Angle down Atgal

Aplinkosaugininkai įmonei nurodė sutvarkyti daugiau nei 1450 tonų pelenų ir šlako

Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos ir Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus inspektoriai, reaguodami į daugkartinius gyventojų skundus dėl galimo aplinkos teršimo Šimkų kaime (Klaipėdos r.), atliko ūkinę veiklą vykdančios įmonės neplaninį patikrinimą aplinkos oro apsaugos ir medžiagų (atliekų) tvarkymo ir saugojimo, paviršinių nuotekų tvarkymo srityse. Įmonei duotas privalomasis nurodymas iki lapkričio 20 d. išvežti 1455,44 t pelenų ir šlako (mineralinių medžiagų) iš įmonės veiklos teritorijos į regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną.

Per patikrinimą nustatyta, kad, įmonei vykdant birių medžiagų (biokuro, pelenų ir šlako, smulkintos gelžbetonio skaldos) pakrovimo ir iškrovimo darbus, į orą išsiskiria kietųjų dalelių teršalai. Sustiprėjus vėjui, šių teršalų išsiskyrimas į aplinkos orą galimas ir sandėliavimo metu medžiagų kaupuose, nes medžiagos kaupuose laikomos neuždengtos. Bendrovė apie ūkinės veiklos vykdymą, kai galimas teršalų išsiskyrimas į aplinkos orą, Aplinkos apsaugos departamento neinformavo.

Patikrinimo metu įmonės direktorius žodžiu paaiškino, kad bendrovės ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje sandėliuojama 1457,44 t pelenų ir šlako, vadinamų mineraline medžiaga. Taip pat paaiškino, kad ši medžiaga bus naudojama eksperimentiniame tyrime. Tikrinant nustatyta, kad įmonė priėmė ir sandėliuoja pelenus ir šlaką (mineralines medžiagas) neturėdama medžiagos registracijos dokumentų.

Pelenus ir šlaką priskyrus cheminėms medžiagoms, medžiaga privalo būti registruota REACH reglamente. Pelenus ir šlaką priskyrus statybos medžiagai, reikia turėti parengtą darniosios ar nedarniosios srities statybos produkto, tiekiamo Lietuvos rinkai, eksploatacinių savybių deklaraciją.

Patikrinus sandėliuojamų pelenų ir šlako cheminių medžiagų sudėties nustatymo tyrimų protokolus, nustatyta, kad sandėliuojamuose pelenuose ir šlake yra sunkiųjų metalų (bendrojo chromo ir vario) ir cheminių medžiagų (chloridų ir sulfatų). Sunkieji metalai ir cheminės medžiagos įrašytos į kontroliuojamų medžiagų, kurios išleidžiamos į aplinką didžiausių leidžiamų koncentracijų sąrašus ir privalo būti kontroliuojamos. Nekontroliuojamai išleistos į aplinką šios medžiagos gali užteršti gruntą ir paviršinus bei požeminius vandenis. Šių medžiagų kontrolė galima turint paviršinių nuotekų surinkimo tinklus.

Pareigūnai per neplaninį patikrinimą taip pat nustatė, kad įmonė savo ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje nėra įrengusi paviršinių nuotekų ir buities – gamybinių nuotekų surinkimo tinklų ir nepastačiusi nuotekų valymo įrenginių. Įmonė teritorijoje sandėliuoja taršias medžiagas, kurios laikomos neuždengtos, todėl tiesiogiai ir netiesiogiai yra veikiamos kritulių. Lietaus išplauti teršalai kartu su paviršinėmis nuotekomis išteka į įmonės teritorijos bei šalia esančių sklypų gruntą. Per gruntą teršalai patenka į paviršinius bei požeminius vandenis. 

Siekiant apsaugoti įmonės teritoriją ir šalia jos esančių žemės sklypų gruntą, paviršinius ir požeminius vandenis nuo galimo teršalų patekimo, įmonei duotas privalomasis nurodymas iki lapkričio 20 d. išvežti 1455,44 t pelenų ir šlako (mineralinių medžiagų) iš įmonės veiklos teritorijos į regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną. Medžiagas išvežusi, įmonė turi informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atliks ūkio subjektų, savo veikloje naudojančių deginimo įrenginiuose gautus pelenus ir šlaką, vykdomos ūkinės veiklos atitiktį galiojantiems teisės aktams.

Šis privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dėkoja visiems už pagalbą ir prašo apie aplinkos apsaugos pažeidimus pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite