Angle down Atgal

Ar gautos dotacijos tikrai didelis nuopelnas?

Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje paskelbta informacija: “Įvertinta Savivaldybės kompetencija.

Lietuvos Respublikos Finansų ministrui Viliui Šapokai 2017 m. gruodžio 6 d. pasirašius įsakymą „Dėl dotacijų skyrimo“, paaiškėjo vienas iš didžiausių pastarojo meto Širvintų rajono savivaldybės pasiekimų. Finansų ministerija, įvertinusi visų Lietuvos savivaldybių investicinius projektus, skyrė valstybės dotaciją tik keturiems.

Iš tų keturių – net trims Širvintų rajono savivaldybės parengtiems investiciniams projektams (Savivaldybės prisidėjimui prie Europos Sąjungos lėšų): „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ – 148885,52 Eur, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ – 157018,50 Eur, „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ – 56318,60 Eur.” (visas tekstas yra pridėtoje ekrano nuotraukoje – red.past.)

Šauni žinia – kiltų mintis. Tačiau panardžius po visagalį google randame, kad šios dotacijos skiriamos visoms to prašiusioms savivaldybėms, kurioms nepakanka savų finansinių resursų projekto indėliui. Kitaip sakant, kiekvieno projekto vykdymui savivaldybė turi pridėti dalį savo lėšų.

Ne kiekviena savivaldybė jų turi. Kad projektai nebūtų stabdomi, o savivaldybės būtų suinteresuotos investuoti į projektus ir kuo daugiau įsisavinti ES paramos, ir skiriamos minimos dotacijos.

Tai labiau panašu į paskolą, nei į paramą. Dalį pinigų (numatyta tam tikra skaičiavimo tvarka) savivaldybėms teks grąžinti.

Plačiau situaciją pakomentavo Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Jos atsakymą “Krašto naujienoms” pateikiame:

1.Kokios tai yra dotacijos?

Dotacijomis, skiriamomis iš valstybės biudžeto lėšų, sudaromos sąlygos savivaldybei įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai savivaldybės finansiniai resursai nepakankami prisidėti prie projektų nuosavų lėšų indėlio, kuris yra privalomas pagal projektų finansavimo reikalavimus.

Savivaldybės įgyvendindamos projektus, vertina savo finansinį potencialą, ar turi pakankamai lėšų prisidėti prie projektų įgyvendinimo nuosavomis lėšomis.

Tuo atveju, jei savivaldybės finansiniai resursai nepakankami nuosavam projekto indėliui užtikrinti, galima kreiptis į UAB ,,Viešųjų investicijų plėtros agentūrą“ su prašymu skirti dotaciją.

2.Už kokius konkrečiai pasiekimus skirti pinigai Širvintų rajono savivaldybei?

Dotacijos skiriamos tiems savivaldybių įgyvendinamiems projektams, kurie atitinka teisės aktuose numatytas sąlygas.

Vertinami savivaldybių biudžetų planavimo sričiai priskirtini savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai (savivaldybės pajamos, skolos lygis, skolinimosi limitai).

Dotacija skiriama tuo atveju, kai projekto nuosavų lėšų indėliui trūksta ne mažiau kaip 15 000 eurų.

Atsižvelgiama į visų projektų, prie kurių įgyvendinimo tais metais prisideda arba planuoja prisidėti savivaldybė, ar atitinkamų metų savivaldybės biudžeto asignavimuose numatyta savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma, kuriai neprašoma skirti dotacijos, viršija 0,5 procento atitinkamų metų planuojamų savivaldybės pajamų.

Taip pat vertinama, ar savivaldybė dalyvauja arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant finansines priemones projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir pan.

3.Norėtume pasitikslinti: tai parama ar paskola? Ar tikrai nereikės grąžinti minėtų pinigų?

Po projekto įgyvendinimo dalis arba visa dotacija turės būti grąžinama tik tuo atveju, jei bus neįvykdyti teisės aktuose nurodyti reikalavimai:

  • savivaldybės skolos lygis įgyvendinus projektą bus didesnis negu suteikiant dotaciją;
  • iki projekto įgyvendinimo pabaigos savivaldybės teritorijoje nebus pasiekti rodikliai, susiję su darbo vietų kūrimu ir privačių investicijų pritraukimu;
  • projektas nesumažins savivaldybės ir (arba) jos įmonių ar įstaigų išlaidų arba nepadidins pajamų ir pan.

4.Ar šias dotacijas gauna tik atrinktieji, ar visi, kas kreipiasi?

Kreiptis gali visos savivaldybės, kurios įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus ir jiems trūksta lėšų nuosavam projektų indėliui užtikrinti bei atitinka minėtas dotacijų skyrimo sąlygas.

Nuo Dotacijų skyrimo tvarkos patvirtinimo (2016 m. gegužės 26 d.) priimti sprendimai skirti dotacijas 94 savivaldybių įgyvendinamiems projektams.

5.Koks tokių dotacijų tikslas?

Dotacijomis sudaromos sąlygos savivaldybei įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai savivaldybės finansiniai resursai nepakankami prisidėti prie projektų nuosavų lėšų indėlio, kuris yra privalomas pagal projektų finansavimo reikalavimus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite