Angle down Atgal

Ar esi girdėjęs apie gargždiškį M. Vaitkų? Savivaldybė ruošiasi įprasminti jo atminimą

Jau 2023-iaisiais minėsime gargždiškio, iškilaus kunigo ir kūrėjo Mykolo Vaitkaus 140-ąsias gimimo ir 50-ąsias mirties metines. Net ir praėjus pusei amžiaus nuo jo mirties Mykolas Vaitkus turi ką pasakyti šiandieninei Lietuvai ir savam kraštui. Kaip įprasminsime, ko gero, raštingiausio gargždiškio atminimą? Šiam tikslui sudaryta speciali darbo grupė kviečia bendruomenes, verslą siūlyti idėjas ir prisidėti prie žymaus gargždiškio atminimo įamžinimo.

2023-iuosius siūloma skelbti M. Vaitkaus metais

Mykolas Vaitkus – neįtikėtinai talentingas rašytojas, kurio knygos – bibliografinė retenybė, savo atsiminimuose aprašė jau nebeegzistuojančius baronų Renių dvaro rūmus, jų šeimininkus, Gargždų parką. Jo atsiminimai (iš viso praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje išleisti 8 tomai) itin vertingi, nes juose ryškiai iškyla vis dar per menkai plačiajai visuomenei pažįstamas tarpukaris su liepsnojančiu pasiryžimu kurti laisvą demokratišką valstybę, su visomis dvasinio, politinio ir meno pasaulio spalvomis ir užkulisiais juose. M. Vaitkus artimai bendravo su ryškiausiais praėjusio šimtmečio pirmosios pusės politikos, bažnyčios, kultūros ir visuomenės veikėjais – Antanu Smetona, Augustinu Voldemaru, Maironiu, Vaižgantu, Adomu Jakštu-Dambrausku, Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, Salomėja Nėrimi, Kipru Petrausku, dauguma išeivijos kūrėjų, ypač Bernardu Brazdžioniu, kuris ir paskatino parašyti prisiminimus, kurie tapo vertingiausia jo kūrybos palikimo dalimi, nors Vaitkus rašė ir eilėraščius (laikomas estetizmo krypties pradininku Lietuvoje, romanus, dramas).

Artėjant Mykolo Vaitkaus gimimo ir mirties metinėms, Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo sudaryta speciali darbo grupė jo atminimui įamžinti. Pasak darbo grupės pirmininkės Administracijos direktoriaus pavaduotojos Rasos Petrauskienės, kunigo ir kūrėjo Mykolo Vaitkaus atminimas turėtų būti atgaivintas ir įprasmintas ne tik Gargžduose, bet ir visoje Lietuvoje. Jis vertas didesnio žinomumo ir netgi populiarumo, nes jo atsiminimuose skleidžiasi tiesa apie nelengvą, bet labai intensyvų ir optimistišką mūsų šalies gyvavimo laikotarpį, iš kurio ir dabar turime ko pasimokyti.  Perskaitęs lengvai ir grakščiai parašytus prisiminimus net nustembi, kaip gyvai ir išraiškingai atskleista Lietuvos istorija – ypač tarpukario, kurią vis dar per mažai pažįstame.

„Ar daug Klaipėdos rajono gyventojų žino, kad Mykolas Vaitkus yra iš Gargždų, kad baronai Renės jį išsiuntė mokytis ir davė pradžią jo literatūriniam keliui? Kviesdami visus prisiminti iškilų kunigą ir kūrėją siūlome Lietuvos Respublikos Seimui 2023-iuosius paskelbti Mykolo Vaitkaus metais“, – sako Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė.

Mykolas Vaitkus baronų Renė dėka mokėsi Palangos progimnazijoje, vėliau – Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kunigavo Telšiuose, Kaune, o galiausiai atsidūrė Amerikoje. Praėjus dešimtmečiui po karo aštuoniose atsiminimų knygose savo išgyvenimus, vizijas, nuojautas, meditacijas Mykolas Vaitkus išsakė daugiareikšme simbolių kalba, jautriai, šiltai ir spalvingai. Kaip yra pastebėję amžininkai, tuose atsiminimuose jaučiama ne tik stipri atmintis, dėmesys smulkmenoms ir bendram vaizdui, bet ir rašymo bei pasakojimo menas, lydimas švelnaus humoro, ilgesio arba klasikinio epo.

Atminimo įamžinimui – laukiama idėjų

Siekiant įprasminti M. Vaitkaus atminimą, Savivaldybė subūrė menininkus, istorikus, visuomenininkus, kurie ieško geriausių sprendimų ir galimybių tinkamai įamžinti M. Vaitkaus, kuris taip pat yra ir Gargždų miesto garbės pilietis, atminimą.

„Kol kas Gargžduose tėra tik jo vardu pavadinta gatvė, kapinėse prižiūrimi jo artimųjų kapai, mat pats rašytojas palaidotas Amerikoje. Tačiau, vertindami jo nuopelnus literatūrai, kultūrinę ir visuomeninę veiklą, suprantame, kad jis nepelnytai primirštas, todėl būtina visuomenę supažindinti su mūsų krašto šviesuoliais, kuriais turime didžiuotis, puoselėti jų atminimą. Šiuo metu planuojame kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu iš naujo išleisti jo prisiminimus, įgarsinti knygą, leisti reprezentacinius atvirukus, pastatyti paminklą, o galbūt bareljefą ar kitokį skulptūrinį ženklą, surengti konferenciją, kilnojamąją parodą. Tikimės, kad M. Vaitkaus vardas garsiai nuskambės visoje šalyje, o gargždiškiai iš naujo atras savo kraštietį“, – teigia Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė.

Prie Mykolo Vaitkaus atminimo įamžinimo kviečiama prisidėti ir bendruomenė, įvairios organizacijos, verslas.

„Mykolas Vaitkus buvo žmonių žmogus, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje veikloje, bendravo su politikais, menininkais, paprastais žmonėmis. Visi jam buvo lygūs. Todėl ir dabar norėtųsi, kad jo atminimo įprasminimas būtų visų mūsų reikalas. Juk tai gargždiškis, kurio darbai yra ne vienadieniai ir aktualūs ne tik Gargždams. Turime kuo didžiuotis! Kviečiu visus, turinčius idėjų ar norinčius prisidėti prie jų įgyvendinimo, rašyti el. paštu daiva.beliokaite@klaipedos-r.lt. Vertiname visas idėjas, palaikymą ir paramą“, – teigia R. Petrauskienė. 

Ant Mykolo Vaitkaus kapo Jungtinėse Valstijose užrašyta – „Mykolas Vaitkus. Nušvitusi dulkė“, tačiau asmens kuklumas nenusveria darbų prasmės. Kartu įamžinkime jo atminimą. 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite