo vie­nu did­žiau­sių per­nykš­čių at­ra­dimų – pir­mo­sios Šiau­lių baž­ny­čios pa­matų nuo­trau­ka.

1617–1626 m. Šiauliuose buvo pastatyta dabartinė mūrinė Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedra, tačiau yra žinoma, kad dar iki to laiko toje vietoje stovėjo nedidelė medinė bažnytėlė. Nėra žinoma tiksli jos pastatymo data – istoriniai šaltiniai nukreipia į XV a., tačiau monetos, aptiktos pamatų aplinkoje, – į XVI a.

Įdomu tai, jog kai kurie šaltiniai nurodo, kad, statant dabartinę katedrą, senoji bažnytėlė dar buvo naudojama. Vis dėlto archeologinių tyrimų rezultatai rodo, kad tai gali būti ir netiesa.

Dalis senosios bažnyčios pamatų patenka po dabartinės katedros pamatais. Tai ir įrodo, kad katedra pastatyta jau po to, kai mažoji bažnytėlė nebeatliko savo funkcijos, o buvo nugriauta katedros statybos metu. Vienaip ar kitaip, Praeities tyrimų instituto tyrimai keičia istoriją.

Eksponuoti šių pamatų jų vietoje nėra galimybės dėl paviršių aukščių skirtumų. Tačiau Praeities tyrimų instituto iniciatyva šios senosios bažnyčios pamatų kontūras bus atvaizduotas ant naujojo katedros šventoriaus grindinio.

Praeities tyrimų institutas – Lietuvos istorijos ir archeologijos tyrinėjimo bei pažinimo įstaiga, siekianti šviesti visuomenę mažiau žinomomis, tačiau ne mažiau įdomiomis Lietuvos praeities temomis. Pagrindinė veikla – archeologiniai tyrimai.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite